Arhiiv
Tellimuskoolitused
Kliendi tagasiside
   

banner
 
Koolitused
EST » Koolitused
Prindi
     
 

27.09.2017 Kõik oluline erisoodustustest, sh jõustunud ja jõustuvad muudatused
03.10.2017 Kuidas juhtida emotsioone?
05.10.2017 Kompetentsimudel – kuidas luua ja rakendada?
10.10.2017 Piiriülene tööõigus ja maksustamine
11.10.2017 Esmaklassiline telefoniteenindus
12.10.2017 Traditsiooniline ja tegevuspõhine eelarvestamine ettevõttes
17.10.2017 Uus riigihangete seadus – hankes osalejate kvalitatiivne valik ja pakkumuste vastavuse kontroll
18.10.2017 Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
20.10.2017 Keskastmejuhi arenguprogramm: enesejuhtimine
20.10.2017 Praktikult praktikule: Keskastmejuhi arenguprogramm
25.10.2017 Kaasaegne arenguvestlus – lojaalsuse ja pühendumise töövahend
27.10.2017 Keskastmejuhi arenguprogramm: meeskonna juhtimine
31.10.2017 Praktikult praktikule: Millal ja kuidas rakendada värbamiseks sourcing'ut?
01.11.2017 Praktiline ostujuhtimine: Tulemuslik ostutegevus kaubanduses
02.11.2017 Raamatupidamisest mitteraamatupidajale
03.11.2017 Keskastmejuhi arenguprogramm: protsesside juhtimine
07.11.2017 Praktiline juhtimiskoolitus: Spetsialistist inimeste juhiks
09.11.2017 Maksuseaduse muudatused 2017-2018 ja aktuaalsed probleemid
10.11.2017 Keskastmejuhi arenguprogramm: planeerimine, otsustamine, muudatuste juhtimine
14.11.2017 Ettevõtte väärtuse kasvatamine läbi raamatupidamislike valikute
14.11.2017 Tulemuslik lisamüük telefonis, näost näkku ja e-kirja teel
15.11.2017 Teenusedisain – baasteadmised teenusekesksest mõtlemisest, meetoditest ja töövahendite rakendamisest
17.11.2017 Kuidas turundada üritust internetis?
21.11.2017 Korrektne asjaajamiskorraldus ja dokumenteerimine protsesside tõhustamiseks
28.11.2017 Kriisikommunikatsioonipraktikum – kuidas kriisist võitjana välja tulla?
05.12.2017 Kirjalik eneseväljendus: ladus ja korrektne keelekasutus
07.12.2017 Tasuvusanalüüs - kõik tasuvusest!
12.12.2017 Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus
25.01.2018 Isikuandmete töötlemine organisatsioonis: Euroopa Liidu andmekaitsereformi määruse muudatused
01.02.2018 Tulemuslik värbamine: kuidas saavutada vastastikune sobivus?
13.02.2018 Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
05.04.2018 Praktikult praktikule: Läbirääkimised - kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?

 
  Otsing
 
 
Free website - Webbyt