Kaug- ja virtuaaltöö: kuidas teha koostööd ja juhtida inimesi, kui nad asuvad minust eemal?

Järjest enam tuleb organisatsioonides rakendada alternatiivseid ja paindlikke töövorme tulenevalt konkurentsitihedast tööjõuturust, et parimaid spetsialiste värvata ja hoida.
Tihti ei tööta inimesed enam kaheksast viieni töökohal, vaid ka kodukontoris või reisides ning harvad pole ka juhud, kus rahvusvaheliste koostööpartnerite või kolleegidega tuleb suhelda tihti ja distantsilt. Sellistes tingimustes tõhusa meeskonnatöö ja tulemuste saavutamine nõuab nii juhtidelt kui kauge vahemaa tagant töötajailt endilt uusi oskusi ja teadmisi.

Koolituse käigus vaatame üle paindlike töövormide ja IT arenguga  toimunud muudatused organisatsioonides, omandame teadmised, millised on tüüpprobleemid seoses virtuaal- ja kaugtööga ning praktilised oskused, kuidas nendega toime tulla ning millised töökorralduslikud ja juhtimisvõtted sobivad kaasaegsesse organisatsiooni. Räägime ka paindliku tööaja ja -koha rakendamise tööõiguslikest aspektidest ning praktilistest näidetest lepingu kujundamiseks hilisemate vaidluste vältimiseks.

Toimumisaeg

30. jaanuar 2018

09.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Millist kasu saavad organisatsioon  ja töötaja paindlikest töövormidest?
Gerda Mihhailova, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži juhtimise lektor

Koolitaja Gerda Mihhailova töötab TÜ Pärnu kolledžis juhtimise lektori ning „Teenuste disaini ja juhtimise“ magistrikava programmijuhina. Tema õppe- ja teadustöö keskendub personali juhtimise ja teenuste disaini temaatikale. Täiendkoolituste valdkondadeks on üld- ja personali juhtimine, strateegiline juhtimine ja teenuste disain. Teadustöös ning doktoritöö uuringus keskendub kaasagsetele juhtimisvõtetele ehk virtuaal- ja kaugtöö juhtimise spetsiifikale teenindusorganisatsioonides.

Organisatsiooni edukuse uus ja vana paradigma ning milliseid muutuseid toovad need kaasa juhtimises?
Olulisemad märksõnad kaasaegses töökeskkonnas:  info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), virtuaalmeeskond, kaugtöö, kodukontor jt
Millised on virtuaalmeeskondade kasutamise põhjused ja eelised?
Millised on tüüprobleemid, mis tekivad minnes tavatöölt üle virtuaal- või kaugtööle ja kuidas nendega toime tulla?

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Millised on virtuaal- ja kaugtööks sobilikud juhtimis- ja koostöövõtted?
Gerda Mihhailova, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži juhtimise lektor

Millised on tava- ja virtuaalmeeskondade erinevused?
Kuidas valmistada organisatsiooni ja töötajaid ette kaugtööks?
Kuidas motiveerida kaugtöötajaid?
Nõuanded edu saavutamiseks virtuaalmeeskonna kasutamisel

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Millised on faktilised eeldused ja töölepingu seaduse õiguslikud tagatised kaugtöö kohaldamiseks?
Gaabriel Tavits, Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna  dotsent  ja  Õigusbüroo PACTA vandeadvokaat

Koolitaja Gaabriel Tavits on Tartu Ülikool Õigusteaduskonna  dotsent  ja  Õigusbüroo PACTA vandeadvokaat. On tegelenud tööõiguse problemaatikaga  enam kui 19 aastat, osalenud eksperdina nii siseriiklikes kui ka rahvusvahelistes töögruppides. Samuti on ta esinenud erialaste ettekannete ja koolituse läbiviimisega nii töösuhete kui ka sotsiaalõiguse valdkonnas. Tegelenud ka erinevate töö- ja sotsiaalõigusealaste uuringutega.

