Töötasusüsteemi väljatöötamine ja korrigeerimine

Palga- ja töötasusüsteemi loomine ja korrigeerimine on organisatsioonis järjepidev protsess, mis vajab üle vaatamist igal kalendriaastal vastavalt majandusaasta aruande tulemustele.

Koolitusel saab põhjaliku ülevaate, millist töötasusüsteemi on kasulik luua nii organisatsioonile kui ka töötajale, arvestades organisatsiooni olemasolevat palgasüsteemi, töötajate paiknemist palgavahemikus ja palgauuringu andmeid.

Toimumisaeg

30. märts 2016

9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Töötasu kujunemine ja analüüs

Koolitaja Kadri Seeder on hariduselt sotsioloog ja tegeleb igapäevaselt töövaldkonna aktuaalsete teemade analüüsimisega ning tööandjate ja töötajate koolitamise ning nõustamisega. Kadri juhib Palgainfo Agentuuri (OÜ Tark tööandja), mis viib kaks korda aastas läbi suuremahulisi tööturu- ja palgauuringuid tööandjate ja töötajate seas ning pakub tööandjate töötasude turuvõrdluse teenust.

Kuidas kujuneb töötasu ja millised organisatsioonisisesed ja –välised tegurid seda mõjutavad?
Milliseid erinevad tasuliike organisatsioonides kasutatakse ja mis on nende toimimise eesmärgid ning eeldused?
Millest sõltub töötasuga rahulolu ja kuidas seda kujundada?
Millised on erinevad andmeallikad töötasu turuanalüüsiks ja kuidas neid kasutada?

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Kuidas luua eesmärgipärast töötasusüsteemi?

Koolitaja Elina Kallas on omadanud doktorikraadi majanduses ning tal on rikkalik kogemus mitmes rahvusvahelises firmas personalijuhina. Ta on arendanud motivatsioonisüsteeme tootmis-, töötlus- ja IT-ettevõtetes. Elinal on hea kogum akadeemilistest teadmistest ja praktilisest kogemusest, mis aitavad koolituse teemasid avada nende sügavust ja rakendatavust arvestades.

Töötasustamise poliitika ja töötasusüsteemi eesmärgid
Tasuliikide otstarbekas kasutamine
Enamkasutatavad töötasu liigid
Kompetentsi juhtimise süsteemide seos töötasusüsteemiga

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Mida tuleks arvesse võtta tulemustasusüsteemi väljatöötamisel?

Erinevate töötasuliikide kombineerimine
Tulemustasu kasutamise üldised põhimõtted
Tulemustasu ja selle alaliigid
Arenguvestluste seostamine tulemustasuga
Organisatsiooni kui terviku tulemustasu, selle eelised ja puudused

Sihtrühm: tipp-, keskastme- ja esmatasandijuhid, personalijuhid,- spetsialistid, finantsjuhid, -spetsialistid, raamatupidajad.

Meetodid: loeng, rühmatöö ja juhtumipõhised arutelud

Eesmärk: Omandada teadmised ja oskused töötasusüsteemide välja töötamisest ja erinevatest töötasuliikide rakendamisest organisatsioonis.

Toimumisaeg: 30. märts 2016 kell 10.00 – 15.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend.

Toimumiskoht:  Radisson Blu Hotel Olümpia seminariruum (Liivalaia 33, Tallinn)

 

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet– lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 25. märtsiks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Madli Tõitoja
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post: madli.toitoja@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: + 372 58 160 219
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Töötasusüsteemi väljatöötamine ja korrigeerimine

30. märts 2016


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Töötasusüsteemi väljatöötamine ja korrigeerimine
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.