Omahinna arvestamine

Ettevõtte põhiline eesmärk on kasumi teenimine ja lisanduvate rahavoogude genereerimine ning seeläbi omaniku osaluse väärtuse suurendamine. Kasum on tulude ja kulude vahe. Kasumimarginaalide tõus avaldab positiivset mõju ärikasumile ja äritegevuse rahavoogudele. Tulud sõltuvad olulises osas nõudlusest ja konkurentsist, st teguritest, mille üle ettevõttel puudub kontroll. Kulud on aga ettevõtte poolt kontrollitavad. Asjakohase kuluarvestussüsteemi olemasolu määravad ettevõtte tulevikuperspektiivid, on aluseks toodete/teenuste omahinna arvestamisel ja konkurentsivõimelise müügihinna kujundamisel.

Toimumisaeg

31. august 2017

Koolitaja Rita Ilisson on õppejõud, konsultant, analüütik ja autor, kes on töötanud USA-s, Kanadas, Rootsis, Norras, Poolas, Balti riikides, Moldovas, Etioopias, Albaanias, jne. Käesoleval ajal teostab ta majandusarvestuse ja rahandusalaseid konsultatsioone ning viib läbi majandus- ja rahandusteemalisi täiendõppe programme. Aastatel 1993–2001 oli ta EV Raamatupidamise Toimkonna esimees ja 2001–2005 Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) Standardite Nõuandva Kogu (Standards Advisory Council) liige.

  9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Omahinna osatähtsus ettevõtte tasuvuse ja lisaväärtuse loomisel
Marginaalid, tasuvus ja rahavood
Kulu omadused – muutuv/püsiv, otsene/kaudne, jne
Kuluarvestuse maatriks – kululiik, kulukoht, tegevus, kulukandja

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuluarvestuse põhimõtted ja nende rakendamine
Äritegevuse võimendus
Osakuluarvestus – Kulu-Maht-Kasum mudelid. Näide.
Täiskuluarvestus. Näide.
Meetodite võrdlus

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Omahinna kalkuleerimise meetodid ja nende rakendamine
Otsene, põhitegevuse ja täisomahind
Traditsiooniline kuluarvestus ja omahind. Näide.
Tegevuspõhine (Activity Based Costing, ABC) kuluarvestus ja omahind. Näide.
Meetodite võrdlus

15.40–16.15 Kuluarvestuse võimalikud meetodid
Müügimaht, müügihind, omahind, tasuvus ja rahavood. Näide.
Integreeritud ABC/EVA mudel. Näide.

Eesmärk: Omandada teadmisi omahinna arvestamisest läbi kuluarvestussüsteemi tundma õppimise ning praktilise tegevuse. Koolituse käigus käsitletakse olulisi kuludega seotud võtmeküsimusi ja lahendatakse koos praktilisi juhtumeid omahinna arvestamise osas.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• on omandanud teadmisi kuluarvestuse teoreetilistest alustest;
• oskab rakendada kulu-maht-kasumi osakuluarvestuse mudelit;
• mõistab erinevate omahinna mudelite raamistikku, sisendeid ja väljundeid;
• suudab seostada muutusi kulude struktuuris äritegevuse tasuvuse ja rahavoogudega.

Sihtgrupp: raamatupidajad, ettevõtte juhid, analüütikud, kuluarvestajad, kategooriajuhid

Õppemeetodid: loeng, arutelud, praktiliste ülesannete lahendamine, tulemuste analüüsimine

Toimumisaeg: 31. august 2017 kell 10.00–16.15

Koolituse kogumaht: 7 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn seminariruum (Toompuiestee 27, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 28. augustiks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Kadri Liimal
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
E-post: kadri.liimal@excellence.ee
Telefon: + 372 648 7000
GSM: +372 5236146
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Omahinna arvestamine

31. august 2017


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Omahinna arvestamine
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.