Juhtimine ja personalitöö

Onboarding ja offboarding: kuidas luua meeldejäävat töötajakogemust?

Värbamist saab lugeda õnnestunuks alles siis, kui uus töötaja on läbinud sisseelamisprogrammi ning katseaja. See, kuidas organisatsioon on oma uute töötajate tulekuks valmis, võtab neid vastu ning alustavate töötajate sisseelamist toetab, on väga suure tähtsusega. Onboardingul alguse saanud uue töötaja kogemus paneb aluse edasisele positiivsele töötajakogemusele ning lojaalsele töösuhtele. Räägime, milline on offboardingu olulisus töötajakogemuse kujundamisel ja kuidas tagada läbimõeldud lahkumiskogemus.

Koolitaja

Sigrid Sinnep

Sigrid Sinnep

Kaitseressursside Ameti peadirektori asetäitja Sigrid...

Toimumisaeg

27. november 2024 10:00-17:00

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 12. november 259 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 13. november 289 € + km. Maksumus sisaldab koolituspäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale, tõendit.

AJAKAVA

09.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Uue töötaja kogemust mõjutavad tegurid
• Millised on erinevate osapoolte rollid uue töötaja kogemuse kujundamisel?
• Kuidas uut töötajat sisseelamisel tulemuslikult toetada?
• Kuidas korraldada efektiivset infovahetust uue töötajaga?
• Millised on formaalsed ja mitteformaalsed tegevused sisseelamisel?

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Väljakutsed uue töötaja kogemuse loomisel
• Kuidas luua ettevõtte profiilile vastav sisseelamisprogramm?
• Milliseid erisusi tuleks arvestada erinevate ametikohtade puhul?
• Kuidas korraldada sisseelamist kaugtöö tingimustes?
• Mida võiks sisaldada uue töötaja tervituspakett?

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Lahkumiskogemust mõjutavad tegurid
• Milline on offboardingu olulisus töötajakogemuse kujundamisel?
• Kuidas tagada läbimõeldud lahkumiskogemus?
• Millised on erinevate osapoolte rollid töötaja lahkumisel?
• Mida võiks sisaldada lahkuva töötaja pakett?

15.30-15.45 Kohvipaus

15.45-17.00 Praktikum
• Sisseelamis- ja lahkumisprogrammi loomine rühmatööna

EESMÄRK

Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused meeldejääva ja personaalse uue töötaja kogemuse kujundamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• omab ülevaadet uue töötaja kogemust mõjutavatest teguritest;
• mõistab erinevate osapoolte rolle uue töötaja sisseelamise korraldamisel;
• on kursis parimate praktikatega uue töötaja kogemuse kujundamisel;
• oskab kujundada ettevõtte ja ametikoha profiilile vastavat sisseelamisprogrammi.

Õppekava rühm juhtimine ja haldus.

SIHTGRUPP

Erinevate tasandite spetsialistid ja juhid, kes on seotud inimeste juhtimise või tööalase juhendamisega; personalitöötajad, kes vastutavad uue töötaja sisseelamise ja sujuva lahkumise korraldamise eest.

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

MEETODID

Interaktiivne loeng, arutelu, rühmatöö.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

TASUMINE / LOOBUMINE

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult kuni viis täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 20. novembriks.
Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol.

LISAINFORMATSIOON

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Onboarding ja offboarding: kuidas luua meeldejäävat töötajakogemust?

27. november 202410:00-17:00Tallinn
259 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Onboarding ja offboarding: kuidas luua meeldejäävat töötajakogemust?

27. november 202410:00-17:00

259 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Onboarding ja offboarding: kuidas luua meeldejäävat töötajakogemust?
Osalejaid
Maksumus 259 € + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.