Kuidas koostada seadusega kooskõlas toimivat ametijuhendit?

Ametijuhend on heaks töövahendiks töötajale tööülesannete tulemuslikuks sooritamiseks, mis annab täpse ülevaate ametikohast ja tööülesannetest ning tööülesannete täitmiseks vajalikest kompetentsidest. Ametijuhend on töölepingu lisa, kuhu on võimalik sisse viia tööülesannetest tulenevaid muudatusi või täiendusi, mis võimaldab pandlikult tööülesandeid planeerida.

Koolitusel omandatakse teadmisi, kuidas luua vastavalt ametikohale ametijuhend, mis oleks kooskõlas seadusandlusega ning toetaks töötajate tulemuslikku töösooritust, olles samal ajal kasulik ka tööandjale värbamisprotsessis ja personali hindamisel.

Toimumisaeg

1. detsember 2016

9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Ametijuhendi olemus, kasutegurid ja rakendamine

Koolitaja  Karin Kuimet  on personalijuhtimise õppe läbiviija Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. Eelnevalt on Karin 11. aastat tegelenud praktilise personalitööga ja personalijuhtimisega Securitas Eesti AS–is, AS-is Esmofon ja EMT Esindused AS-is. Karini arvates on oluline luua kooskõla teooria ja praktika vahel, mistõttu on ta õppejõu tööga paralleelselt läbi viinud mitmeid personalitööalaseid projekte Eesti organisatsioonides ja olnud konsultandiks personalijuhtimise küsimustes.

Ametijuhendi võimalused ja kasutegurid
Ametijuhendi sisu ja võimalik struktuur
Ametijuhendi seos kompetentsimudeliga

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Ametijuhendi loomine ja muutmine
Tööanalüüs, kui sisuka ametijuhendi loomise tööriist
Ametijuhendi ja töölepingu vaheline seos
Ametijuhendi loomine ja muutmine, praktiline harjutus

13.15- 14.00 Lõuna

14.00-15.30 Ametijuhendi seos õigusaktidega

Koolitaja Mari Rask on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna 1978.a. Töötanud personalijuhi ja juristina. Alates 01.10.2008 Heli Raidve Tööõigusabi OÜ jurist. Publikatsioonid: Äripäeva Kirjastuse kolmeosalise käsiraamatu Töölepingu seadus praktikas 2010, Äripäeva Kirjastuse kolmeosalise käsiraamatu Töölepingu seadus 2009 autor. Tööõigust käsitlevad artiklid Postimehes, Raamatupidamise Teatajas.

Ametijuhend kui võimalus töövaidluste ennetamiseks
Ametijuhendi seos tööalase koolitusega
Ametijuhend ja töötaja vastutus
Ametijuhendi seos töölepingu ülesütlemisega

Koolituse eesmärk: Omandatakse teoreetilised teadmised ametijuhendi olemuse ja võimalike kasutegurite kohta ning praktilised oskused seadusega kooskõlas oleva ametijuhendi loomiseks ja muutmiseks. Õpe sobib neile, kes oma igapäevatöös tegelevad töö korraldamise, planeerimise ja meeskondade juhtimisega ning sh ametijuhendite koostamisega.

Sihtrühm: tipp- , keskastmejuhid, personalijuhid ja – spetsialistid, kelle tegevuste hulka kuulub töö personaliga ja juhtimine.

Meetodid: lühiloeng, arutelud, praktilised harjutused

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    mõistab ametijuhendi olemust ja võimalikke kasutegureid.
•    teab ametijuhendi koostamise põhimõtteid ning oskab lähtuvalt vajadusest leida sobiva struktuuri ja kujundada sisu.
•    teab tööõiguslikke põhimõtteid, mis on seotud ametijuhendi loomise ja rakendamisega.

Toimumisaeg: 1. detsember 2016 kell 10.00–15.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt Täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia seminariruum (Liivalaia 33, Tallinn)

 

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 28. novembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Madli Tõitoja
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
E-post: madli.toitoja@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: + 372 58 160 219
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Kuidas koostada seadusega kooskõlas toimivat ametijuhendit?

1. detsember 2016


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kuidas koostada seadusega kooskõlas toimivat ametijuhendit?
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.