Mentorite baaskoolitus – kuidas saada heaks juhendajaks?

Tööalased arenguvõimalused omavad sõltumata ametikohast järjest suuremat tähtsust. Juhendamisel ja mentorlusel kui arendusmeetodil on organisatsioonide arendamisel väga oluline koht. Just juhendamise ja mentorluse kaudu saab ühitada organisatsiooni ja inimese eesmärgid ning leida koos uusi väljundeid. Parim lahendus on neid rakendada organisatsioonis paralleelselt vastavalt vajadusele ja püstitatud eemärgile.
Käesoleval koolitusel on mentoritel ja juhendajatel võimalus omandada oskuslikuks juhendamiseks vajalikke baasteadmisi.

Toimumisaeg

19. oktoober 2011

Toimumiskoht

19.10.2011

Koolitajad:

Eike Tõnismäe on lõpetanud TRÜ bioloogia-geograafia teaduskonna geograafia eriala ja EBS rahvusvahelise ärijuhtimise ettevõtluse ja ärikonsultatsiooni suunal. Alates 2005. aastast  Intelligentne Grupp juht ja aktiivne koolitaja/ekspert erinevates äri-ja avaliku halduse organisatsioonides ja esinenud juhendamise ja mentorluse alastel konverentsidel.

 

Helle Gern omandas kõrghariduse TTÜ-s ökonomisti erialal ja kaitses magistrikraadi EBSis rahvusvahelise ärijuhtimise erialal. Alates 2007. aasta lõpust on tegev OÜ Intelligentne Grupp arendusjuhi ja aktiivse koolitajana. Oma koolituskarjääri alustas töötades SEBs. Alates 2006. aastast on  koolitanud mitmeid avaliku halduse ja äriorganisatsioonide töötajaid, esinenud juhendamise ja mentorluse alastel konverentsidel.
Koolituse ajakava:

I koolituspäev 19. oktoober 2011

  9.30-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Sissejuhatus koolitusele
                        Muudatused maailmas, inimeses, ettevõtetes
Juhendamine ja mentorlus teoorias

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Mentori rollid, rollide sidusus
                       Mentorluse mudel ja protsess
Mentori  isiksus, väärtused ja hoiakud
Enesejuhtimine Harjutus

13.15-14.00 Lõuna

14.00 –15.30 Isiksusetüübid ja suhte loomine
                         Praktiline harjutus

15.30-15.45 Kohvipaus

15.45-17.00  Eesmärgi püstitamine juhendamises
                         Tegevuste planeerimine ja mõõtmine
Praktiline harjutus

II koolituspäev 20. oktoober 2011

  9.30-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Mentorprotsess ja tulemused
                        Grow mudel
Praktiline harjutus

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Kommunikatsioonioskused
                       Aktiivne kuulamine, peegeldamine  ja küsimuste esitamine
Praktiline harjutus

13.15-14.15 Lõuna

14.15-15.30 Täiskasvanud õppija eripära
                       Erinevad õpistiilid ja teadmiste omandamine
Tagasiside andmine ja küsimine
Tagasiside mudel
Praktiline harjutus

15.30-15.45 Kohvipaus

15.45- 17.00 Kokkuvõtete tegemine juhendamises
                        Minu kui mentori profiil, eesmärgid, arenguvajadused tulevikuks.
Praktiline harjutus

Koolituse  eesmärgid:

• Pakkuda süsteemset lähenemist  mentorprotsessi juhtimiseks
• Näidata mentori erinevaid rolle ning rollide omavahelist sidusust
• Käsitleda mentori  erinevaid väljakutseid  ja  motivatsiooniallikaid
• Õppida positiivse pinge ja tasakaalu juhtimist
• Anda ülevaade täiskasvanud õppija eripärast ja võimalustest mentorluses
• Harjutada mentorluseks  vajalikke erinevaid  tehnikaid:
eesmärgi püstitamist, protsessi juhtimist, tagasiside andmist, kuulamist ja  küsimist

 Koolituse  oodatavad  tulemused:

• Mentor mõistab ja kannab oma organisatsiooni väärtusi ja  organisatsioonispetsiifilisi tuumkogemusi
• Mentor oskab luua head keskkonda ja usalduslikku suhet
• Teab, kuidas püstitada eesmärke ja planeerida oma tegevusi
• Oskab juhtida iseenda ja mentee sisemist motivatsiooni
• Mentor oskab jälgida ja anda konstruktiivset tagasisidet
• Oskab esitada innustavaid ja protsessi positiivselt juhtivaid küsimusi
• Näeb mentee tugevusi, edukohti ja oskab hoida fookust
• Mentor märkab mõttestampe ja käivitab muutusi
• Mentor teab,   kuidas võimendada mentee tugevusi ja käivitada uue taseme areng
• Mentor oskab teha kokkuvõtteid

Koolituse metoodika:

Koolitusprogramm on abistava/suunava iseloomuga, kus eesmärgiks on äratada töötajates olev  sisemine potentsiaal ja anda osalejatele  teadmisi, enesekindlust ning tugevust oma rolli kandmisel samuti võimalust/edu nägemist teiste juhendamisel.  Koolituse käigus kasutatakse meetodina  erinevaid aktiivõppevorme:
• Miniloenguid ja grupiarutelusid
• Individuaal-, paaris- ja rühmaharjutusi
• Kunstiteraapia metoodikat
• Videotagasisidet
• DVD esitlusi
• Case metoodikat
Erinevaid metoodikaid rakendatakse vastavalt lõplikult valitud harjutustele, mis lähtuvad osalejate spetsiifilistest eesmärkidest  ja arenguvajadustest.

Sihtrühm: Organisatsioonide juhid ja spetsialistid, kes on täna  või tulevikus mentori või juhendaja rollis

Toimumisaeg:  19. -20. oktoober 2011 kell 10:00 – 17:00 (16 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht:  Reval Park Hotel (Kreutzwaldi  23, Tallinn)
NB! Parkimine osalejatele tasuta.

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, lõunapause,  kohvipause, koolitusmaterjale, tunnistust

Tasumine: registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele Swedbank a/a 221051628618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumuses.

Lisainformatsioon:
Annika Allikas
koolitus- ja arendusjuht
E-post: annika.allikas@excellence.ee
Tel + 372 648 7000
Mob +372 52 30 718

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas.

Registreerimine

Registreerimine

Mentorite baaskoolitus – kuidas saada heaks juhendajaks?

19. oktoober 2011


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Mentorite baaskoolitus – kuidas saada heaks juhendajaks?
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.