VÄRBAMISKONVERENTS 2016: Kuidas värvata konkurentsitihedal tööjõuturul?

Tööjõu hõivatus Eestis on nüüdseks saavutanud majanduskriisieelse taseme ning prognooside kohaselt tõuseb lähiaastatel veelgi.
Kuidas kohaneda muutuva tööjõuturuga ja värvata konkurentsitihedal tööjõuturul? Kuidas muuta tööprotsesse efektiivsemaks ning planeerida tööjõudu? Kuidas muuta värbamisprotsesse tulemuslikumaks ning mõõta värbamise kvaliteeti? Millised on värbamistrendid 2016. aastal?
Need küsimused saavadki vastuse Värbamiskonverentsil 2016.

Värbamiskonverents toimub koostöös HR factoryCV-Online’i ja Alma Career’iga.

Toimumisaeg

18. veebruar 2016

9.30 – 10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 10.10 Päevajuhi avasõnad
Maria Kütt, Paulig Group, personalijuht

Maria Kütt on on tegutsenud personalijuhtimise valdkonnas ligi  20 aastat, värvanud sadu inimesi nii Eestis kui väljaspool tootmistöötajast inseneri ja tippjuhini. Maria on õppinud ettevõttemajandust, organisatsioonikäitumist ja rahvusvahelisi suhteid. Hetkel töötab ta Paulig Group’i kohvidivisjoni Out of Home üksuse personalijuhina korraldades personalitööd Baltikumis ja põhjamaades. Maria on tuntud ka vabakutselise koolitaja ja Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE juhatuse liikmena. Nii töötajate värbamisel kui elus üldiselt on Maria arvates oluline omada selget sihti ja plaani ja olla võimaluste märkamiseks kohal nii füüsiliselt kui mõtetes.

10.10 – 10.40 Olukorrast tööturul täna ja homme
Mihkel Nestor, SEB Pank, majandusanalüütik

Mihkel Nestor töötab SEB pangas majandusanalüütikuna alates 2015. aasta kevadest, kus tema ülesanneteks on jälgida Eesti majanduse käekäiku ja koostada tulevikuprognoose. Tööturul toimuva seire ja analüüsiga on Mihkel tegelenud alates 2008. aastast, töötades analüütikuna Poliitikauuringute Keskuses Praxis ning varasemalt Haridus- ja Teadusministeeriumis. Mihkli peamised uurimisprojektid on olnud seotud tööjõuvajaduse ning hariduse ja tööturu seostega.

Milline on Eesti tööturg täna? Aga homme? Ettekanne annab ülevaate Eesti tööturu arengutest viimastel aastatel, käsitledes tööjõu struktuuris ja rakenduses toimunud muutuseid ning selle mõju Eesti majandusele. Lisaks eilsele ja tänasele päevale pöörab ettekanne tähelepanu ka tööturu tulevikule ja võimalikele riskidele ning võimalustele, mida see kätkeb.

10.40 – 11.10 Eesti värbamismaastik ja sellega toimetulek
Heikko Gross, CV Online, turundusjuht

Heikko Gross hoiab igapäevaselt tööturu arengutel silma peal. Ta jagab kogunenud infot ja tehtud analüüside tulemusi CV-Online’i uudiskirjade ja meedia kaudu. Tema üks peamisi eesmärke on anda klientidele kasulikku infot, et värbamised annaksid parima tulemuse. Samuti on Heikko ülesandeks hoolitseda, et CV-Online`i koduleht oleks tööandjate ja tööotsijate seas jätkuvalt eelistuim kohtumispaik. Heikko on lõpetanud Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise magistriõppe.

Mida näitavad tööturu seisu peegeldavad mõõdikud?
Kuidas praeguses olukorras oma värbamisi efektiivsemalt läbi viia?
Miks oleks praegu vaja värbamisstrateegiat ja mida see võib endas sisaldada?

11.10-11.40 Värbamine numbrites: kuidas mõõta kvaliteeti ja tulemust?(ingliskeelne ettekanne)
Jan Haines, HR factory, tegevjuht

Jan Haines asutas HR factory aastal 2002 Saksamaal ja täna tegutseb ettevõte oma enam kui 80 töötajaga kolmes Euroopa riigis. Olles üks HR factory põhiomanikke, on ta ettevõtte tegevjuhiks Saksamaal, Eestis ja Inglismaal ning ühtlasi ka konsultatsiooni- ja koolitustegevuse juhiks Saksamaal. Jan on õppinud Münchenis ärindust ja omab juhtimiskogemust erinevate valdkondade ettevõtetest. Viimastel aastatel on keskendunud HR factory kasvule ja selle teenuste arendamisele ning rahvusvaheliste personalitrendide jälgimisele.

