Omahinna arvestamine

Ettevõtte põhiline eesmärk on kasumi teenimine ja seeläbi omaniku rikkuse suurendamine. Kasum on tulude ja kulude vahe, mis omakorda viitab sellele, ettevõte peab kulusid arvestama, analüüsima ja juhtima võimalikult täpselt. Asjakohane kuluarvestussüsteem on aluseks toodete/teenuste omahinna arvestamisele ja müügihinna kujundamisele.

Toimumisaeg

4. juuni 2015

Koolitaja Rita Maris Ilisson on õppejõud, konsultant, analüütik ja autor, kes on töötanud USAs, Kanadas, Rootsis, Norras, Poolas, Balti riikides, Moldovas, Etioopias, Albaanias, jne. Käesoleval ajal teostab majandusarvestuse ja rahandusalaseid konsultatsioone ning viib läbi majandus- ja rahandusteemalisi täiendõppe programme. Aastatel 1993-2001 oli ta EV Raamatupidamise Toimkonna esimees. Eesti oli esimene Euroopa riik, mis inkorporeeris Rahvusvahelisi Raamatupidamise Standardeid (tänapäeval Finantsaruandluse Standardid) oma õigusruumi (1994). 2001-2005 oli ta Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) Standardite Nõuandva Kogu (Standards Advisory Council) ja Agenda Komitee liige. Olles töötanud rahvusvaheliste doonorite poolt finantseeritud projektides on tal ulatuslikud kogemused riikide abistamisega nende arvestuse, auditeerimise, finantsjärelevalve ja äriõiguse strateegiate, poliitikate ja regulatsioonide reformimisel ning arendamisel.

9.45–10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Asjakohane kuluarvestussüsteem kui omahinna kalkuleerimise alus
• Ettevõtte eesmärgid ja strateegia valik.
• Nõuded kuluarvestussüsteemile.
• Kululiik, kulukoht, kulukandja.

11.30–11-45 Kohvipaus

11.45–13.15  Kuluarvestuse põhimõtted ja nende rakendamine
• Täiskuluarvestus ja osakuluarvestus. Näide.
• Meetodite võrdlus.

13.15- 14.00  Lõuna

14.00–15.45  Omahinna kalkuleerimise meetodid ja nende rakendamine
• Traditsiooniline kuluarvestus ja omahinna kalkuleerimine. Näide.
• Tegevuspõhine kuluarvestus ja omahinna kalkuleerimine. Näide.
• Meetodite võrdlus.

15.45–16.15 Kuluarvestuse võimalikud meetodid
• Tellimuse kuluarvestus. Näide.
• Lepingu kuluarvestus. Näide.
• Partii kuluarvestus. Näide.
• Protsessi kuluarvestus. Näide.

Sihtrühm: raamatupidajad, ettevõtte juhid, analüütikud, kuluarvestajad, kategooriajuhid

Meetodid: loeng, arutelud, praktiliste ülesannete lahendamine, tulemuste analüüsimine

Eesmärk: Omandada teadmised omahinna arvestamisest läbi kuluarvestussüsteemi tundma õppimise ning praktilise tegevuse. Koolituse käigus läbitakse olulised kuludega seotud võtmeküsimused ja lahendatakse koos praktilisi juhtumeid omahinna arvestamise osas.

Toimumisaeg: 4. juuni 2015, kell 10.00–16.15 (7 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Kreutzwald Hotel Tallinn (Endla 23, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele Swedbank a/a EE742200221051628618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:
Kadri Liimal
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Projektijuht
E-post: kadri.liimal@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: +372 52 36 146
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Omahinna arvestamine

4. juuni 2015


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Omahinna arvestamine
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.