Juhtimine ja personalitöö

DiSC Workplace Profile käitumisstiilide avastamine: Tunne ennast ja oma kolleegi – tasakaalukamad suhted ja tõhusam koostöö

Oma DiSC käitumisstiili avastamine aitab paremini mõista enda ja teiste stiilide esindajate reaktsioone ja käitumise motivaatoreid. Samuti viib DiSC mudeli kasutamine, oma ja teiste käitumisstiilide teadvustamine, tõhusamate käitumisstrateegiateni. Käitumisstrateegiate teadvustamine võimaldab selgemat suhtlemist ja tulemuslikumat emotsioonide juhtimist, mis aitab tõhustada koostööd.

Kõik koolitusel osalejad läbivad eelnevalt DiSC Workplace Profile eestikeelse online-testi, saavad tagasisideraporti ja avastavad  enda käitumisstiili ning saavad teadlikumaks enda ja teiste käitumisest.
Oma ja teiste käitumisprofiilide teadvustamisel ja analüüsil keskendume suhtlemisele, emotsioonide juhtimisele, mille tulemuseks on tasakaalukad suhted ja tulemuslik koostöö.

Vaata DiSCi tutvustavat videot:

Koolitaja

Merit Lage

Merit Lage

Kasvatusteaduste MA Merit Lage omab...

Toimumisaeg

28. august 2024 10:00-16:15

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 13. august 299 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 14. august 339 € + km. Maksumus sisaldab DiSC Workplace Profiili koostamist, koolituspäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale, tõendit.

AJAKAVA

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30  Mis on Everything DiSC Workplace käitumisprofiil?
DiSC-käitumisstiilid ja tutvumine mudeliga
Isikliku tempo ja keskkonnataju erinevused käitumise mõjutajatena
Käitumuslike stiilide erinevuste tagamaad DiSC mudeli alusel
Erinevate stiilide vajadused emotsioonide juhtimisel

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Milline on minu DiSCi käitumisstiil?
Oma DiSC-stiili avastamine ja isikliku Everything DiSC Workplace profiiliga tutvumine
Kuidas erinevad DiSC stiilidele esindajad tajuvad teineteist ja sellest lähtuvad võimalused ja väljakutsed
Parem koostöö teiste DiSC stiilidega, kasutades sobivaid suhtlemisstrateegiaid ja emotsioonidejuhtimise võimalusi

13.15–14.00 Lõuna

14.00–16.15 Kuidas tõhustada suhtlemis- ja koostööoskusi teadvustades oma DiSCi profiili ?
3 võtmestrateegiat paremaks koostööks, strateegiate harjutamine
Meeskonna DiSCi profiil ja selle võimalused
Arenguplaani koostamine
Kokkuvõte koolitusest

EESMÄRK

Omandada teadmised DiSCi mudelist kui kasulikust tööriistast meeskonnaliikmete koostöö tõhustamiseks ning enda ja teiste DiSC stiilide käitumusliku ja emotsionaalse komponendi mõistmise kaudu planeerida paremaid koostöö strateegiaid.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• oskab kasutada DiSC mudelit meeskonnas tekkinud situatsioonide analüüsiks;
• on saanud tagasisidet enda DiSCi stiili kohta ja analüüsinud tagasisidet;
• on tutvunud DISC stiilidega ja analüüsinud erinevate stiilide koostöö tugevusi ja riske;
• on omandanud teadmised suhetega toimetulekus emotsioonide teadvustamise ja juhtimise kaudu;
• on tutvunud ja harjutanud tõhusamaid koostöö strateegiaid erinevate stiilide vahel.

Õppekavarühm juhtimine ja haldus.

SIHTGRUPP

Inimesed, kes töötavad teiste inimestega, teevad/juhivad meeskonna tööd või koostöövõrgustikke.

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

MEETODID

Loeng, harjutused (individuaalsed, paaris ja rühmas), refleksiooni ülesanded, arutelu.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

TASUMINE / LOOBUMINE

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult kuni viis täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 21. augustiks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest. Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol.

LISAINFORMATSIOON

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

 

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

DiSC Workplace Profile käitumisstiilide avastamine: Tunne ennast ja oma kolleegi – tasakaalukamad suhted ja tõhusam koostöö

28. august 202410:00-16:15Tallinn
299 € + km

Registreerimine

Registreerimine

DiSC Workplace Profile käitumisstiilide avastamine: Tunne ennast ja oma kolleegi – tasakaalukamad suhted ja tõhusam koostöö

28. august 202410:00-16:15

299 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus DiSC Workplace Profile käitumisstiilide avastamine: Tunne ennast ja oma kolleegi – tasakaalukamad suhted ja tõhusam koostöö
Osalejaid
Maksumus 299 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult kuni viis täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 21. augustiks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest. Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.