Finantsanalüüs – ettevõtte edu alus

Ettevõtte finantsjuhtimise põhiline eesmärk on ettevõtte väärtuse, s.o aktsionäride rikkuse suurendamine. Selleks, et teada, millises valdkonnas aga rikkust suurendada, tuleb ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud esmalt kaardistada ning alles siis süsteem osadena analüüsiks ette võtta. Finantsanalüüs on selleks parim võimalus, sest seob kvaliteedi kvantiteediga!

Toimumisaeg

28. aprill 2015

Koolitaja Raili Kuusik on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Majandusarvestuse (raamatupidamise) spetsialistina ning omandanud Tallinna Ülikoolis riigiteaduste magistrikraadi. On finantskavandamise ja -juhtimise läbiviija Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ning omab praktilist töökogemust pearaamatupidaja ja ettevõtete konsulteerijana.

Ajakava:

9.45–10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-10.45 Finantsanalüüsi vajadus ja põhiliselt kasutatavad meetodid analüüsi koostamisel

 – Analüüsi eesmärk, vajadus, võimalused

– Analüüsi põhimeetodid – muutuste analüüs (horisontaal- ja vertikaalanalüüs) ning näitajate vaheliste seoste analüüs (suhtarvudena)

10.45-11.30 Analüüsi aluseks olevad aruanded ja nende kirjete sisu tutvustus

 – Bilanss – varad, kohustused ja omakapital

– Kasumiaruanne – tulud ja kulud ning kasum või kahju

– Rahavoogude aruanne

– Laekumised ja väljamaksed, saldo ja raha lõppjääk

– Omakapitali muutuste aruanne – algne kapital ja juurde teenitud kapital

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45- 12.30 Ettevõtte maksevõimelisuse hindamine lühi- ja pikaajaliselt

– Lühiajalise maksevõime hindamine: käibekapital versus puhas käibekapital, lühiajalise võlgnevuse kattekordaja, likviidsuskordaja, maksevalmidus, raha konversiooniperiood.

– Pikaajalise maksevõime hindamine: finantsvõimendus (soliidsus- ja võlakordaja, kapitaliseeritus ja intresside kattekordaja).

– Praktiline töö

12.30-13.15 Ettevõtte efektiivsuse ja tootlikkuse mõõtmine

– Efektiivsus: välted, sagedused, konversioonid

– Tootlikkus: väljundi ja sisendi suhe – mõõtmisvõimalused kokku panna rmp-süsteemi vajadustega.

– Praktiline töö

13.15-14.00 Lõuna

14.00-14.45 Tasuvuse ehk rentaabluse ning aktsiate väärtuse mõõtmine

– ROA, ROE, ROS, ROI ning aktsiate hindamisel EPS ja P/E mõõtmine

– Pankrotiohu hindamine ja võimalike analüüsimudelite moodustamine

– USA majandusteadlane Edward Altman on välja pakkunud pankrotikoefitsiendi (Pk) ja krediidihinde (Z-seis) leidmise ja rakendamise

– Praktiline töö

14.45-15.30 Analüüsi tulemuste baasil järelduste ja ettepanekute tegemine juhtkonnale

– Analüüsi tulemuste koondamine SWOT-tabeliks ehk järelduste tegemine.

– Ettepanekute tegemine juhtkonnale olukorra parendamiseks.

– Praktiline hinnang ettevõttele kui tervikule

15.30-15.45 Arutelu ja küsimused

Sihtrühm: finantsjuhid, raamatupidajad, ettevõtte juhid, analüütikud

Meetodid: lühiloengud, arutelud, praktiliste ülesannete lahendamine, tulemuste analüüsimine

Eesmärk: Omandada teadmised põhilistest finantsanalüüsimeetoditest läbi praktilise tegevuse.

Toimumisaeg: 28. aprill 2015, kell 10.00–15.45 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele Swedbank a/a EE742200221051628618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Kadri Liimal
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
E-post: kadri.liimal@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: +372 5236146
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Finantsanalüüs – ettevõtte edu alus

28. aprill 2015


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Finantsanalüüs – ettevõtte edu alus
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.