Kuidas kujundada töölepingut, kui soovitakse kaugtööd kohaldada?
Kaugtöö kohaldamise probleemid: tööaeg, töövahendid, töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
Tööinspektsiooni pädevus Korrakaitse seaduse alusel

Paindlik tööaeg – kuidas seda kohaldada?
Mida saab ja võib töölepingus kokku leppida?
Mis juhtub siis, kui kokkulepe puudub?

Töötegemise koht paindliku töötegemise viis korral
Kui töötaja töötab mitmes erinevas kohas
Millal kohaldub töölepingu seaduse eeldus töötegemise koha osas?
Lepingu tõlgendamine ning poolte tahte väljaselgitamine

Praktilised näited lepingu kujundamiseks, et vältida hilisemaid vaidlusi

15.3016.15  Praktikult praktikule: Kuidas korraldatakse kaugtööd Omnivas?
Riini Saluri, Omniva personali arendamise tiimi juht

Koolitaja Riini Saluri tiimi rolliks on seista hea töötajate värbamise ja arendamise eest. Riini töökogemus on valdavalt seotud personalijuhtimisega, alustades 1998. aastal personalispetsialistina tööanalüüsi ja värbamise valdkonnas. Kogemuse kasvades on Riini panustanud mitmes personalijuhtimise valdkonnas ning olnud personalijuhi rollis Kodakondsus- ja Migratsiooniametis ning Kaitseministeeriumis. Lisaks on Riini vedanud eest avaliku teenistuse personalijuhtimise valdkonna arendamist. Riini on kaitsnud bakalaureuse kraadi psühholoogias ning omandanud magistrikraadi haldusjuhtimises. Lisaks täiendanud ennast nii sisekommunikatsiooni, finantsjuhtimise kui ka LEAN juhtimise valdkonnas. Koolitajana on ta tegev aastast 2000 ning on üles astunud erinevatel seminaridel ja konverentsidel. Tema lemmikteemadeks on psühholoogia valdkond ning tööjõuturu tulevikutrendidest lähtuv personalijuhtimine (nt värbamine, töösuhete paindlikkus, arendamine).

Koolituse eesmärk: Omandada teadmised erinevate paindlike töövormide olemustest ja eeldustest ning töölepinguseaduse õiguslikest tagatistest nende kohaldamiseks ning praktilised oskused virtuaal- ja kaugtöö rakendamiseks.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• teab erinevaid paindlike töövormide liike ning nende tööõiguslikke eripärasid;
• teab, kuidas teha koostööd ja juhtida inimesi, kellega ei kohtuta igapäevaselt silmast-silma;
• oskab ära tunda ja vältida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) poolt vahendatud kommunikatsioonist tulenevaid suhtlemishäireid ning valida ülesande täitmiseks sobivad IKT vahendid;
• oskab planeerida meeskonnatööd kaug- või virtuaaltöö vormis ning on võimeline koostama virtuaalmeeskonna tööks sobivad koostöö- ja käitumisreeglid;
• oskab kujundada töölepingut kaugtöö ja paindliku tööaja kohaldamiseks.

Sihtgrupp: Personalijuhid ja –spetsialistid, tipp- ja keskastmejuhid ning –spetsialistid, kes peavad nii klientide kui kolleegidega tegema koostööd kauge vahemaa tagant ja/või rakendama organisatsioonis paindlikke töövorme, kasutades omavaheliseks suhtlemiseks erinevaid info-ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Meetodid: interaktiivne loeng, lühiõppefilm, praktiline loovmäng, arutelu

Toimumisaeg: 30. jaanuar 2018 kell 10.0016.15

Koolituse kogumaht: 7 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 25. jaanuariks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post liisi.mannistu@excellence.ee
Telefon +372 648 7000
GSM +372 58 417 448
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Kaug- ja virtuaaltöö: kuidas teha koostööd ja juhtida inimesi, kui nad asuvad minust eemal?

30. jaanuar 2018


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kaug- ja virtuaaltöö: kuidas teha koostööd ja juhtida inimesi, kui nad asuvad minust eemal?
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.