Raamatupidamine

Põhivara arvestus raamatupidamises

Koolitusel saab ülevaate erinevate põhivara liikide arvele võtmisest ja edaspidisest kajastamisest ning vara väärtuse testi olemusest Eesti hea raamatupidamistava ja täismahus IFRSi rakendamisel.  Juhendid ja standardid loovad raamistiku, kuid põhivara arvestus on olulisel määral ettevõtte spetsiifiline sõltudes juhatuse hinnangutest ja meetodite/arvestuspõhimõtete valikust.  Excelis koostatud näidete abil tutvustatakse erinevaid meetodeid ja käsitlusi edasisel kajastamisel – õiglane väärtus, amortiseeritud maksumus, amortisatsiooni meetodid, korrigeeritud maksumus, efektiivse intressimäära meetod, kapitaliosaluse meetod ja tulevaste perioodide rahavoogude nüüdisväärtuse meetod ning nende rakendamise mõju bilansimahule ja kasumile.

Koolitaja

Rita Ilisson

Rita Ilisson

Rita Ilisson  on New Yorgis sündinud...

Toimumisaeg

12. juuni 2018 10:00-15:30

Toimumiskoht

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn, Paldiski maantee 4, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

209 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Pikaajalised finantsinvesteeringud
Õiglane väärtus, korrigeeritud soetusmaksumus või kapitaliosaluse meetod
Võlakirja sisemine intressimäär ja korrigeeritud soetusmaksumus
Tütarettevõtte kajastamine kapitaliosaluse meetodil

Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringu loomus
Õiglane väärtus või amortiseeritud maksumus

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Materiaalne põhivarara
Kasulik eluiga ja olulisuse piirmäära muutus
Komponentideks liigitamine
Eraldise vara komponent
Amortisatsioonimeetodi valik
Laenukulutuste kapitaliseerimine

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Materiaalne põhivara
Parendused, asendused, olulised ümbervaatlused ja remont
Ümberhindlusest
Kapitali- või kasutusrent ja sisu ülimlikkuse printsiip
IFRS 16 (2019) Rendid

Immateriaalne vara
Immateriaalse vara arvele võtmine
Uurimis- ja arenguväljaminekud
Amortisatsioonimeetodi valik

Vara väärtuse test
Vara väärtuse testi tagamaad
Kaetav väärtus
Kasutusväärtus – tulevaste perioodide rahavoogude nüüdisväärtus
Diskontomäära valik

EESMÄRK

Omandada teadmised põhivarade olemusest, arvelevõtmisest, edasisest kajastamisest ja rakendavatest arvestusmeetodist ja –põhimõtetest.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• hoomab juhatuse hinnangute ja arvestusmeetodite ning -põhimõtete mõju bilansimahule ja kasumile;
• tunneb erinevate arvestumeetodite ja -põhimõtete sisendeid ja arvestusaluseid;
• oskab rakendada erinevaid amortisatsioonimeetodeid;
• suudab orienteeruda arvestusmeetodite ja -põhimõtete valikul.

Õppekava rühm: majandusarvestus ja maksundus

SIHTGRUPP

raamatupidajad, finantsjuhid, juhatuse liikmed

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

Interaktiivne loeng, arutelu, analüüs

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 7. juuniks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Registreerimine

Registreerimine

Põhivara arvestus raamatupidamises

12. juuni 201810:00-15:30

209 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Põhivara arvestus raamatupidamises
Osalejaid
Maksumus 209 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 7. juuniks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.