Õigus

VEEBIKOOLITUS: Autoriõigusest digiajastul

Kui tunnete end ebakindlalt, kuuldes ühes lauses sõnu “autoriõigused” ja “digiajastu”, siis see head ülevaadet andev veebikoolitus on just Teile.

Advokaadibüroo TRINITI advokaat Peeter Mõtsküla räägib autoriõiguse alustest ja seostest digitaalteoste, aga ka teiste teoste kasutamise põhimõtetest. Lisaks jagab  näpunäiteid, kuidas enda õiguseid kaitsta.

Tegemist on reaalajas toimuva veebikoolitusega – kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor. Koolitus toimub Zoom e-keskkonnas.

Koolitaja

Peeter P. Mõtsküla

Peeter P. Mõtsküla

Peeter P. Mõtsküla kogemustepagasisse kuulub...

Toimumisaeg

1. detsember 2022 10:00-15:30

Toimumiskoht

Zoom e-keskkonnas

Koolituse maksumus

259 € + km

Maksumus sisaldab koolituspäeva, elektroonilisi koolitusmaterjale, tõendit.

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi e-õpet

09.50–10.00 Kogunemine 

10.00-11.30 Mõisted ja põhimõtted autoriõiguses
Autoriõigus intellektuaalomandi süsteemis ja selle õiguslikud alused
Intellektuaalomandi süstemaatiline liigitus, põhiliikide peamised erinevused
Intellektuaalomandit reguleerivad rahvusvahelised, Euroopa ja Eesti normid
Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste esemed, omanikud ja sisu
Infoühiskond ja digitaalteosed
Tehnoloogia areng ja sotsiaalne keskkond
Uued probleemid vs vana regulatsioon

11.30-11.45 Paus

11.45-13.15 Millal ja kuidas tohib teiste teoseid kasutada?
Mis on lubatud seadusega, mis autori loal?
Üldreegel: kõik, mis pole lubatud, on keelatud
Seadusega lubatud kasutusjuhud (autoriõiguse erandid ja piirangud)
Autorileping: sisu, vorm, praktika
Vabad litsentsid (Creative Commons’i näitel)
“Free as in speech”
Creative Commons’i litsentsid ja nende ühilduvus
Kuidas oma teoseid litsentsida ja kust vaba sisu leida?

13.15-14.00 Lõunapaus

14.00-15.30 Kuidas oma õigusi kaitsta?
Lepingud töötajate ja teenusepakkujatega
Mida reguleerib seadus ning millal on kindlasti lepingut vaja?
Kolmandate isikute õigused
Kui palju õigusi tellijale üle anda?
Autorsuse tõendamise ja plagiaadi tuvastamise võimalused
Kuigi autorsust eeldatakse ja ükski tõend ei ole absoluutne, võib iga tõend abiks olla
Plagiaadi määratlus ja plagiaadi tuvastamise vahendid
Tellijat kaitsvad autorilepingu tingimused

Koolitusele registreerudes on osalejatel võimalus “Lisainfo” all edastada lektorile oma küsimused või peamised kitsaskohad, mis koolitusel käsitlemist saavad.

EESMÄRK

Omandada baasteadmisi autoriõigusest ja selle rakendatavusest infoühiskonnas, teoste õiguspärase kasutamise tingimustest ning oma õiguste kaitsmise võimalustest.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• oskab eristada autoriõigust ja tööstusomandit;
• mõistab digitaalteoste eripärasid;
• teab autoriõiguse peamisi erandeid ja piiranguid;
• mõistab Creative Commons’i erinevate litsentside tingimusi;
• teab peamiseid piiranguid, millega arvestada autorilepingute sõlmimisel;
• omab ettekujutust autorsuse tõendamise ja plagiaadi tuvastamise võimalustest.

Õppekavarühm on õigus.

SIHTGRUPP

Koolitusele on oodatud kõik, kes puutuvad oma töös kokku autoriõiguse küsimustega, teoste õiguspärase kasutamise ning oma õiguste kaitsmisega.

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

MEETODID

Loeng, arutelu, juhtumite analüüs.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva
enne koolituse toimumist.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Registreerimine

Registreerimine

VEEBIKOOLITUS: Autoriõigusest digiajastul

1. detsember 202210:00-15:30

259 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VEEBIKOOLITUS: Autoriõigusest digiajastul
Osalejaid
Maksumus 259 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult
kuni viis täistööpäeva
enne koolituse toimumist.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol või valida osalemise teisel koolitusel sama kalendriaasta jooksul.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.