Arhiiv
Tellimuskoolitused
Töötukassa koolituskaart
Kliendi tagasiside
   

banner
 
Koolitused
EST » Koolitused
Prindi
     
 

04.04.2017 Esmaklassiline telefoniteenindus
05.04.2017 Uus riigihangete seadus – hankes osalejate kvalitatiivne valik ja pakkumuste vastavuse kontroll
07.04.2017 Sisekommunikatsiooni arenguprogramm: kuidas inimesi kaasa tõmmata?
18.04.2017 Kohustuslik üleminek e-arvetele ja selle korraldamine seadusega kooskõlas
19.04.2017 Kuidas koostada kantseliidi- ja võõrkeelendivaba ametikirja ning dokumenti?
03.05.2017 Uuenenud kinnisvarakeskkonna juhtimise ja korrashoiu standard ning selle kooskõla kinnisvara hooldamise ja haldamisega
04.05.2017 Tulemuslik värbamine: kuidas saavutada vastastikune sobivus?
09.05.2017 Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus
10.05.2017 Kuidas valida vastavalt ametikohale õige värbamismeetod?
16.05.2017 Teenusedisain - baasteadmised teenusekesksest mõtlemisest, meetoditest ja töövahendite rakendamisest
18.05.2017 Kompetentsimudel - kuidas luua ja rakendada?
25.05.2017 Praktikult praktikule: Ostuläbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?
31.05.2017 Kuidas muuta siseleht atraktiivseks ja sisukaks?
01.06.2017 Dividendide ja optsioonide maksustamine ning nende deklareerimine
06.06.2017 Teenindusoskuse tipptase – jaatav keelekasutus
15.06.2017 Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
17.08.2017 Maksuseaduse muudatused 2017–2018 ja aktuaalsed probleemid
22.08.2017 Töötasusüsteemi väljatöötamine tootmisettevõttes
23.08.2017 Töösuhtest tulenevate tasude arvestus, töötasust kinnipidamine ja tasude väljamaksmine
27.09.2017 Kõik oluline erisoodustustest, sh jõustunud ja jõustuvad muudatused
28.09.2017 Korrektne asjaajamiskorraldus ja dokumenteerimine protsesside tõhustamiseks
10.10.2017 Piiriülene tööõigus ja maksustamine
18.10.2017 Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
25.10.2017 Arenguvestluste tulemuslik ettevalmistus ja läbiviimine
02.11.2017 Raamatupidamisest mitteraamatupidajale

 
  Otsing
 
 
Free website - Webbyt