Värbamine

Miks peaks tööandja väärtuspakkumisega tegelema?

7. veebruar 2019

Tänasel tööturul ei ole enam kellelegi üllatuseks, et vabade ametikohtade täitmiseks sobivatest kandidaatidest järjekord ukse taga ei lookle. Konkurents kandidaatide pärast on tihe. Tööhõive on kõrge ning soodsas majanduskeskkonnas on ettevõtted jätkuvalt uusi töökohti juurde loomas, mis vajavad täitmist.

Kõige eelneva taustal on seepärast eriti oluline ettevõtteil mõelda ka sellele, kuidas sobivale kandidaadile oma ettevõttega silma jääda, kuidas neid endale tööle värvata, et tagada planeeritud kasv ning olla jätkusuutlik.

Kuidas siis kõnetada inimesi, kes sooviksid tööle tulla just teie ettevõttesse ning tooksid kaasa oma väärtuslikud kogemused ja oskused?

Siin tuleb mängu ettevõtte väärtuspakkumine. Lühidalt öeldes on tegemist pakkumise ja väärtuste kogumiga, mille tööandja annab töötajale vastutasuks viimase panuse eest ettevõtte tegevusse ja arengusse. Ettevõtte väärtuspakkumine peaks olema justkui magnet, mis tõmbab ligi õigeid kandidaate. See on midagi, mis aitab teie ettevõttest luua sobiva kuvandi nii sisse- kui ka väljapoole.  Väärtuspakkumine on ettevõtte mainekujunduse oluliseks osaks ning peaks iga ettevõtte puhul olema unikaalne, sisaldades endas just sellele ettevõttele omast kultuuri, juhtimistavasid ja väärtuseid.

On oluline, et ka oma töötajad mõistaksid väärtuspakkumise sisu ning et see poleks vastuolus ettevõtte reaalse igapäevaeluga.

Väärtuspakkumise kokkupanemisel tasub kindlasti uurida ka olemasolevate töötajate arvamust. Miks neile meeldib teie juures töötada? Miks otsustasid nad kandideerida just teie ettevõttesse?

On oluline, et ka oma töötajad mõistaksid väärtuspakkumise sisu ning et see poleks vastuolus ettevõtte reaalse igapäevaeluga.

Väärtuspakkumine võib ühe ettevõtte sees ametite lõikes ka veidi erineda. On üldised väärtused, kultuur, pakkumised, mis on ühised, kuid on ka unikaalne pakkumine, mis kõnetab ja on oluline vaid teatud ametikoha töötajatele.

Et ettevõte oleks oma värbamistes teistest edukam, peab ta tundma oma praegust ja tulevast töötajat. Peab teadma, mis on see, mis sellele inimesele töökohavalikul otsustavaks saab. Kui  kandidaadil tekib valikumoment ning paar ettevõtet on sarnaste ametikohtadega silmapiiril, siis saavad otsustavaks kindlasti nii tööandjakuvand kui ka see, mida ta pakub. Ja siinkohal ei tähenda pakkumine mitte ainult materiaalset hüve.  

Uurisime erinevatelt Eesti tööandjatelt nende väärtuspakkumise sisu ning teiselt poolt oli võrdluseks Instar EBC läbiviidud uuring nii kogenud töötaja kui ka tudengite ootuste kohta. Uuringutest selgus, et ootused erinevad veidi nii vanusegruppide kaupa kui ka valdkonniti.

Kui näiteks tudengitele oli kõige olulisemaks töökohavaliku kriteeriumiks huvitav ja arendav töö ja see, et ettevõte kohtleks töötajaid võrdselt, siis kogenud töötajad väärtustasid, lisaks töötajate võrdsele kohtlemisele, esmajoones ka seda, et ettevõtte juhid oleksid kompetentsed. Tööandja uuringust jäi silma, et tööandjad pakuvad teatud hüvesid, mida töötajad ise enam välja ei too ning mis võiksid kuuluda töö juurde iseenesestmõistetavalt (tasuta joogid, tööriietus, töökõnede kompenseerimine jms). 

Lisaks eelnevatele olid tööandjate poolt kõige enam mainitud lisahüved lisatasu või boonustasu maksmine ning ühisürituste korraldamine. Neid mainiti üle 40% korral ettevõtete hulgas. Tudengite jaoks olid aga kõige olulisemad kompensatsioonipaketi osad keskmisest kõrgem töötasu ning paindlik tööaeg. Lisaks on noortele olulised veel ka tervisekulutuste kompenseerimine. Kogenud tööandja peamised ootused ühtisid siinkohal tudengite ootustega. Kuigi ühe ootusena toodi välja ka lisapuhkuse võimalus, siis CV-Online tööandjauuringust selgus, et lisapuhkust tööstaazi eest pakub vaid ligi 7 %  või muul põhjusel ligi 13% vastanutest. Peamiselt antakse lisapuhkepäevi lähedasega seotud sündmuste puhul.

Ka lisatervisekindlustuse pakkumine pole tööandjate poolt veel levinud. Üle 55 % ettevõtteist vastab, et nad ei paku töötajatele eeltoodud hüve.

Tööandja uuringust jäi silma, et tööandjad pakuvad teatud hüvesid, mida töötajad ise enam välja ei too ning mis võiksid kuuluda töö juurde iseenesestmõistetavalt.

Seega tasub tunda ja uurida oma valdkonna inimeste ja sihtgrupi eelistusi ning pühendada veidi enam aega oma ettevõtte väärtuspakkumise läbimõtlemisele ning tegeleda nii selle, kui ka üldise ettevõtte mainekujundusega igapäevaselt, et tulevikus oleks kergem õigeid inimesi kõnetada ning teiste ettevõtete hulgas õigetele inimestele silma paista.

Kui tundub, et ettevõttes ei olegi justkui midagi, millega eristuda, siis on ehk just õige aeg oma “miski” luua. Kaasake oma töötajaid, sest kindlasti tuleb neilt ideid ja ootuseid, mida pole veel rakendatud, aga mis nende olemise töö juures õnnelikumaks teevad ning seeläbi ka oma töö tulemuslikkust parandavad. Võidavad kõik osapooled! Ning teie saate endale olulise info väärtuspakkumise koostamiseks.

Sellest, mida väärtuspakkumise puhul oluliseks pidada, mida põnevat tööandjad meie uuringu põhjal veel oma töötajatele pakuvad ning  mida eelistavad erinevate vanusegruppide tööotsijad, räägime lähemalt juba 20. veebruaril toimuval Värbamiskonverentsil 2019: kuidas teha õigeid värbamisotsuseid?.

Maris Martin
CV-Online värbamisosakonna juht

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.