Juhtimine ja personalitöö

Kuidas oskuslikult delegeerida?

Delegeerimine on oluline vahend, mis aitab aega kokku hoida ning võimaldab keskenduda tegevustele, mis on tõeliselt olulised. Ometi on delegeerimine paljude jaoks sageli keeruline. Usutakse, et ise täidetakse ülesandeid kõige paremini või ei osata ülesandeid delegeerida viisil, mis toetab nende korrektset ja tulemuslikku täitmist.

Koolitusel kuuleme, mis on ja mis ei ole delegeerimine ning millised on delegeerimise erinevad viisid ja vormid. Saame teada, kuidas luua delegeerimist toetav õhkkond ning kuidas valida töötajaid, kellele delegeerida. Omandame toimivaks delegeerimiseks vajalikud suhtlemisoskused ja tehnikad. Arutleme, kuidas muuta delegeerimine töötaja õppimist ja arengut toetavaks võimaluseks.

Koolitaja

Kadri Kiigema

Kadri Kiigema

Kadri Kiigema on koolitajana tegutsenud...

Toimumisaeg

10. detsember 2020 10:00-16:15

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 25. november 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 26. november 229 € + km. Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

7 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Milline on delegeerimise tähendus, roll ja funktsioonid?
Milline on delegeerimise roll juhtimises? Mida annab see juhile, mida töötajale ja mida organisatsioonile tervikuna?
Mis on ja mis ei ole delegeerimine?
Millised on delegeerimise erinevad viisid ja vormid?
Millistest etappidest koosneb delegeerimise protsess? 

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuidas arendada delegeerimisoskusi?
Millistes situatsioonides delegeerimist kasutada ja kuidas määratleda vajadust, mida delegeerida?
Kuidas valida töötajaid, kellele delegeerida?
Kuidas luua delegeerimist toetav õhkkond?
Millised on toimivaks delegeerimiseks vajalikud suhtlemisoskused ja tehnikad?

13.15–14.00 Lõuna

14.00–16.15 Kuidas tõhustada delegeerimist?
Kuidas muuta delegeerimine töötaja õppimist ja arengut toetavaks võimaluseks?
Millised on takistused ja motivatsiooni pärssivad tegurid delegeerimisel?
Kuidas tõsta delegeerimisel motivatsiooni, suurendada initsiatiivikust ja pühendumist?
Milline on tunnustamise roll delegeerimisel ja kuidas mõjusalt tunnustada?
Kuidas anda delegeerimisel tagasisidet?

EESMÄRK

Omandada teadmisi delegeerimise tähendusest, rollist ja olulisusest juhtimises ning praktilisi oskusi tõhusamaks delegeerimiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teadvustab delegeerimise olemust, rolli ja olulisust juhtimises;
• teab, millistes situatsioonides, mida ja kellele delegeerida;
• teab, kuidas luua delegeerimist toetav õhkkond;
• teab delegeerimiseks vajalikke suhtlemiskompetentse ja tehnikaid;
• teab, kuidas delegeerimisel anda tagasisidet ja tunnustada.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Esmatasandi-, keskastme- ja tippjuhid ning spetsialistid, kes soovivad omandada tulemuslikuks delegeerimiseks vajalikke teadmisi ning oskusi.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, arutelud, grupitööd, ajurünnakud, kaasuse lahendamine

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 7. detsembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Liisi Männistu

Liisi Männistu

liisi.mannistu@excellence.ee

+372 648 7000

Kuidas oskuslikult delegeerida?

10. detsember 202010:00-16:15Tallinn
199 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Kuidas oskuslikult delegeerida?

10. detsember 202010:00-16:15

199 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kuidas oskuslikult delegeerida?
Osalejaid
Maksumus 199 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 7. detsembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga