VÄRBAMISKONVERENTS 2013: Rahvusvaheline värbamine ja uue põlvkonna ootus

Tööjõuturg muutub. Üha enam räägivad värbajad Y generatsioonist ja selle põlvkonna eripäradest, mida arvestada tuleb. Ka ei ole siinne tööjõuturg enam eestikeskne – noored lähevad maailma, üha enam on põhjust rääkida tööjõu sissetoomisest. Värbamiskonverents annab ülevaate sellest, millised on 2013 aasta tööjõuturu trendid  Eestis,  mis iseloomustab tänaste kandidaatide motivatsiooni, mis on tööjõuturu rahvusvahelistumine. Kuulda saab ka sellest, kuidas värbajana end juhtida ja tulla toime stressiga. Värbamiskonverents toimub koostöös HR factory ja CV-Online’iga.

Toimumisaeg

6. veebruar 2014

Konverentsi ajakava:

9.30–10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00–10.10 Sissejuhatus
Jaak Prints,
 päevajuht, tuntud ja tunnustatud näitleja

10.10-10.50 Mis iseloomustab Eesti tööjõuturgu aastal 2013?
Heikko Gross,
 CV-Online, turundusjuht
Kadri Mäe, CV-Online, värbamiskonsultant

Vaatluse alla tulevad muutused, mis leiavad aset Eesti tööturul. Läbi eluliste näidete ja turuanalüüsi annavad Kadri Mäe ja Heikko Gross ülevaate sellest, kuidas on muutumas kandideerijate taust, milline saab olema prognoositav kandideerimisaktiivsus 2013. aastal, mida ootab ja mõtleb tööandja ning mida tööotsija.  Ühtlasi keskenduvad esinejad veel põhilistele murekohtadele värbamisturul ja  toovad kõrvale ka tööotsijate poolse nägemuse ning üldise statistika selle kõige tõlgendamiseks ja laiema konteksti loomiseks.

Heikko Gross hoiab igapäevaselt tööturu arengutel silma peal. Ta jagab kogunenud infot ja tehtud analüüside tulemusi CV-Online’i uudiskirjade ja meedia kaudu. Tema üks peamisi eesmärke on anda klientidele kasulikku infot, et värbamised annaksid parima tulemuse. Samuti on Heikko ülesandeks hoolitseda, et CV-Online`i koduleht oleks tööandjate ja tööotsijate seas jätkuvalt eelistuim kohtumispaik. Heikko õpib hetkel Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise magistriõppes.

Kadri Mäe on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala spetsialiseerumisega organisatsiooni psühholoogiale. HR-valdkonnas ja värbamisega seotud olnud alates 2000.aastast. Kadri on erialast tööd teinud peamiselt finantssektoris, kindlustusvaldkonnas.
Värbamiskogemust  omab väga erinevatest tegevusvaldkondadest, viimase aja suurimad projektid on seotud  IT-valdkonnaga. Personalitöös on Kadri olnud tegev erinevates personali arendusprojektides nagu töötajate rahulolu uuringute läbiviimine, arenguvestlused ja hindamissüsteemid, klienditeenindusstandardite loomine ning organisatsioonikultuuri arendamine.
Lisaks personalitöö- ja värbamiskogemusele on Kadril ette näidata ka edukas töökogemus loovettevõtlusest.

10.50–11.30 Milline tööandja on uuele põlvkonnale atraktiivne?
Jan Haines, HR factory, tegevjuht

Ettekandes tuleb juttu sellest, milline on Y generatsioon. Mis muudab Y generatsiooni erinevaks eelnevatest generatsioonidest, kuidas olla sellele põlvkonnale atraktiivne tööandja, kuidas läheneda neile tööturul.

Jan Haines asutas HR factory aastal 2002 Saksamaal ja täna tegutseb ettevõte oma enam kui 80 töötajaga kolmes Euroopa riigis. Olles üks HR factory põhiomanikke, on ta ettevõtte tegevjuhiks Saksamaal, Eestis ja Inglismaal ning ühtlasi ka konsultatsiooni- ja koolitustegevuse juhiks  Saksamaal. Jan on õppinud Münchenis ärindust ja omab juhtimiskogemust erinevate valdkondade ettevõtetest. Viimastel aastatel on keskendunud HR factory kasvule ja selle teenuste arendamisele.

