Õigus

Autoriõigusest digiajastul

Koolitusel annab ülevaate digiajastu autoriõiguse peamistest küsimustest ja aktuaalsematest probleemidest Advokaadibüroo TRINITI advokaat Peeter Mõtsküla, kes tegutseb igapäevaselt intellektuaalomandi- ja infotehnoloogiaõiguse töögrupis.

Koolitusel räägime nii autoriõiguse alustest ja seostest digitaalteoste ning infoühiskonna olemusega kui ka teiste teoste kasutamise põhimõtetest ja oma õiguste kaitsmise võimalustest.
Koolitusele registreerudes on osalejatel võimalus “Lisainfo” all edastada lektorile oma küsimused või peamised kitsaskohad, mis koolitusel käsitlemist saavad.

Koolitusel on võimalik osaleda videosilla vahendusel. Avatud koolitusel tagatakse kohalolijatele maskid, desinfitseerimisvahendid kätele ning osalejate hajutatus ruumis.

Koolitaja

Peeter P. Mõtsküla

Peeter P. Mõtsküla

Peeter P. Mõtsküla kogemustepagasisse kuulub...

Toimumisaeg

19. jaanuar 2021 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

229 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Mõisted ja põhimõtted autoriõiguses
Autoriõigus intellektuaalomandi süsteemis ja selle õiguslikud alused
Intellektuaalomandi süstemaatiline liigitus, põhiliikide peamised erinevused
Intellektuaalomandit reguleerivad rahvusvahelised, Euroopa ja Eesti normid
Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste esemed, omanikud ja sisu
Infoühiskond ja digitaalteosed
Tehnoloogia areng ja sotsiaalne keskkond
Uued probleemid vs vana regulatsioon

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Millal ja kuidas tohib teiste teoseid kasutada?
Mis on lubatud seadusega, mis autori loal?
Üldreegel: kõik, mis pole lubatud, on keelatud
Seadusega lubatud kasutusjuhud (autoriõiguse erandid ja piirangud)
Autorileping: sisu, vorm, praktika
Vabad litsentsid (Creative Commons’i näitel)
“Free as in speech”
Creative Commons’i litsentsid ja nende ühilduvus
Kuidas oma teoseid litsentsida ja kust vaba sisu leida?

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Kuidas oma õigusi kaitsta?
Lepingud töötajate ja teenusepakkujatega
Mida reguleerib seadus ning millal on kindlasti lepingut vaja?
Kolmandate isikute õigused
Kui palju õigusi tellijale üle anda?
Autorsuse tõendamise ja plagiaadi tuvastamise võimalused
Kuigi autorsust eeldatakse ja ükski tõend ei ole absoluutne, võib iga tõend abiks olla
Plagiaadi määratlus ja plagiaadi tuvastamise vahendid
Tellijat kaitsvad autorilepingu tingimused

Koolitusele registreerudes on osalejatel võimalus “Lisainfo” all edastada lektorile oma küsimused või peamised kitsaskohad, mis koolitusel käsitlemist saavad.

EESMÄRK

Omandada baasteadmisi autoriõigusest ja selle rakendatavusest infoühiskonnas, teoste õiguspärase kasutamise tingimustest ning oma õiguste kaitsmise võimalustest.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• oskab eristada autoriõigust ja tööstusomandit;
• mõistab digitaalteoste eripärasid;
• teab autoriõiguse peamisi erandeid ja piiranguid;
• mõistab Creative Commons’i erinevate litsentside tingimusi;
• teab peamiseid piiranguid, millega arvestada autorilepingute sõlmimisel;
• omab ettekujutust autorsuse tõendamise ja plagiaadi tuvastamise võimalustest.

Õppekavarühm: õigus

SIHTGRUPP

Koolitusele on oodatud kõik, kes puutuvad oma töös kokku autoriõiguse küsimustega, teoste õiguspärase kasutamise ning oma õiguste kaitsmisega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

loeng, arutelu, juhtumite analüüs

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 14. jaanuariks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Privaatpostitus: Reelika Vainola

Privaatpostitus: Reelika Vainola

info@excellence.ee

+372 648 7000

Registreerimine

Registreerimine

Autoriõigusest digiajastul

19. jaanuar 202110:00-15:30

229 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Autoriõigusest digiajastul
Osalejaid
Maksumus 229 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 14. jaanuariks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.