Finantsanalüüsi praktiline kasutamine ettevõtte igapäevases töös

Finantsanalüüsi võib käsitleda hinnangu andmisena ettevõtte finantsolukorrale, mis on osa kogu organisatsiooni majandustegevuse (strateegia, turg, marketing, kliendid, toode ja teenus, juhtimine, personal, tehnoloogia, kvaliteet, projekt) ja tegevuskeskkonnaga (turg, konkurents, poliitika, tegevuspiirkonnad) seotud majandusnäitajate analüüsist. Teema on aktuaalne, sest majandusaasta lõppedes tuleb hinnata saavutatut ja anda tulemustest ülevaade ettevõtte omanikele. Samuti seatakse visioonid ja plaanid uuteks perioodideks. Asjakohase ja juhtimisotsuste tegemise aluseks võetava finantsanalüüsi eelduseks on finantsaruannete koostamise põhimõtete mõistmine ehk möödunud perioodide, hetkeseisu ja/või tulevikus oodatava finantsolukorra hindamine.

Toimumisaeg

14. aprill 2016

Koolitaja Rita Maris Ilisson on õppejõud, konsultant, analüütik ja autor, kes on töötanud USAs, Kanadas, Rootsis, Norras, Poolas, Balti riikides, Moldovas, Etioopias, Albaanias, jne. Käesoleval ajal teostab majandusarvestuse ja rahandusalaseid konsultatsioone ning viib läbi majandus- ja rahandusteemalisi täiendõppe programme. Aastatel 1993-2001 oli ta EV Raamatupidamise Toimkonna esimees. 2001-2005 oli ta Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) Standardite Nõuandva Kogu (Standards Advisory Council) ja Agenda Komitee liige. Olles töötanud rahvusvaheliste doonorite poolt finantseeritud projektides, on tal ulatuslikud kogemused riikide abistamisega nende arvestuse, auditeerimise, finantsjärelevalve ja äriõiguse strateegiate, poliitikate ja regulatsioonide reformimisel ning arendamisel.

9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Finantsanalüüsi sisu, vajadus ja peamine eesmärk. Analüüsis kasutatavad meetodid.
Horisontaal- ja vertikaalanalüüs
Suhtarvuanalüüs

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Finantsanalüüsi aluseks olevad põhilised aruanded
Bilanss
Kasumiaruanne
Rahavoogude aruanne
Omakapitali muutuste aruanne
Praktiline ülesanne: horisontaal- ja vertikaalanalüüsi teostamine, tulemuste sisuanalüüs.

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Praktilised ülesanded
Lühi- ja pikaajalise maksevõime hindamine
Efektiivsuse hindamine (välted, sagedused)
Kulude liigitus ja analüüs ning tootlikkuse ja rentaabluse hindamine

15.30-16.15 Pankrotiohu hindamine
Ettevõtte kui terviku finantsanalüüsi tulemuste kokkuvõte
Juhtimisotsuste sõnastamine tulevikuks

Koolituse eesmärk: Selgitada finantsanalüüsi sisu ja vajalikkust praktiliselt, et välja tuua konkreetsed juhtimisotsused ettevõtte olukorra parendamiseks.

Sihtgrupp: Mikro- ja väikeettevõtte raamatupidajad, analüütikud, spetsialistid, juhid.

Meetodid: Loeng ehk teoreetiline ülevaade finantsanalüüsist allikatele tuginedes. Praktilised arvutused ehk ettevõtte finantsanalüüsi teostamine. Tulemuste sisuanalüüs suuliselt, juhtimisotsuste sõnastamine.

Toimumisaeg: 14. aprill 2016 kell 10.00-16.15 (7 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Kreutzwald Hotell Tallinn (Endla 23, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt hiljemalt 11. aprilliks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:
Kadri Liimal
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Projektijuht
Tel + 372 648 7000
Gsm +372 52 36146
E-post kadri.liimal@excellence.ee
www.excellence.ee
NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Finantsanalüüsi praktiline kasutamine ettevõtte igapäevases töös

14. aprill 2016


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Finantsanalüüsi praktiline kasutamine ettevõtte igapäevases töös
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.