STRATEEGILINE ARENDUSSEMINAR: Kaasaegsed personali arengu toetamise meetodid

Koolitus- ja arendustegevused organisatsioonis nõuavad üha  enam suuri väljakutseid seoses piiratud aja  ja tegevusvaldkonnast tuleneva spetsiifikaga. Jätkusuutlikkuse  tagamiseks peavad organisatsioonid  kasutusele võtma üha tõhusamaid meetodeid  personali arengu toetamiseks.
Seminar  annab ülevaate koolitus- ja arendustegevuse  tuleviku trendidest  ja kaasaegsest tehnoloogiast, mis toetab õppimist organisatsioonis. Samuti saame ülevaate uudsetest  õppimismeetoditest, mis toetavad  äristrateegiat. Lisaks räägime sellest, kuidas  koolitus- ja arendustegevuse tulemusi mõõta ja hinnata. Saame  teada,  mis iseloomustab tänaste töötajate motivatsiooni ja valmisolekut  tulemusliku koolitus- ja arendustegevuse planeerimisel.

Toimumisaeg

20. september 2016

9.45 – 10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00-11.30 Koolitus- ja arendustrendid tulevikus
Helina Kibar
, vabakutseline koolitaja ja Tallinna Ülikooli õppejõud

Koolitaja Helina Kibar on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika erialal ning omandanud ka magistrikraadi (cum laude) samal erialal. Oma erialast karjääri Välisministeeriumi koolitusnõunikuna jätkas ministeeriumi koolitusbüroo direktorina ning hiljem juhtis personaliarenduse ja rahvusvahelise personalipoliitika bürood ning ministeeriumi infohaldust.  Oma erialaseid teadmisi ja praktilisi kogemusi annab Helina edasi Tallinna Ülikoolis õpetades nii bakalaureuse kui ka magistritasemel.

Organisatsiooni vajadused ja arengud  koolitus- ja arendustegevuses viimaste aastate näitel
Tuleviku töötaja ja tema ootused koolitus- ja arendustegevusele organisatsioonis

Kuidas välja selgitada vajaduspõhiseid  ja organisatsioonikeskseid  arenguvajadusi?

Koolitusvajaduse väljaselgitamine organisatsioonis erinevate tasandite ja sihtgruppide näitel
Koolitusvajaduse analüüsimise meetodid erinevate tasandite ja sihtgruppide näitel

11.30-11.45 Arutelu

11.45-12.00 Kohvipaus

12.00-12.45 Mis on tehnoloogia poolt toetatud õppimine organisatsioonis?
Veronika Tuul
, Eesti Täiskasvanukoolitajate Kogukonna juhatuse liige ja Tallinna Ülikooli õppejõud

Koolitaja Veronika Tuul on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika eriala magistriõppe ja sama ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe. Töötanud üle 10 aasta e-õppe valdkonnas kutsehariduses ja erasektoris olles e-kursuste looja, disainer, koolitaja, õppijate ja koolitajate toetaja e-õppes. On Eesti Eesti Täiskasvanukoolitajate Kogukonna juhatuse liige ja Tallinna Ülikooli õppejõud. 

Mis on muutunud õpikäsitus ja e-õppe võimalused töökohapõhises õppes
Millised on e-õppe piirangud töökohapõhises õppes?
Kuidas disainida õppimist toetavat e-õppe sisu?

12.45- 13.30 Kuidas koolitus- ja arendustegevus  toetab  äristrateegiat Swedbank AS- näitel?
Teele Saarma
, Swedbank AS, Akadeemia juht

Koolitaja Teele Saarma on Swedbank AS Akadeemia juht  varasemalt  töötas neli aastat koolitus- ja arenduspartnerina toetades erinevate äriüksuste koolitusvajaduste elluviimist. Lisaks on Teele üks Swedbanki noorte spetsialistide klubi algataja ja projektijuht, kuhu täna kuulub üle kahe saja töötaja ja mis on toimiv vabatahtlik võrgustik. Teele on omandanud bakalaureuse kraadi andragoogika erialal ja magistrikraadi õigusteadustes eraõiguse suunal. Akadeemia seitsmeliikmelist meeskonda juhtides on Teele tänane roll edendada õppimisele ja arengule suunatud kultuuri Swedbankis.
Inimeste arendamise lähtekohad ja koolituspõhimõtted Swedbank AS-is
Virtuaalne õpe ja koolituste haldus
Õpikeskkonnad- ja võrgustikud õppimise- ja arengu toetamiseks

