Tööõigusest juhi praktikas

Kui palju peab juht ise teadma tööõigusest ja millal on õige aeg pöörduda juristi poole? Millal sõlmida käsundusleping ja millal tööleping? Mida on juhil kasulik teada töölepingu sõlmimisest, muutmisest ja lõpetamisest?
Juhi praktikas vajalikest tööõiguslikest küsimustest annavad koolitusel ülevaate tööõigusvaldkonna eksperdid Mari Rask ja Klen Laus.

Toimumisaeg

9. mai 2013

09.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Töölepingu sõlmimine
Mari Rask,
 Heli Raidve Tööõigusabi OÜ jurist

• Lepingueelsed läbirääkimised
• Lepingu sõlmimise aeg ja vorminõuded
• Lepingu kohustuslikud tingimused
• Tähtajalise töölepingu sõlmimise erisused

Erikokkulepped 
• Saladuse hoidmise kohustus
• Konkurentsipiirangu kokkulepe
• Leppetrahvid
• Tööandja poolt antud e-posti aadressi kasutamine
• Intellektuaalne omand
• Töökohustuste raske rikkumine
• Koolituskulude hüvitamise kokkulepe
• Varalise vastutuse kokkulepe

 11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Töölepingu muutmine
• Üldine põhimõte
• Erisused

Töölepingu lõppemine
• Tähtaja möödumise tõttu
• Poolte kokkuleppel
• Ülesütlemisega – avaldus, etteteatamistähtajad
• Katseajal
• Töötaja algatusel (korraline, erakorraline)
• Tööandja algatusel

Koolitaja Mari Rask on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna 1978.a. Töötanud personalijuhi ja juristina. Alates 01.10.2008 Heli Raidve Tööõigusabi OÜ jurist. Publikatsioonid: Äripäeva Kirjastuse kolmeosalise käsiraamatu Töölepingu seadus praktikas 2010, Äripäeva Kirjastuse kolmeosalise käsiraamatu Töölepingu seadus 2009 autor. Tööõigust käsitlevad artiklid Postimehes, Raamatupidamise Teatajas.

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Mida peab teadma juht tööõiguse üldiste põhimõtete rakendamisest
Klen Laus, Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets,  advokaat ja advokatuuri liige

• Kui palju peab juht teadma ise ja millal pöörduda juristi poole
• Millal sõlmida võlaõiguslik ja millal tööleping

Võlaõiguslikud lepingud: kokkulepped, töötasu, lõpetamine
• Töövõtuleping
• Käsundusleping, sealhulgas juhatuse liikme leping

Koolitaja Klen Laus on advokaadibüroo tööõiguse osakonnajuht. Lisaks esindab Klen kliente (kohtu)vaidlustega seotud küsimustes ning osutab õigusteenust peamiselt äriõiguse, võlaõiguse ja maksejõuetuse küsimustes. Kleni hobideks on reisimine ja jalgpall.

Koolituse eesmärk: anda ülevaade juhile igapäevatöös vajalikest tööõiguslikest aspektidest ja töölepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamisega seotud küsimustest

Sihtgrupp: keskastmejuhid, tegevjuhid, juhatuse liikmed, juhiabid

Meetodid:  loeng ja arutelud

Toimumisaeg:  9. mai 2013 kell 10.00-15.30 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: Koolituspäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele Swedbank a/a 221051628618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest

Lisainformatsioon:

Kaire Takjas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post: kaire.takjas@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
Mob: +372 5084673
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Tööõigusest juhi praktikas

9. mai 2013


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Tööõigusest juhi praktikas
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.