Juhtimine ja personalitöö

Visualiseerimine igapäevatöös – kuidas toetada mõtete tõhusamat teostamist?

Protsesse võib igapäevatöös lihtsustada mitmel moel – üheks viisiks on graafiline visualiseerimine, mis toetab meeskonnas ühtse arusaama tekkimist, tulemuslikku dialoogi ning aitab lahendada probleeme, andes olukorrast  selge ülevaate.
Graafilist visualiseerimist võib liigitada visuaalse kommunikatsiooni ja juhtimise alla, mis hõlmab nii sügavama kuulamise lihvimist, strateegilist mõtlemist, ideede struktureerimist, lihtsate joonistusvõtete omandamist kui juhendamisvõtete praktiseerimist.

Koolitus sobib kõigile, kellel on vaja igapäevatöös juhtida keerukaid olukordi, tõhustada koosolekuid ja strateegiate loomist ning oma projekte efektiivsemalt esitleda ja analüüsida, andes praktilised oskused, kuidas mõjusamalt oma ideid edasi anda, olulisi mõtteid struktureerida ja kõige tähtsam välja tuua ning seeläbi oma igapäevatööd tõhustada ja ideid tulemuslikumalt ellu viia.

Koolitaja

Kati Orav

Kati Orav

Kati Orav on Creativitycatcher.com koolitaja...

Toimumisaeg

3. aprill 2018 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

209 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Mis on graafiline visualiseerimine ja kuidas seda igapäevatöös rakendada?
Graafilise visualiseerimise kasutamisvõimalused
Graafilise visualiseerimise põhivõtted
Harjutused

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuidas struktureerida mõtteid ja tuua välja kõige olulisem?  
5 VIP sümbolit
Suure pildi loomise alused
Harjutused

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Isiklik projekt: kuidas oma ideid mõjusalt visualiseerida?
Suure pildi planeerimine
Oma pildi loomine
Tagasiside

EESMÄRK

Omandada teadmised graafilise visualiseerimise olemusest ning praktilised oskused igapäevatöös rakendamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena oskab osaleja:
• oma ideid ja projekte efektiivsemalt esitleda, läbi viia ning analüüsida;
• edastada meisterlikult ja visuaalselt olulisi sõnumeid;
• tõhustada koosolekuid, projektitööd ja strateegiate loomisi;
• mitmekesistada nii iseenda kui oma meeskonna töökorraldust.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Koolituse sobib kõigile, kellel on vaja igapäevatöös:
• teha mõjusaid ettekandeid ja esitlusi;
• juhtida keerukaid olukordi;
• hoolitseda meeskonnas ühise arusaamise eest;

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

Koolitus on eelkõige praktilise suunitlusega, kus kesksel kohal on strateegiline mõtlemine ning joonistamine-kritseldamine.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 29. märtsiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Liisi Männistu

Liisi Männistu

Registreerimine

Registreerimine

Visualiseerimine igapäevatöös – kuidas toetada mõtete tõhusamat teostamist?

3. aprill 201810:00-15:30

209 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Visualiseerimine igapäevatöös – kuidas toetada mõtete tõhusamat teostamist?
Osalejaid
Maksumus 209 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 29. märtsiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.