Juhtimine ja personalitöö

Edasiside ja jaatav keelekasutus tulemuslikkuse käivitajatena

Edasiside (feedforward) on vahend inimese enda muutumistahte käivitamiseks. Kui kõhkleme tagasisides või kui oleme olukorras, kus tagasiside end ei õigusta, siis tuleks võimalusel anda edasisidet.

Edasiside on oma olemuselt positiivne sõnum, mis kannab endas mõtet, et on usk teise inimese võimekusse ja arengupotentsiaali. Jaatav sõnum pakub lahendusi, eitav sõnum tekitab vastupanu ja tõrksust.

Edasiside on tulevikku suunatud ja kannab endas positiivset jõustamist. Edasiside andmine põhineb eeldusel, et sõnumi saaja on võimeline tulevikus tegema positiivseid muudatusi. Edasiside seostub töötaja positiivse enesekuvandiga ja võimaldab seda täiendada või olemasolevaid harjumusi muuta.

Edasiside kirjeldab ootusi töötaja käitumisele, tegevuse soovitavat tulemust. Oma kaastöötajate või alluvate tegevusi jälgides ja natuke ette mõeldes on lihtne anda neile edasisidet. Saab anda soovitusi, kuidas midagi kiiremini lõpuni viia, kuidas töötulemus parem oleks, kuidas muuta oma käitumist meeskonna paremaks kaasamiseks, kuidas keeruka kolleegiga toime tulla. Koolitusel õpime edasiside kasutamist läbi praktiliste hajutuste.

Koolitusel vaatleme erinevate keelekasutuste kaugeleulatuvat mõju töökeskkonnale ja sõnumi tõhususele. Jaatav keelekasutus kuulub nii tagasiside kui edasiside juurde. Koolitusel uurime, kuidas jaatava keelekasutusega muuta mõjusamaks tagasisidet, edasisidet ja teisi arendusvahendeid.

Koolitusel saab omandada oskuse edasiside koheseks kasutamiseks ja selle oskuse edasi andmiseks organisatsioonis. Koolitusel käsitleme jaatava keelekasutuste mõju töökeskkonna suhtlusolukordades ja õpime rakendama jaatavat sõnakasutust erinevate arendusvahendite kontekstis.

Koolitaja

Kreet Aun

Kreet Aun

Kreet Aun on koolitaja, coach...

Toimumisaeg

22. august 2018 10:00-15:30

Toimumiskoht

Park Inn By Radisson Central Tallinn, Narva maantee 7c, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

209 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Edasiside ja tagasiside – kus, millal ja miks?
Kas muuta saab tulevikku või minevikku?
Millised on edasiside ja tagasiside erisused arendusvahenditena?
Mis on edasiside olemus, kasud ja piirangud?
Millised on olukorrad, kus edasiside kasutamine töötab?

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Edasiside kasutamine efektiivse arendusvahendina
Kuidas kasutada edasisidet praktikas?
Kuidas arendada endas võimet märgata, toetada ja edasisidestada?
Kuidas anda edasi positiivset kogemust edasisidest?

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Jaatava keelekasutuse jõud
Kas keelekasutusel on mõju töökeskkonnale?
Milline keelekasutus teeb sõnumi mõjusaks?
Jaatav keelekasutus tagasiside efektiivsuse toetajana
Jaatav sõnakasutus edasiside vundamendina

EESMÄRK

Omandada teadmisi edasiside ja jaatava keelekasutuse olemusest, mõjust ja kasutusvõimalustest. Omandada oskusi edasiside tehnika kasutamiseks ning selle oskuse edasiandmiseks organisatsioonis. Omandada oskus teadvustada keelekasutuste mõju töökeskkonna suhtlusolukordades ning rakendada jaatavat sõnakasutust erinevate arendusvahendite kontekstis.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab mis on edasiside ja mis on jaatav keelekasutus ning mis on nende kasutamise põhimõtteid, mõju ja sobivad kasutusolukorrad;
• tunneb ära edasiside kasutamiseks sobivad olukorrad ning oskab sõnastada edasiside sõnumit, kasutades muuhulgas jaatavat keelekasutust;
• on teadlik, kuidas jaatav keelekasutus mõjub töökeskkonnas ning kuidas see muudab sõnumi mõjusaks;
• oskab ennast edasiside andjana arendada ning edasiside kasutamise põhimõtteid organisatsioonis edasi anda.

Õppekava rühm: personaalsed pädevused

SIHTGRUPP

erinevate tasandite juhid, koolitus-, personali- ja arendusjuhid, teenindusjuhid, sisekoolitajad jt

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

lühiloengud ja arutelu, grupitööd, harjutused, individuaalne töö ja eneseanalüüs, kogemuste jagamine

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 16. augustiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Registreerimine

Registreerimine

Edasiside ja jaatav keelekasutus tulemuslikkuse käivitajatena

22. august 201810:00-15:30

209 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Edasiside ja jaatav keelekasutus tulemuslikkuse käivitajatena
Osalejaid
Maksumus 209 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 16. augustiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.