Jan räägib oma ettekandes sellest, kuidas värbamises vähendada emotsioonidel ja tunnetel põhinevat otsustamist. Toob välja numbrid, mis on värbamistegevuste taga ja kuidas need numbrid peaksid mõjutama värbaja igapäevaseid otsuseid.

11.40-12.00 Kohvipaus

12.00-12.30 Tööjõuplaneerimine ja selle mõju värbamistegevusele
Kristi Mikiver, Haridus- ja Teadusministeerium, õpetajaosakonna juhataja

Kristi Mikiver on personalitöö valdkonnas  tegutsenud 14 aastat. Ta on töötanud nii avalikus sektoris kui ka erasektoris.
Kristi on lõpetanud Tartu Ülikoolis skandinavistika eriala ning EBS-is rahvusvahelise ärijuhtimise (MBA) keskendudes organisatsioonide arendamise ja konsultatsiooni valdkonnale. Lisaks on ta täiendanud end juhtimise ja personalitöö alal Soomes, Norras ja Rootsis.
Kokkupuude tööjõu planeerimisega sai alguse teooria poole pealt ja kasvas üle Kristi magistritööks ning ka hilisemaks personalitöö siseseseks spetsialiseerumiseks. Antud teemaga on tulnud tal tegeleda nii ettevõtete loomise juures, ümberkujundamisel, liitmistel kui ka sulgemiste puhul.

Mis on personali planeerimine?
Mis kasu on konkurentsitihedal tööjõuturul personali planeerimisest ning kuidas see värbajat aitab?
Kuidas koostada tööjõuplaani?

12.30-13.00 Teenindajate ja kokkade värbamine Lido bistroo-restorani näitel
Helena Laus, Lido Eesti, personalijuht

Helena Laus on töötanud personalijuhina ligi kümme aastat, alustades Novoloto AS-s, mis opereerib Admiral kasiinodega. Seitse aastat töötanud personalijuhina R-Kiosk Estonias, kus omandas väga hea kogemuse muudatuste juhtimises, andes enda panuse nelja ettevõtte ühinemisel ja arendamisel.
Hetkel töötab personalijuhina Lido Eestis, kus on tulnud järjest avada kaks uut restorani ja värbamine on olnud üks mahukaim tegevus. On lõpetanud õigusteaduskonna ja hetkel olen omandamas magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis personalitöö ja -arenduse valdkonnas.

Lido on viimase aasta jooksul avanud kaks uut restorani ja värvata on tulnud ligi 200 uut inimest.
Tööülesanded on Lido restoranis väga täpselt paigas ja igal töötajal on kindel roll.  Kuidas aga leida õiged inimesed õigetele kohtadele, et avada uus restoran?
Ettekandes jagatakse kogemusi, kuidas  Lidos töötajaid planeeritakse, värvatakse, milliseid kanaleid kasutatakse ja kuidas on õnnestunud leida meeskonda sobivad töötajad.

13.00-13.10 Arutelu

13.10-14.00 Lõuna

14.00-14.30 Tööprotsesside efektiivsuse tõstmine ja selle mõju värbamisele
Terje Kuusik, Telia AS, personalijuht

Terje Kuusik on personalivaldkonnas töötanud alates 1996. aastast. Alustas pangandusest ja alates 2005 töötab telekommunikatsiooni valdkonnas. On olnud osaline mitmete ettevõttete ühinemisel ja personali töökorralduse kujunemisel. Selle aja jooksul on värvanud sadu töötajaid erinevatele positsioonidele. Täna, töötades AS Eesti Telekomis, on üheks tema vastutusvaldkonnaks personaliprotsessid ja nende toimimise  efektiivsus.

Läbimõeldud ja selgetes raamides olev värbamisprotsess annab kindluse, et töötajaid värvates leiab ta eest just sellise ettevõtte, kuhu ta on kandideerinud.
Kuidas mõjutab ettevõte pikaajalisem vaade värbamist?
Milline näeb välja üks tööprotsess ning millised on need tegurid, mis on vajalikud edukaks värbamiseks?