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-12.25 Kuidas tunda ära kõrge potentsiaaliga kandidaati? 
Mari Nõmm, Tartu Ülikool, personaliosakonna juhataja

Tänapäeval otsime värvates sageli pigem potentsiaali ehk tulevast talenti kui valmis tipptegijat. Ettekanne keskendub küsimustele,  kuidas määratleda kõrget potentsiaali, kuidas seda värbamisel ära tunda ja mida arvestada suure potentsiaaliga töötajate värbamisel. Lisaks peatub Mari Nõmm põgusalt ka sellel, kuidas edukalt värvata kõrge potentsiaaliga Y generatsiooni esindajaid ja rahvusvahelise taustaga inimesi. Ettekanne toetub uuemale teoreetilisele teadmisele ning erinevatesse organisatsioonidesse tipptegijate värbamisel saadud kogemustele.

Mari Nõmm on teadusmagister psühholoogias ning töötab Tartu Ülikooli personaliosakonna juhatajana rohkem kui kümme aastat. Konsultandi ja koolitajana tegutseb nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil, nõustades peamiselt muudatuste juhtimist ning personalijuhtimise erinevaid aspekte. Tartu Ülikool on üks suuremaid tipptegijate värbajaid Eestis – võtame aastas tööle rohkem kui paarsada uut töötajat, kellelt eeldame vähemalt kõrgharidust

12.25–13.00 Suur vastutus ja kõrge pingetaluvus – kuidas leida sobiv
kandidaat?
Vahur Ausmees, AS Tallink Grupp, personali- ja arendusdirektor

Olenevalt kasutusalast võime laeva võrrelda keeruka tootmiskompleksiga või linnaga. Enamus laevas toimivaid tööprotsesse on üles ehitatud inimeste koostööle masinatega. Kuid kes on võimeline üheaegseks koostööks masinatega ja meeskonnakaaslastega? Kes suudab rasketes keskkonnatingimustes säilitada töövõime? Selge et meremees. Mille poolest erineb meremees maamehest. Ettekanne peatub ka Tallinki värbamisloogikatel ja põhimõtetel.

Vahur Ausmees on lõpetanud 1993 aastal St. Peterburgi Mereakadeemia. Ta on töötanud alates 1999 aastast kaptenina reisilaevadel ja samaaegselt koolitanud Eesti Mereakadeemias tulevasi meremehi. Alates 2012. Aastast on ta AS Tallink Grupp personali- ja arendusdirektor.

 

13.00-13.45 Lõuna

13.45-14.25 Kuidas leida sobivat tööjõudu Euroopast?
Marta Traks
, EURES Eesti, teenusejuht

Ettekanne annab ülevaate Euroopa tööjõuturust 2013. aastal. Marta Traks jagab näpunäiteid ja soovitusi, mida silmas pidada ja  millest alustada, kui soovite värvata töötajaid teistest Euroopa riikidest. Esineja toob konkreetseid näiteid, kuidas EURES saab Teid sobiva töötaja leidmisel aidata.

Marta Traksil on pikaajaline töökogemus tööturuvaldkonnas. Alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga 2004. aastal on ta töötanud üle-euroopalises tööhõivevõrgustikus EURES, mille peamiseks ülesandeks on pakkuda tööotsijatele ja tööandjatele tööjõu vaba liikumist toetavaid teenuseid, sh tööalast nõustamist ja tööjõu värbamisteenuseid. Ta on läbinud mitmeid Euroopa Komisjoni korraldatud  ametialaseid  koolitusi ning koolitab täna juba ise kolleege 31 EURESega liitunud riigist.

14.25-14.55 Milliste värbamistehnikate abil leiame vajalikke spetsialiste
piiri tagant?
Häli Õigus, Swedbank Group IT, värbamisspetsialist, HR projektijuht

Heade spetsialistide väljaränne Eestist on suur. Kust leida häid erialaspetsialiste? Mida silmas pidada välismaiste kandidaatide otsimisel, intervjueerimisel ja hindamisel?

Häli Õigus on Swedbank Grupi IT värbamisspetsialistina  vastutav värbamisprotsessi eest lähteülesande püstitamisest kuni kandidaatide hindamise ja pakkumise tegemiseni välja. Ta on teinud intervjuusid kandidaatidega Keeniast Indiani ja USAst Brasiiliani, värvates kandidaate peamiselt Baltikumi, kuid ka Rootsi. Varem on Häli töötanud Fonteses personaliotsingu spetsialistina, kust sai alguse tema värbamisalane karjäär. Enne Swedbanki tööle asumist töötas Häli Pimedate Ööde Filmifestivali põhitiimis personali- ja värbamisspetsialisti ning vabatahtlike juhina. Lisaks aitas ta kaasa ka Euroopa Filmiakadeemia Gala tarbeks eestipoolse meeskonna kokkupanekul. Oma varases karjääris on Häli töötanud mitmes rahvusvahelises meeskonnas, sealhulgas World Rally Championship rallidel.

