Töölepingu seadus versus võlaõigusseadus korrektsetes töösuhetes

Töösuhte korrektseks ja edukaks kokkuleppeks on vajalik nii töölepingu seaduse kui ka võlaõigusseaduse tundmine. Kuigi töösuhetega seotud kokkuleppeid sõlmime töölepingu seadusest lähtuvalt tulenevad paljud aspektid võlaõigusseadusest.

Käesoleval koolitusel räägime töölepingus kohaldatavatest võlaõigusseaduse põhimõtetest ja sätetest ning eksimuste tulemustest. Analüüsime teadmatusest tekkinud  eksikohti, tulemusi ja perspektiive.
Koolitusel toetavad teooriat praktilised näited.

Toimumisaeg

11. oktoober 2011

Ajakava:

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Tööõigus kui võlaõiguse osa
Klen Laus, Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets,  advokaat ja advokatuuri liige

• Tööõiguse koht õigussüsteemis
• Tööõigus kui võlaõiguse osa
• Töölepingu eristamine teistest võlaõiguslikest lepingutest
• Kohaldatavad võlaõigusseaduse põhimõtted ja sätted

Klen Laus on advokaadibüroo tööõiguse osakonna juht. Lisaks esindab Klen kliente (kohtu)vaidlustega seotud küsimustes ning osutab õigusteenust peamiselt äriõiguse, võlaõiguse ja maksejõuetuse küsimustes. Kleni hobideks on reisimine ja jalgpall.

Ettekande eesmärk:
Suurendada osalejate teadmisi töölepingu seadusest võlaõigussüsteemis ja töölepingu seaduse eesmärgist

11.30-11.45 kohvipaus

11.45-13.15 Töölepingust tulenevad kohustused ja nende täitmine, 
töölepingu sõlmimine ja lõpetamine võlaõigusseadusest lähtuvalt
Gaabriel Tavits, Tartu Ülikool ja Advokaadibüroo PACTA, vandeadvokaat

• Töölepingu sõlmimisel arvestatavad nõuded, tüüptingimuste arvestamine,
ettevõte tavad ja praktika töötajapoolsete õiguste tekitajana.
• Töölepingu vormistamise nõuete eiramine ja selle tagajärjed,
konkurentsikeelu kokklepe, lisatasu saamise tingimused.
• Töölepingu ülesütlemise teade, selle kirjalik vormistamine, hoiatuse tähendus
töölepingu lõpetamisel, töölepingu lõpetamise piirangud

Gaabriel Tavits on tegelenud tööõiguse problemaatikaga  enam kui 15 aastat, osalenud eksperdina nii siseriiklikes kui ka rahvusvahelistes töögruppides, samuti esinenud erialaste ettekannetega nii töösuhete praktilistel kui ka teoreetilistel probleemidel.

Ettekande eesmärk:
Suurendada osalejate teadmisi töölepingu sõlmise protsessist, lepingu sisust ja lepingu lõpetamisest võlaõigusseadusest lähtuvalt.

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Töölepinguseadusest tulenevad peamised vaidlused,
probleemid ja eksiarvamused seonduvalt võlaõigusseadusega
Niina Siitam
, Tööinspektsioon,  töösuhete osakonna juhataja

• Millised õigusakte lisaks töölepingu seadusele kohaldatakse töösuhtele
• Mis tekitavad töösuhte poolte vahel enim töövaidlusi
• Millal on tegemist tööõigusakti nõuete rikkumise, millal töövaidlusega
• Millised on võimalused töövaidluse lahendamiseks

Niina Siitam on olnud selles ametis ligi 20 aastat. Põhiliseks tööks on töösuhteid sätestavate õigusaktide rakenduspraktika kujundamine, järelevalvetöö ja töövaidluste lahendamise korraldamine. Olen aastaid esinenud lektorina töösuhete rakendusküsimustes. Töösuhtest tulenevaid küsimusi olen selgitanud meedias ja erinevates käsiraamatutes.

 

Ettekande eesmärk:
Kirjeldada osalejatele peamisi teemasid millega Tööinspektsiooni poole pöördutakse, tuua praktilisi näiteid ning rääkida lähemalt erinevates ohtudest ja riskidest.

15.30-15.45 Küsimused-vastused-arutelu

Koolituse eesmärk: Anda põhjalik ülevaade nii teoreetilisest kui ka praktilisest lähenemisest võlaõigusseaduse kohaldamisel töösuhtes.

Sihtgrupp:  personalijuhid, -spetsialistid jt personalitöötajad, osakonnajuhatajad, ühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, juhiabid, assistendid, jt töösuhete korraldamisega seotud isikud.

Meetodid:  Loeng ja arutelud

Toimumisaeg:  11. oktoober  2011,  kell 10:00 – 15:45 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus (Viru väljak 4)

Maksumus sisaldab: Koolituspäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele Swedbank a/a 221051628618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Sigrit Tamm
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Projektijuht
E-post: sigrit.tamm@excellence.ee
Gsm  +372 56495142

NB! Korraldaja jätab endale õigusi teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas

Registreerimine

Registreerimine

Töölepingu seadus versus võlaõigusseadus korrektsetes töösuhetes

11. oktoober 2011


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Töölepingu seadus versus võlaõigusseadus korrektsetes töösuhetes
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.