13.30-13.45 Arutelu

13.45-14.30 Lõuna

14.30- 15.15 Kuidas hinnata ja mõõta koolitus- ja arendustegevuse tulemust organisatsioonis?
Kadri Kütimaa
, If P&C Insurance AS, personalikonsultant

Koolitaja Kadri Kütimaa on personalikonsultant If P&C Insurance AS-is ning koolitusvaldkonnas tegev olnud aastast 2003. Kadri on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika erialal. Tööalaste põhitegevuste hulka kuulub igapäevaselt koolitus- ja arendustegevuste planeerimine, läbiviimine ja hindamine.

Miks on kasulik mõõta ja hinnata koolitus- ja arendustegevusi?
Mida, millal ja kuidas mõõta?
Mis on need kitsaskohad, millele tuleks mõõtmisel ja hindamisel tähelepanu pöörata?

15.15 – 16.00 Mis tingimustel käivad töömotivatsioon ja areng käsikäes?
Klaas- Jan Reincke
, Töödisaini labori Vivic kaasasutaja ja tegevjuht

Koolitaja Klaas-Jan Reincke on Hollandist pärit juht ja konsultant, kes elab Eestis alates 2002.a. Pärast 19 aastat organisatsioonide analüüsi, hindamist ja nõustamist rohkem kui kahekümnes Euroopa riigis, müüs ta hiljuti aastal enda asutatud ja üle kümmne aasta juhitud konsultatsioonifirma. Nüüd pühendub ta täielikult ühele teemale: parima tööelamuse loomine. Selleks asutas ta töödisaini labori nimega VIVIC. Koostöös teadlastega Tartu Ülikoolist ja mujalt loovad nad uusi juhtimismeetodeid, mille abil on võimalik parandada inimeste elamust oma tööst ning suurendada seeläbi tootlikkust, kasumlikkust ja töötajate heaolu.

Mida saab töötaja arengu soodustamiseks veel teha lisaks koolitustele ja arenguvestlustele?
Miks on oluline seada väljakutseid täpselt õigele tasemele?
Kuidas teha nii, et pidev areng on loomulik osa inimese tööst?

16.00-16.15 Arutelu

16.15- 16.30  Kokkuvõte

Eesmärk: Omandada  teoreetilised teadmised ja  praktilised oskused õppimis- ja arenguvõimaluste  loomiseks organisatsioonis, et saavutada organisatsiooni strateegilised eesmärgid. Mõista strateegilise koolitus- ja arendustegevuse kasu organisatsioonikultuurile, keskkonnale ning töö tulemustele.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• oskab välja selgitada vajaduspõhiseid ja organisatsioonikeskseid arenguvajadusi;
• teab, millised on koolitus- ja arendustrendid  ning mida arvestada tuleviku töötaja koolitus- ja arendustegevuse planeerimise puhul;
• teab, millised võimalused kaasnevad e- õppe süsteemi loomisel, teab mida arvestada selle loomisel ja rakendamisel;
• teab erinevaid õpikeskkondasid ja võrgustike vahendeid tulemusliku õppimise- ja arengu toetamiseks;
• oskab hinnata ja mõõta koolitus- ja arendustegevuse tulemust organisatsioonis;
• teab, kuidas luua tingimusi õppimiseks ja arenguks, et töötaja oleks motiveeritud.

Sihtrühm: tipp, keskastme- ja esmatasandijuhid, personalijuhid,-spetsialistid, koolitusjuhid, -spetsialistid, kvaliteedijuhid

Meetodid: loeng, arutelud ja rühmatöö

Toimumise aeg: 20. september 2016, kell 10.00-16.30. 

Koolituse kogumaht: 7 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend.

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia seminariruum (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 14. septembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Madli Tõitoja
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post: madli.toitoja@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: + 372 58 160 219
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

STRATEEGILINE ARENDUSSEMINAR: Kaasaegsed personali arengu toetamise meetodid

20. september 2016


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus STRATEEGILINE ARENDUSSEMINAR: Kaasaegsed personali arengu toetamise meetodid
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.