14.30-15.00 Muudatused spetsialistide värbamisel (ingliskeelne ettekanne)
Agnese Muceniece, ABB AS, värbamis- ja talendijuht

Agnese Muceniece omab pikaajalist töökogemust avalike suhete valdkonnas. Hetkel tunneb rõõmu personalivaldkonnas töötamisest ning värbamisalastest väljakutsetest. Õpib Riga International School of Business and Economics, kus omandamas magistrikraadi personalijuhtimises. Enne ABB Eesti värbamismeeskonnaga liitumist töötas ABB Lätis kommunikatsioonijuhina.

Agnese räägib oma ettekandes muudatustest värbamisprotsessides, millega ABB hetkel Baltiriikides silmitsi seisab:
Kust tuli vajadus muudatuste järele?
Mida ja kuidas tehakse nüüd teisiti?
Milliseid tulemusi ja lisaväärtusi on muudatused kaasa toonud?

15.00-15.10 Arutelu

15.10-15.30 Kohvipaus

15.30-16.00 Sourcing – selle tähendus ja sisu
Triin Kaljuvee, Skype/Microsoft, Technical Talent Sourcer

Triin Kaljuvee vastutusala on kogu Microsoft Euroopa arendusmeeskondade toetamine talentidega üle kogu maailma. Ta on omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis organisatsiooni käitumises ning töötanud personalivaldkonnas kokku üle kuue aasta. Enne Skype´i töötas Triin HR Factory´s HR konsultandina, kus tuli toetada erinevaid ettevõtteid mitte ainult värbamises vaid kõikides HR operatsioonilistes küsimustes.
Triin annab oma ettekandes ülevaate aktiivsest värbamismeetodist: kuidas proaktiivselt tuvastada, hinnata ja kaasata passiivset talenti.
Vastuse saavad küsimused: mis on Talent Sourcing ja millised on Talent Sourcer´i tööülesanded? Millised on erinevad sourcimise tehnikad?

16.00-16.30  Värbamistrendid 2016 ja kuidas värvata talente konkurentsitihedal tööjõuturul? (ingliskeelne ettekanne)
Marja Pylkkänen, Alma Career, tegevdirektor

Marja Pylkkänen on  värbamisvaldkonnas tegutsenud juba 15 aastat. Hetkel töötab tegevdirektorina Alma Career’is (www.almacareer.com), mis omab ja opereerib värbamisportaale üheksas riigis Balkanil ning Kesk- ja Ida-Euroopas.
On huvitatud kandidaadi kogemusest, värbamistrendidest ja heaolust töökohal. On alati valmis õppima uusi asju.

Hetke olukorda tööturul iseloomustab kvalifitseeritud spetsialistide puudus.
Mitmete prognooside kohaselt on näiteks USA-s noortel täiskasvanutel 38-aastaseks saamise ajaks olnud 10-14 erinevat töökohta. Sarnane trend on kasvamas ka Euroopas.
Seetõttu saab järjest olulisemaks, kuidas saavutada vastastikune sobivus, mis vastab nii tööandja kui töötaja vajadustele ja ootustele.
Oma ettekandes räägib Marja olemasolevate töötajate hoidmise oskuse vajalikkusest värbamise kontekstis, alternatiivsetest töötamise võimalustest (work as servicefly-in-fly-out work ja freelancer work) ning innovaatilistest värbamisvõimalustest – big datapersonalized recruiting , oma inimeste kaasamine värbamisse.

16.30-16.45 Arutelu

16.45-17.00 Konverentsi lõpetamine            

Eesmärk: Omandada teadmised ja oskused parimatest praktikatest konkurentsitihedal tööjõuturul värbamisprotsesside tõhustamiseks ning edukaks värbamiseks.

Sihtgrupp: personali- ja värbamisspetsialistid, juhid ja personalijuhid

Toimumisaeg: 18. veebruar 2016 kell 10.00-17.00

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

 

Maksumus sisaldab: konverentsipäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Konverentsist loobumise korral palume sellest teatada kirjalikult hiljemalt 15. veebruariks 2016, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.

Lisainformatsioon:

Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post: liisi.mannistu@excellence.ee
Tel: +372 648 7000
Gsm: +372 58 417 448
www.excellence.ee

NB! Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

VÄRBAMISKONVERENTS 2016: Kuidas värvata konkurentsitihedal tööjõuturul?

18. veebruar 2016


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VÄRBAMISKONVERENTS 2016: Kuidas värvata konkurentsitihedal tööjõuturul?
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.