Müük ja teenindus

Müügilepingu sõlmimise, täitmise, lõpetamise aktuaalsed probleemid

Põhjaliku ülevaate müügilepingu olemusest, olulisematest tingimustest ja võimalikest riskidest ning sõlmimise ja täitmisega seotud aktuaalsematest probleemidest annab tehingutele ja ühinguõigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat Marge Männiko. Samal ajal leiavad käsitlust lähiaja kohtulahendid ning osalejad saavad soovitusi peamiste vaidlusküsimuste vältimiseks.

Koolitaja

Marge Männiko

Marge Männiko

Marge Männiko on Advokaadibüroo LEXTAL ...

Toimumisaeg

5. märts 2019 10:00-13:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

179 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

4 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Müügilepingu olemus ja erinevus teistest lepingutest
Millised on müügilepinguga seotud võimalikud riskid?
Lepingu vorm ja olulised toimingud, mida teha enne lepingu sõlmimist
Millal on vaja eellepingut?
Kuidas müügieset lepingus kirjeldada?
Lahtised tingimused ja tüüptingimused

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Millised müüja ja ostja kohustused tuleks lepinguga määratleda?
Garantii, selle sisu, kestus ja tingimused
Mida teha, kui müüdud asi ei vasta lepingutingimustele või esineb muu rikkumine?
Milline on müüja vastutus?
Õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral:
-Kohustuse täitmise nõue
-Omapoolsest kohustuse täitmisest keeldumine
-Kahju hüvitamise nõue
-Lepingust taganemine või ülesütlemine
-Hinna alandamine
-Viivise ja/või leppetrahvi nõue
Kuidas lepingut lõpetada?
Näiteid halbadest lepingutest ja lepingutingimustest

13.15–13.30 Küsimused-vastused-arutelu

EESMÄRK

Omandada teadmised müügilepingu olemusest ja olulisematest tingimustest ning saada ülevaade viimase aja praktikas müügilepingutest tõusetuvatest vaidlusküsimustest ning näpunäiteid nende vältimiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab müügilepingu olemust ja erinevust teistest lepingutest;
• teab, millised on olulised toimingud, mida tuleb enne lepingu sõlmimist teha;
• oskab müügieset lepingus kirjeldada;
• teab, millised müüja ja ostja kohustused tuleb lepinguga määratleda;
• teab, millest tuleb lähtuda lepingu lõpetamisel.

Õppekava rühm: müük

SIHTGRUPP

Ettevõtjad, tegevjuhid, ekspordi-, tootmis-, ostu-, teenindus- ja müügijuhid ning -spetsialistid, osakonnajuhatajad, juhiabid, assistendid ja kõik teised, kes tegelevad müügi- ja ostulepingutega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, arutelud, juhtimite analüüs

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 28. veebruariks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Liisi Männistu

Liisi Männistu

Registreerimine

Registreerimine

Müügilepingu sõlmimise, täitmise, lõpetamise aktuaalsed probleemid

5. märts 201910:00-13:30

179 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Müügilepingu sõlmimise, täitmise, lõpetamise aktuaalsed probleemid
Osalejaid
Maksumus 179 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 28. veebruariks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.