Arhiiv
Tellimuskoolitused
Töötukassa koolituskaart
Kliendi tagasiside
   

banner
 
Koolitused
EST » Koolitused
Prindi
     
 

31.05.2017 Kuidas muuta siseleht atraktiivseks ja sisukaks?
01.06.2017 Dividendide maksustamine ning deklareerimine
13.06.2017 Kuidas koostada kantseliidi- ja võõrkeelendivaba ametikirja ning dokumenti?
15.06.2017 Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
17.08.2017 Maksuseaduse muudatused 2017–2018 ja aktuaalsed probleemid
22.08.2017 Töötasusüsteemi väljatöötamine tootmisettevõttes
23.08.2017 Töösuhtest tulenevate tasude arvestus, töötasust kinnipidamine ja tasude väljamaksmine
24.08.2017 Praktikult praktikule: Ostuläbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?
29.08.2017 Isikuandmete töötlemine organisatsioonis: Euroopa Liidu andmekaitsereformi määruse muudatused
31.08.2017 Omahinna arvestamine
07.09.2017 Teenindus- ja müügioskuste tipptase: jaatav keelekasutus
12.09.2017 Uuenenud kinnisvarakeskkonna juhtimise ja korrashoiu standard ning selle kooskõla kinnisvara hooldamise ja haldamisega
19.09.2017 Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid
20.09.2017 Riigihangete algkursus
20.09.2017 Praktikult praktikule: Konfliktide lahendamine teenindussituatsioonides
26.09.2017 STRATEEGILINE ARENDUSSEMINAR: Personali arengut toetavad tegevused kooskõlas uuenenud täienduskoolituse standardiga
27.09.2017 Kõik oluline erisoodustustest, sh jõustunud ja jõustuvad muudatused
28.09.2017 Korrektne asjaajamiskorraldus ja dokumenteerimine protsesside tõhustamiseks
03.10.2017 Kuidas juhtida emotsioone?
04.10.2017 Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus
05.10.2017 Kompetentsimudel – kuidas luua ja rakendada?
10.10.2017 Piiriülene tööõigus ja maksustamine
12.10.2017 Traditsiooniline ja tegevuspõhine eelarvestamine ettevõttes
17.10.2017 Uus riigihangete seadus – hankes osalejate kvalitatiivne valik ja pakkumuste vastavuse kontroll
18.10.2017 Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
25.10.2017 Kaasaegne arenguvestlus – lojaalsuse ja pühendumise töövahend
02.11.2017 Raamatupidamisest mitteraamatupidajale
01.02.2018 Tulemuslik värbamine: kuidas saavutada vastastikune sobivus?

 
  Otsing
 
 
Free website - Webbyt