Võlgade sissenõudmisprotsess: Kuidas mõjutada võlgnikku?

Praegusel ajal satuvad võlglaste nõiaringi väga paljud ettevõtted. Kui telefonile enam ei vastata, kirjadele ei reageerita, siis on õige aeg otsida järgmist väljapääsu. Väljapääsuks pakume Teile erinevaid võimalusi ning käime need sammud koos Teiega ükshaaval läbi.

Toimumisaeg

6. detsember 2011

Ajakava:

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Esimesed õiged sammud
Anton Sigal
 partner Advokaadibüroos Red, vandeadvokaat

Milliseid dokumente läheb vaja võla tõendamiseks
Kuidas reageerida makseviivitusele
Kas ja kuidas pikendada maksetähtaega
Millal on aeg pöörduda kohtusse
Milline on kõige odavam ja kiirem tee makseni
Millal on aeg esitada pankrotiavaldus

Anton Sigal on partner Advokaadibüroos Red, kes juhib büroo tööd kohtu- ja vahekohtuvaidluste, pankrotiõiguse ja restruktureerimise valdkonnas. Enne Red’i juhtis Anton Alta Capitali õigusosakonda. Tal on ulatuslik kogemus võlgade sissenõudmisel ning ta on esindanud nii võlausaldajaid kui võlgnikke. Anton Sigal on vandeadvokaat ning praktilise lepinguõiguse õppejõud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Võlglased ja inkasso
Ivar Tammemäe 
Intrum Justitia AS tegevdirektor

Võimalik koostöö inkassofirmaga
Kas tegeleda võlgnikega ise või koostöös inkassofirmaga – millised on erinevused
Koostööpartneri valik
Mida pidada silmas koostööpartneri valikul – teenusepakkujaid on palju ja pilt on kirev
Kohtuväline ja kohtulik sissenõudmine
Mida peaks teadma oma koostööpartneri teenustest ja protsessidest
Rahvusvaheline sissenõudmine
Erisused võrreldes siseriikliku sissenõudmisega

Ivar Tammemäe alustas oma tegevust Intrum Justitia AS-is aastal 1995, mil asus tööle ettevõtte jurtistina ning aasta hiljem sai temast sissenõudmisosakonna juht. Alates aastast 2000 on Ivar Tammemäe Intrum Justitia AS tegevdirektor.
On lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna ning Tampere Ülikooli haldusõiguse eriala. Vabal ajal tegeleb meelsasti lugemise, reisimise ja aiandusega.

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Võlglased ja kohus
Tarmo Pilv Advokaadibüroo Aivar Pilv vandeadvokaat ja partner

Kohtusse pöördumine
Käsitlemist leiab maakohtusse pöördumise kord
(formaalsed ja materiaalsed eeldused);
Menetluse üldpõhimõtted (nt võistlevuse printsiip);
Maakohtu pädevus  (kohtualluvus, kohtuniku taandumise alused);
Menetlusosalised ja nende esindajad (hageja, kostja, iseseisva
nõudeta kolmas isik).
Kohtueelne menetlus
Kuidas valmistada klienti ette kohtumenetluseks (seaduses ettenähtud juhul peab isik olema enne kohtusse pöördumist läbinud kohtueelse menetluse);
Kompromissi võimalikkus ja selle sisu.
Menetlus esimese astme kohtus
Erinevad menetlusviisid  (hagimenetlus;  menetlus hagita asjades –pikemalt maksekäsukiirmenetlus;  lihtsustatud menetlused);
Tõendamine (tõendamise kohustus ja tõendite liigid, tõendamiskoormis); Menetlustähtajad ja nende arvutamine;
Tagaseljaotsus ( alused ja tagajärg).
Hagi tagamine
Hagi tagamise abinõud (aresti seadmine võlgniku kontodele; hüpoteegi seadmine võlgniku kinnistule; võlgniku kohustamine asja kohtutäiturile hoiule andmiseks jmt);
Hagi tagamine tagatise vastu ja hagi tagamise abinõu asendamine;
Määruskaebuse esitamine ja hagi tagamisega tekitatud kahju hüvitamine.
Menetluskulud
Menetlusosaliste kohtukulud (riigilõiv; asja läbivaatamise kulud;
võimalik menetlusabi);
Kohtuvälised kulud (esindaja kulud;  posti-, sõidu-, majutus jm kulud; tunnistaja-, eksperdi-, tõlgi tasu; saamata jäänud töötasu jmt);
Menetluskulude kindlaksmääramine, menetluskulude jaotus.

Tarmo Pilv 
lõpetas 1993 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning on Eesti Advokatuuri liige 1996 aastast. Tegevusvaldkondadeks on tsiviilõigus (võlaõigus, sh lepinguõigus, äriõigus ja asjaõigus), pankrotiõigus, tööõigus, maksumenetlused, haldusmenetlus, täitemenetlus, tsiviil- ja halduskohtumenetlus, kriminaalmenetlus.
Alates 2006. a tegutseb ka pankrotihaldurina.

15.30-15.45 Küsimused-vastused-arutelu.

Koolituse eesmärk: Anda põhjalik ülevaade nii teoreetilisest kui ka praktilisest lähenemisest võlglastega toimetulekul.

Sihtgrupp: Tegevjuhid, juhatajad, ühingute juhtorganite liikmed, juhatuse liikmed, müügijuhid, personalijuhid, juristid.

Meetodid: Loeng ja arutelud

Toimumisaeg: 6. detsember  2011,  kell 10:00 – 15:45 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33)

Maksumus sisaldab: Koolituspäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele Swedbank a/a 221051628618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Sigrit Tamm
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Projektijuht
E-post: sigrit.tamm@excellence.ee
Tel: +372 6487000
Gsm: +372 56495142
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Võlgade sissenõudmisprotsess: Kuidas mõjutada võlgnikku?

6. detsember 2011


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Võlgade sissenõudmisprotsess: Kuidas mõjutada võlgnikku?
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.