Võõrtööjõud ning piiriülene liikumine teoorias ja praktikas

Üha enam muutub aktuaalseks välistööjõu sissetoomise vajadus, rohkem valikuvõimalusi ning suuremad kasumid. Kõige selle juures on aga vaja täpselt kinni pidada seadustest. Teile jagavad oma teadmisi oma ala tippspetsialistid.

Toimumisaeg

6. juuni 2012

Ajakava:

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 
Välistööjõu värbamisega seotud tööõiguslikud probleemid
Ramil Pärdi, Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets, advokaat

• Praktikas esinevaid probleeme seoses välistöötajate töölevõtmisega – tööandja Põhiseadusel tugineva ettevõtlusvabaduse
hulka kuuluv töötajate valimise õigus on piiratud õigus. Väljastpoolt ELi võib välismaalast tööle võtta üksnes teatud kindlate
eelduste täitmisel. Välistöötaja värbamine on seotud mitmete takistustega
• Praktilisi soovitusi tööandjale välistööjõu värbamiseks – asjakohase õigusliku regulatsiooni tundmine hõlbustab kogu protsessi.
Võimalusel küsige abi advokaadilt/juristilt ning ka ametnikelt. Võrreldes kohaliku tööjõu värbamiseks kuluva
ajaga varuge välistöötaja värbamiseks rohkem aega

Ramil Pärdi asus Advokaadibüroos Tamme & Otsmann tööle 2008. aastal. Eelnevalt on Ramil töötanud Skype Eesti esinduse õigusnõustajana, rahvusvahelise krediidihaldusteenuseid osutava kontserni Creditreform Eesti esinduses ning Eesti Panga õigusosakonnas. Ramil on õppinud õigusteadust Tartu Ülikoolis aastail 1992-1997 ning 2004-2009. Õigusteaduste magistrikraadi omandas Ramil Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 2009. aastal.

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-12.30 Praktilised kogemused seoses töötaja ülepiiri liikumisega
Grete Kaal, Ericsson Eesti AS, personaliarenduse projektijuht

• Vastuvõtva või saatva organisatsiooni peamised tegevusvaldkonnad piiriülese töötamise korraldamisel
• Piiriüleste töötajate ootused ja vajadused
• Kultuuriruumist tulenevad erinevused ja nende ületamine

Grete Kaal töötab Ericssonis alates 2011. aastast, enne seda lõpetas ta psühholoogia eriala Tartu Ülikoolis ning magistriõpingud Groningeni Ülikoolis personalijuhtimise erialal. Grete on töötanud erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes (Tallink, Fortum)
ning töötanud ja õppinud mitmetes välisriikides (Rootsi, Hispaania, Holland).

12.3013.15 EURESe abistavad teenused välistööjõu värbamisel tööandjatele
Marta Traks, EURES Eesti, teenusejuht

•         Euroopa tööturg ja mida see pakub
•         Mida tähendab Euroopa avatud tööturg Teie ettevõttele?
•         Miks värvata töötajaid välismaalt? Mida värbamisel silmas pidada?
•         Üle-euroopalise tööhõivevõrgustiku EURES teenuste tutvustus.
Mida saab EURES Teie ettevõtte heaks teha?

Marta Traks omab pikaajalist töökogemust tööturu valdkonna erinevates töölõikudes. Alates 2004. aastast, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga, asus üle-euroopalise tööhõivevõrgustiku EURES nõustaja ametisse, kelle peamiseks ülesandeks oli pakkuda tööotsijatele ja tööandjatele tööjõu vaba liikumist toetavaid teenuseid, sh tööalast nõustamist ja tööjõu värbamisteenuseid. Ta on läbinud mitmeid Euroopa Komisjoni poolt korraldatud ametialaseid koolitusi ning tänaseks koolitab juba kolleege 31 riigist riikidevahelistel EURES koolitustel. Viimast viis aastat koordineerib EURES võrgustiku tegevusi ja teenuseid  Eesti Töötukassas. 

13.15-14.00 Lõuna

14.0016.00 Välistööjõu maksustamise põhimõtted
Aule Kindsigo, Maksu- ja Tolliamet, maksude osakonna juhataja

• Töötamine välismaal – milline riik saab maksud, kuidas käituda
• Kes on renditöötaja, millised on erisused
• Lähetused
• Kas ja kuhu peab töötaja oma tulud deklareerima

Aule Kindsigo on pikka ega tegelenud maksustamise küsimustega, suuremaks spetsialistiks peab ennast tulumaksu alal kuid on pädev ka teistes riigimaksudes. Ta on osalenud erinevatel maksustamise teemalistel avalikel seminaridel ning on ka ülikoolis maksustamise õppejõud.


Koolituse eesmärk: Omandada teadmisi välistööjõu värbamise kohta käivate Eesti seaduste, määruste ning muudatustega seonduvalt.

Sihtgrupp: 
Personalijuhid, -spetsialistid jt personalitöötajad, osakonnajuhatajad, ühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, juhiabid, assistendid, jt töösuhete korraldamisega seotud isikud.

Meetodid: Loeng ja arutelud

Toimumisaeg: 6. juuni 2012
, kell 10.00–16.00

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: Koolituspäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale

Tasumine: 
Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele Swedbank a/a 221051628618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Sigrit Tamm
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
E-post: sigrit.tamm@excellence.ee
Tel: +372 648 7000
Gsm:  +372 5649 5142
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Võõrtööjõud ning piiriülene liikumine teoorias ja praktikas

6. juuni 2012


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Võõrtööjõud ning piiriülene liikumine teoorias ja praktikas
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.