Arhiiv
Tellimuskoolitused
Töötukassa koolituskaart
   

banner
 
Koolitused
EST » Koolitused
Prindi
     
 

08.06.2016 Tulemuslik värbamine: Kuidas saavutada vastastikune sobivus?
09.06.2016 Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
16.08.2016 Investeeringute tasuvuse analüüs
18.08.2016 Kohustuslik üleminek e-arvetele ja selle korraldamine seadusega kooskõlas
24.08.2016 Kõik oluline erisoodustustest – s.h. jõustunud ja jõustuvad muudatused
30.08.2016 Kuidas toetada juhtide arengut?
06.09.2016 Headhunting- kuidas värvata läbi sihtotsingu?
07.09.2016 Meediasuhted – luhtunud katsed ja õnnestunud rünnakud
08.09.2016 Kategooria juhtimise mõõdikud finantsanalüüsi võtmes
08.09.2016 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
13.09.2016 Töösuhtest tulenevate tasude arvestus, töötasust kinnipidamine ja tasude väljamaksmine
14.09.2016 Töömotivatsioon – kuidas seda juhina mõjutada?
20.09.2016 STRATEEGILINE ARENDUSSEMINAR: Kaasaegsed personali arengu toetamise meetodid
22.09.2016 Traditsiooniline ja tegevuspõhine eelarvestamine ettevõttes
27.09.2016 Töötasusüsteemi väljatöötamine tootmisettevõttes
28.09.2016 Piiriülene tööõigus ja maksustamine
04.10.2016 Esmaklassiline telefoniteenindus
05.10.2016 Finantsriskide hindamine, juhtimine ja maandamine erasektoris
06.10.2016 Kuidas töösuhet korrektselt alustada ja lõpetada?
06.10.2016 Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus
12.10.2016 Tasuvusanalüüs - kõik tasuvusest!
13.10.2016 Uue töötaja juhendamine ja sisseelamise toetamine töökohal
19.10.2016 Kuidas luua organisatsioonile eesmärgipärane kvaliteedijuhtimissüsteem?
25.10.2016 Uus riigihangete seadus – hankes osalejate kvalitatiivne valik ja pakkumuste vastavuse kontroll
27.10.2016 Kuidas juhtida emotsioone?
01.11.2016 Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
03.11.2016 Raamatupidamisest mitteraamatupidajale
08.11.2016 Tulemusliku projektijuhtimise ABC
09.11.2016 Arenguvestluste tulemuslik ettevalmistus ja läbiviimine
15.11.2016 Põhivara arvestus raamatupidamises
16.11.2016 Kuidas valida vastavalt ametikohale õige värbamismeetod?
22.11.2016 Tootmis- ja müügijuhtide arenguprogramm – kuidas saavutada tulemuslik koostöö?
24.11.2016 Kuidas juhtida ja juurutada muudatusi?
29.11.2016 IT riskid ja võimalused kaasaegses organisatsioonis
07.12.2016 Kirjalik eneseväljendus: ladus ja korrektne keelekasutus

 
  Otsing
 
 
Free website - Webbyt