Kuidas koostada kantseliidi- ja võõrkeelendivaba ametikirja ning dokumenti?

Kas Teile tundub mõnikord, et Teie kirjutatu on pikk ja kohmakas? Kas olete alati kindel, et lugeja mõistab Teie sõnumit ruttu ja kadudeta? Kas on juhtunud, et vajalik väljend on inglise keeles kohe meeles, aga eesti keeles peate mõtlema?

Kirjalik ametitekst on nõudlik. Aega napib nii teksti koostajal kui ka lugejal. Vanast ajast on ametikeelde jäänud palju ähmast ja tänapäeval tarbetut. Tihti ei tea me aga, et ametikeelt võiks sõnastada hoopis paremini.

Koolitus aitab koostada selgeid ja arusaadavaid ametitekste. Sihtrühm on eeskätt riigiametnikud, ent kasu võib olla igaühel, kes tahab kirjutada heas ja loetavas eesti keeles.

Toimumisaeg

6. september 2017

Koolitaja Loone Ots on Tartu ülikooli haridusega PhD (Ed.). Täiendanud end e-tekstide valdkonnas Tallagh´ tehnikakolledžis Iirimaal. Aastast 2007 on keelekoolitaja, umbes sama kaua ka keeletoimetaja ning ilukirjanik. On õpetanud Tartu ja Tallinna ülikoolides, külalisena mh Moskvas, Peterburis ja Göttingenis. Esinenud paljudel konverentsidel, sh rahvusvahelistel. Kirjutanud artikleid eesti keele ja kultuuri kohta.

09.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Euroopa Liidu selge keele soovitused ja nende rakendamine
Mis on bürokraatiakeel ja kantseliit?
Miks peame kirjutama teisiti?
Heast keeletavast. Euroopa Liidu selge keele nõuded. Kuidas neid eesti kirjutises rakendada?
Eesti keele eriomased probleemid.
Praktiline töö: lause lühendamine, põimlausete muutmine, sõnajärg, sõnade ja fraaside asendamine.
Keelehooldeallikad, kust leida abi ja juhiseid.

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Millised on kantseliitlikud väljendid ja kuidas neid asendada?
Üldlaiendid, tühiverbid, kesksõnad, nominaalstiil, kaassõnad, lt-määrused.
Õiguskeele halvad tüüpväljendid – kui palju saame neid muuta?
Praktiline töö: kantseliidi “tõlkimine”.

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Millised on inglise keele mõjud eesti keele ametikeeles?
Indoeuroopa lausestus eesti keeles.
Oma- ja võõrsõnakasutus.
Uuem omasõnavara: mida kasutada?
Inglise bürokraatia tüüpfraasid.
Toortõlked ja kuidas neid paremini sõnastada.
Mõni märkus õigekirja kohta.
Praktiline töö: teksti eestipärasemaks muutmine.

Koolituse eesmärk: Omandada praktilisi teadmisi Euroopa Liidu keele nõuetest ja soovitustest ning nende rakendamisest korrektsete dokumentide ja kirjade koostamisel. Omandada oskus bürokraatiakeelt ja kantseliiti vältida. Omandada teadmised uuemast sõnavarast dokumentide ja ametikirjade koostamisel.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• tunneb levinumaid kantseliidiväljendeid ja oskab neid asendada;
• hoidub inglispärasest keelest ja oskab rakendada eestipärasemat;
• leiab vajaduse korral keeleabi, sh e-materjalidest.

Sihtgrupp: Spetsialistid, juhid, sekretärid, referendid ning avalikus sektoris töötavad riigiametnikud, kes tegelevad igapäevaselt ametikirjade koostamisega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Meetodid: loeng, praktilised harjutused (harjutused, tekstianalüüs, arutelud)

Toimumisaeg: 6. september 2017 kell 10.00–15.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 1. septembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Madli Tõitoja
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
E-post madli.toitoja@excellence.ee
Telefon +372 648 7000
GSM +372 58 160 219
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Kuidas koostada kantseliidi- ja võõrkeelendivaba ametikirja ning dokumenti?

6. september 2017


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kuidas koostada kantseliidi- ja võõrkeelendivaba ametikirja ning dokumenti?
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.