Ettevõtte väärtuse kasvatamine läbi raamatupidamislike valikute

Raamatupidamises on sageli võimalik kasutada mitut alternatiivset lähenemist või tõlgendust, millel on erinev mõju ettevõtte finantspositsioonile.

Koolitusel näitab Sven Siling nende alternatiivide ja tõlgenduste mõju ettevõtte netovarale, käibekapitalile ja muudele finantspositsiooni olulistele näitajatele.

Toimumisaeg

14. november 2017

Koolitaja Sven Siling on BDO Eesti auditi valdkonna juht ja partner. Tema 18 aastane audiitorluse kogemus hõlmab erinevate kindlustandvate teenuste osutamist nii rahvusvahelistele kui ka kohalikele ettevõtetele ning seda nii era- kui ka avalikus sektoris. Sveni mitmekülgne kliendibaas hõlmab nii tootmist kui teenindust, nii jae- kui ka hulgimüüki ning pangandust ja finantsteenuse osutajaid. Sven on lisaks ka BDO Eesti riskijuhtimise eest vastutav partner, koolituse valdkonna juht ning kohaliku kontori IFRS partner. Ta kuulub Eesti Audiitorkogu juhatusse ning juhib Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni tööd.

 9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Raamatupidamisraamistiku valik
Mikro- ja väikeettevõtja lühendatud või tavakorraline aruanne (2016 jõustunud muudatuse analüüs) – plussid ja miinused
IFRS-i täiendavad võimalused võrreldes Eesti hea raamatupidamistavaga, sh näiteks põhivarade ümberhindlus ja firmaväärtuse mitteamortiseerimine

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Tehingute klassifitseerimine ja esitusviis
Vahendustegevuse müügitulu esitamine brutos või netos
Saadud põhivarade toetuste kajastamine tavakorras või netosoetusmaksumuses
Müügiootel põhivara kajastamine käibe- või põhivarana
Võlgnevuste esitamine võõr- või omakapitaliinstrumendina (sh muude reservide moodustamine)

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Väärtuse hindamine
Soetusmaksumuse või õiglase väärtuse meetodi kasutamine
(nt kinnisvarainvesteeringute näitel)
Kaetava väärtuse testimine ja lõpmatuse komponendi (terminalväärtus) kasutamise võimalikkus
Lisainformatsiooni avalikustamine
Tegevuse jätkuvuse, seotud osapoolte jms delikaatsete lisade koostamise kunstist

Koolituse eesmärk: Omandada põhjalik ülevaade erinevatest võimalustest, mille annavad ettevõtte väärtuse kasvatamiseks erinevad raamatupidamisvalikud.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• on teadlik erinevate arvestuspõhimõtete (IFRS vs Eesti hea raamatupidamistava) kasutamise mõjust ettevõtte väärtusele;
• oskab teha kaalutletud valiku, kas esitada lühendatud või tavakorraline aastaaruanne;
• oskab valida sobivad viisid tehingute klassifitseerimiseks ja esitlemiseks;
• on teadlik erinevate meetodite kasutusvõimalustest firmaväärtuse hindamisel.

Sihtgrupp: raamatupidajad, finantsjuhid, juhatuse liikmed ja ettevõtete juhid

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Meetodid: loeng, praktiliste näidete analüüs

Toimumisaeg: 14. november 2017 kell 10.00-15.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt Täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Tallinn

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Täiendav info: Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 9. novembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post liisi.mannistu@excellence.ee
Telefon +372 648 7000
GSM +372 58 417 448
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Ettevõtte väärtuse kasvatamine läbi raamatupidamislike valikute

14. november 2017


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Ettevõtte väärtuse kasvatamine läbi raamatupidamislike valikute
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.