Tööõigus: milline on töötaja vastutus töösuhtes?

01.07.2009 jõustunud töölepingu seaduse väljatöötamise aluseks oli turvalise paindlikkuse kontseptsioon. Seadusandja taotles uue töölepingu seadusega paindlikkuse suurendamist töösuhetes, kuid paindlikkusega samavõrra tähtsaks pidas seadusandja ka turvalisust – seda mitte ainult töötaja, vaid ka tööandja jaoks. Töösuhete regulatsioon peab võimaldama osapooltel kujundada töösuhte, mis arvestaks parimal võimalikul viisil lepingupoolte vajaduste ja huvidega. Kui paindlik ja turvaline on töölepingu seadus töötaja vastutuse küsimuses tööandja jaoks, on küsimus, millele seminaril vastatakse.

Toimumisaeg

29. mai 2014

Koolitaja Maris Tekkel töötab advokaadina advokaadibüroos RAAVE, kus ta tegeleb igapäevaselt klientide nõustamisega tööõiguse, võlaõiguse ning ka haldusõiguse valdkonnas. Enne advokaadibürooga liitumist 2012. aastal oli Maris ligi kaheksa aastat tegev avalikus sektoris, kus tema tööülesannete hulka kuulus muuhulgas ka nõustamine personaliküsimustes.

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Tööandja ja töötaja vastutus
Maris Tekkel, Advokaadibüroo RAAVE advokaat

• Tööleping kui võlaõiguslik leping.
• Töötasu alandamine – millistel juhtudel on lubatud töötasu alandada; tööandja kohustus juhendada töötajat ja anda juhiseid kvaliteetse töö tegemiseks – mis juhtub, kui tööandja ei ole seda kohustust täitnud; töötasu vähendamise ulatus; nõude esitamise tähtaeg.
• Kahju hüvitamine – kahju hüvitamise üldalused; vastutuse ulatus; otsene varaline kahju ja saamatajäänud tulu; kahju hüvitamine tahtluse ja hooletuse korral; hüvitamisele kuuluva kahju suurus; kahjunõude esitamise tähtaeg; ühise vastutuse välistamine töölepingulistes suhetes.
• Kahju hüvitamine tööle mitteasumisel ja omavolilisel lahkumisel.

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.30 Tööandja ja töötaja vastutus
Maris Tekkel, 
Advokaadibüroo RAAVE advokaat

• Kahju hüvitamine enne etteteatamistähtaja möödumist töölt lahkumisel.
• Varalise vastutuse kokkulepe – eeldused, vorm ja sisu; millal võib sõlmitud kokkulepe olla ikkagi kehtetu; vastutuse ülempiiri kindlaksmääramise põhimõtted; töötajale makstav mõistlik hüvitis.
• Leppetrahv – millal võiks leppetrahvis kokku leppida (saladuse hoidmise kohustuse rikkumine; konkurentsipiirangu kokkuleppe rikkumine; tööle asumisest keeldumisel või omavolilisel töölt lahkumisel); leppetrahvi suurus; leppetrahvi kokkulepe kui tüüptingimus.
• Töötaja vastutus kolmandale isikule tekitatud kahju eest – tööandja regressiõigus.

Meetodid: Interaktiivne seminar, arutelud, grupitööd

Eesmärk: Anda õiguslikud teadmised töötaja vastutuse küsimuses ja praktilised juhised tegutsemiseks olukorras, kus töötaja ei täida nõuetekohaselt oma tööülesandeid või rikub muid kohustusi.

Sihtrühm:  juhid, personalijuhid, juristid, raamatupidajad

Toimumisaeg: 29. mai 2014 kell 10.00-13.30 (4 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: RAAVE advokaadibüroo (Tartu mnt 50, Tallinn)

Maksumus sisaldab: Koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale, tunnistust.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Annika Allikas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitus- ja arendusjuht
E-post: annika.allikas@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: + 372 52 30 718
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolitaja Maris Tekkel töötab advokaadina advokaadibüroos RAAVE, kus ta tegeleb igapäevaselt klientide nõustamisega tööõiguse, võlaõiguse ning ka haldusõiguse valdkonnas. Enne advokaadibürooga liitumist 2012. aastal oli Maris ligi kaheksa aastat tegev avalikus sektoris, kus tema tööülesannete hulka kuulus muuhulgas ka nõustamine personaliküsimustes.

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Tööandja ja töötaja vastutus
Maris Tekkel, Advokaadibüroo RAAVE advokaat

• Tööleping kui võlaõiguslik leping.
• Töötasu alandamine – millistel juhtudel on lubatud töötasu alandada; tööandja kohustus juhendada töötajat ja anda juhiseid kvaliteetse töö tegemiseks – mis juhtub, kui tööandja ei ole seda kohustust täitnud; töötasu vähendamise ulatus; nõude esitamise tähtaeg.
• Kahju hüvitamine – kahju hüvitamise üldalused; vastutuse ulatus; otsene varaline kahju ja saamatajäänud tulu; kahju hüvitamine tahtluse ja hooletuse korral; hüvitamisele kuuluva kahju suurus; kahjunõude esitamise tähtaeg; ühise vastutuse välistamine töölepingulistes suhetes.
• Kahju hüvitamine tööle mitteasumisel ja omavolilisel lahkumisel.

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.30 Tööandja ja töötaja vastutus
Maris Tekkel, 
Advokaadibüroo RAAVE advokaat

• Kahju hüvitamine enne etteteatamistähtaja möödumist töölt lahkumisel.
• Varalise vastutuse kokkulepe – eeldused, vorm ja sisu; millal võib sõlmitud kokkulepe olla ikkagi kehtetu; vastutuse ülempiiri kindlaksmääramise põhimõtted; töötajale makstav mõistlik hüvitis.
• Leppetrahv – millal võiks leppetrahvis kokku leppida (saladuse hoidmise kohustuse rikkumine; konkurentsipiirangu kokkuleppe rikkumine; tööle asumisest keeldumisel või omavolilisel töölt lahkumisel); leppetrahvi suurus; leppetrahvi kokkulepe kui tüüptingimus.
• Töötaja vastutus kolmandale isikule tekitatud kahju eest – tööandja regressiõigus.

Meetodid: Interaktiivne seminar, arutelud, grupitööd

Eesmärk: Anda õiguslikud teadmised töötaja vastutuse küsimuses ja praktilised juhised tegutsemiseks olukorras, kus töötaja ei täida nõuetekohaselt oma tööülesandeid või rikub muid kohustusi.

Sihtrühm:  juhid, personalijuhid, juristid, raamatupidajad

Toimumisaeg: 29. mai 2014 kell 10.00-13.30 (4 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: RAAVE advokaadibüroo (Tartu mnt 50, Tallinn)

Maksumus sisaldab: Koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale, tunnistust.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Annika Allikas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitus- ja arendusjuht
E-post: annika.allikas@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: + 372 52 30 718
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Tööõigus: milline on töötaja vastutus töösuhtes?

29. mai 2014


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Tööõigus: milline on töötaja vastutus töösuhtes?
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.