14.55–15.30 Skype värbamiskogemus – millest lähtume ja mis on meile oluline?
Tiit Paananen, Skype Eesti, juht

Ettekanne räägib Skype´i kogemusest värbamisel – millest lähtutakse sobivate töötajate leidmisel ja kuidas seda tehakse Skype`s.

Tiit Paananen liitus Skype’iga aastal 2005 asudes juhtima Skype tarkvaraarenduse testimise meeskonda, kasvatades selle aastate jooksul mõnest töötajast Eestis enam kui saja töötajani organisatsiooniks üle maailma. 2012 aastast on Tiit Skype Eesti juht. Varem on Tiit töötanud firmades Sun Microsystems, Helmes ja Hansapank IT tugi- ja tarkvara arenduse valdkonnas.

15.30-15.45 Kohvipaus

15.45-16.15  Mida on vajalik teada tööõigusest rahvusvahelisel
värbamisel?
Ramil Pärdi, Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets, advokaat

Ettekanne annab ülevaate sellest, mida peab tööandja rahvusvahelise värbamise puhul seaduste vallas silmas pidama.

Ramil Pärdi asus Advokaadibüroos Tamme & Otsmann tööle 2008. aastal. Eelnevalt on Ramil töötanud Skype Eesti esinduse õigusnõustajana, rahvusvahelise krediidihaldusteenuseid osutava kontserni Creditreform Eesti esinduses ning Eesti Panga õigusosakonnas. Ramil on õppinud õigusteadust Tartu Ülikoolis aastail 1992-1997 ning 2004-2009. Õigusteaduste magistrikraadi omandas Ramil Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 2009. aastal.

16.15-16.45 Kuidas tulla toime stressiga  kasutades ärksameelsust?
Helena Lass, Head OÜ, arst
Helena Väljaste, Uus-XXL OÜ, psühholoog

Stressirohkeid sündmusi jagub igasse päeva, nii väiksemaid kui suuremaid. Kuidas aga vähendada stressi mõju nii, et saaksid samal ajal elust täiel määral osa võtta? Selle ettekande jooksul saate teada, kuidas ärksameelsust rakendades taandada stressi kahjulikku toimet oma enesetundele ja tervisele. Õpite,  kuidas ennast paremini juhtida ja olla heas kontaktis praegu toimuvaga.

Helena Lass on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduse erialal 2004a., praegu töötab ta psühhiaatriks spetsialiseerudes Tallinna Psühhiaatriahaiglas ning on OÜ Head juhatuse liige. Ta on läbinud erinevaid teraapiaalaseid täiendkoolitusi, õppinud ärksameelsust ning joogalikku enesevaldamise kunsti. Lisaks arstitööle tegeleb Helena koolitamise ja coachinguga ning on loonud etnomoe brändi “Sume”.

Helena Väljaste on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala ning täiendkoolitanud end erinevate psühhoteraapiate ja nõustamistehnikate alal. Erialaseid teadmisi rikastavad praktilised õpetused ärksameelsusest ja iidsest krija jooga traditsioonist. Helena nõustab ja koolitab stressitaandamise ja ärksameelsuse valdkonnas. Lisaks sellele on ta ametirõivaste firma Simon Jersey esindaja Baltimaades.

16.45–17.00 Kokkuvõte ja lõpetamine
Jaak Prints
, päevajuht

Eesmärk: Anda ülevaade tänasest Eesti tööjõuturust ja tulevikusuundadest. Jagada soovitusi ning tutvustada paremaid värbamispraktikaid.

Sihtgrupp: Suurte organisatsioonide personali- ja värbamisspetsialistid, keskmiste ja väikeste firmade juhid ja personalijuhid

Toimumisaeg6. veebruar 2013 kell 10:00-17:00

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru, Viru Väljak 4, Tallinn

Maksumus sisaldab: Konverentsipäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele Swedbank a/a 221051628618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Anneli Aab
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
E-post: anneli.aab@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
Gsm: +372 510 2607
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

VÄRBAMISKONVERENTS 2013: Rahvusvaheline värbamine ja uue põlvkonna ootus

6. veebruar 2014


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VÄRBAMISKONVERENTS 2013: Rahvusvaheline värbamine ja uue põlvkonna ootus
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.