Juhtimine ja personalitöö

Mis on DiSC Workplace käitumisprofiil ja kuidas sellega tööalaseid tulemusi tõsta?

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus annab teada, et tulenevalt Vabariigi Valitsuse loast võib alates 15. maist läbi viia kontaktõpet kuni kümneliikmelistes gruppides.

Olete te kunagi mõelnud, miks on mõnede inimestega nii kerge koos töötada ja teistega nii raske? DiSC-mudel näitab, kuidas me läheneme oma tööülesannetele oma loomuomase käitumisstiili kohaselt.

Tõhusaks koostööks teiste inimestega peame mõnikord seisma kõrgemal käitumisstiili põhistest erinevustest ja prioriteetidest. Mõnikord tähendab tõhusamate tööalaste suhete loomine seda, et tuleb oma lähenemist kohandada ja tulla vastu teiste inimeste eelistustele. Mõnikord tähendab see vajadust teha sisemist tööd endaga – näiteks lihtsalt tunnustada teise inimese tugevusi, suhtuda empaatiliselt tema olukorda või aktsepteerida ta käitumist kui talle loomuomast.

Kõik koolitusel osalejad läbivad eelnevalt DiSC Workplace käitumisprofiili eestikeelse online-testi, saavad tagasisideraporti ja avastavad enda käitumistiili ning saavad teadlikumaks enda ja teiste käitumisest.

Vaata DiSCi tutvustavat videot:

Koolitaja

Priit Kuuskme

Priit Kuuskme

Majandusteaduste MA Priit Kuuskme on...

Toimumisaeg

27. mai 2020 10:00-15:30

Toimumiskoht

Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, 10117 Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

289 € + km

Maksumus sisaldab: DiSC Workplace Profiili koostamist, koolituspäeva, kohvipause, buffet -lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30  Mis on Everything DiSC Workplace käitumisprofiil ja milline on minu profiil?
DiSC-mudeli ja Everything DiSC Workplace kaardi tundmaõppimine
Oma stiili määratlemine ja oma tööalaste prioriteetidega tutvumine
DiSC-stiilide sarnasuste ja erinevuste avastamine

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Millised on teised DiSCi käitumisstiilid ja kuidas suhestuda?
Õppida tundma oma reaktsioone erinevatele DiSC-stiilidele
Määratleda, mis minu jaoks eri stiilidega koos töötades toimib ja mis valmistab raskusi
Kuidas kasutada DiSC-mudelit kolleegide mõistmiseks

 13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Kuidas teha teadlikult tööd ja koostööd DiSCi stiilist lähtuvalt?
Tutvuda, kuidas on teised inimesed DiSC-mudeli abil oma erimeelsusi ületanud
Harjutame DiSC-mudeli kasutamist tõhusamate töösuhete loomiseks
Koostame tegevuskava tõhusamate koostöösuhete loomiseks

EESMÄRK

Omandada teadmised ja oskused mõista oma loomuomast käitumisstiili ning seeläbi olla tõhusam meeskonna liige ja saavutada kolleegina või meeskonnajuhina paremaid tulemusi.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab ning tunneb erinevaid käitumisstiile;
• teab iseenda käitumisstiili ning oskab erinevate käitumisstiiliga inimestega tõhusamalt suhelda;
• oskab kasutada DiSC-mudelit kolleegide, klientide või koostööpartnerite analüüsiks.

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

personalijuhid, koolitusjuhid, arendusjuhid, tegevjuhid – inimesed, kes on huvitatud enda loomuomase käitumisstiili arendamisest ning tõhusamast koostööst meeskonnaliikmete, klientide või koostööpartneritega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

Interaktiivne loeng, arutelud, grupitööd, rollimäng, situatsiooni analüüs.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 22. maiks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Registreerimine

Registreerimine

Mis on DiSC Workplace käitumisprofiil ja kuidas sellega tööalaseid tulemusi tõsta?

27. mai 202010:00-15:30

289 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Mis on DiSC Workplace käitumisprofiil ja kuidas sellega tööalaseid tulemusi tõsta?
Osalejaid
Maksumus 289 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 22. maiks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.