VÄRBAMISKONVERENTS: Kuidas jõuda parimate valikuteni?

Päev annab ülevaate uutest värbamistrendidest Eestis ja Euroopas ning tutvustab erinevaid võimalusi ja metoodikaid. Saab soovitusi selle kohta, kuidas toimida üha suureneva tööjõu liikumise tingimustes ja milliseid värbamiskanaleid ning formaate täna ja tulevikus kasutada. Lisaks praktilised nõuanded selle kohta, kuidas käsitleda isikuandmeid seaduslikult ja eetiliselt, kuidas lugeda kandidaadi CV-d ja kehakeelt ning kuidas tunda värbamisel ära vale ja jõuda tõeni. Kohal on parimad praktikud Eestist ja Skandinaaviast – toimub koostöös HR factory’ga ja CV-Online’iga.

Toimumisaeg

8. veebruar 2012

Konverentsi ajakava:

9.45–10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00–10.15 Sissejuhatus
Veiko Valkiainen,
 päevajuht

Veiko Valkiainen on viimastel aastatel panustanud Elioni personali arendusvaldkonda. Tema peamisteks fookusteks on olnud eesmärgistamine, töötajate tulemuslikkuse hindamine, tulemustasustamine ning juhtide arendamine. Eelnevalt on Veiko töötanud kommunikatsiooni valdkonnas nii Eesti Energias, Rahandusministeeriumis kui ka Elionis. Olles hariduselt psühholoog ja imetledes inimeses peituvat potentsiaali, on Veiko viimased 3 aastat tegelenud gestaltteraapiaga. Hetkel õpib ta Skandinaavia Gestaltteraapia Instituudis terapeudiks.

10.15–11.00 Trends which will impact HR work in Europe  – Trendid, mis mõjutavad personalijuhtimist Euroopas (tõlkega)
Jan Haines,
 HR factory, tegevjuht

Jan Haines`i ettekanne räägib uutest suundadest Euroopas ja Eestis ning sellest, milliseid muutusi on oodata personalijuhtimisel kui  distsipliinil. Videoülekande vahendusel räägib oma kogemusest ettevõttega ka üks HR factory klient.

Jan Haines asutas HR factory aastal 2002 Saksamaal ja täna tegutseb ettevõte oma enam kui 80 töötajaga kolmes Euroopa riigis. Olles üks HR factory põhiomanikke, on ta ettevõtte tegevjuhiks Saksamaal, Eestis ja Inglismaal ning ühtlasi ka konsultatsiooni- ja koolitustegevuse juhiks  Saksamaal. Jan on õppinud Münchenis ärindust ja omab juhtimiskogemust erinevate valdkondade ettevõtetest. Viimastel aastatel on keskendunud HR factory kasvule ja selle teenuste arendamisele.

11.00–11.45 Värbamine ja valik HR factory moodi
Sabina Rand-Haddad,
 HR factory, värbamiskonsultant ja Marilis Aasa, HR factory, vanemkonsultant

HR factory räägib oma kogemuse näitel, kuidas personalifirma saab aidata tööle leida õiged inimesed ning vastab sel teemal tööandjatel sagedamini tekkinud küsimustele.

Potentsiaalsest uuest töötajast on harilikult näha vaid jäämäe tipp. Hunti lamba sees või ootamatut talenti me kahjuks ei näe. Isiksusetestid, juhul kui neid kasutatakse, aitavad värbamisprotsessis kindlasti edasi, kuid tööle sobivust aitavad tuvastada vaid vähesed Eesti turul olevad vahendid.  PXT on üks neist hindamisvahenditest, mis aitab paigutada õige inimese õigele ametikohale.
Mis on värbamisel personalifirma kasutamise plussid ja ohud? Mida firma ise saab ära teha, et kindlustada endale parimad pärlid?

Sabina Rand-Haddad on HR factory meeskonnaliige juba rohkem kui viis aastat. Hetkel töötab ta värbamiskonsultandina aidates leida õigeid inimesi erinevatele ametikohtadele – alustades klienditeenindajatest kuni keskastme juhtideni. Lisaks on Sabina  tegev nõustajana.

 

Marilis Aasa õpib Tallinna Tehnikaülikoolis magistrantuuris juhtimise ja turunduse erialal. Ta on töötanud HR factory’s  kolm aastat koolituste korraldamise valdkonnas. HR factory  emaettevõttena on Seltico Holding 5 aastat olnud Profiles International’i toodete ainuesindaja Eestis.

 

11.45–12.00 Kohvipaus

12.00–12.45 Ettevõtte edu sõltub tema töötajatest
Terje Kuusik,
 EMT, personalijuht

Kuigi elame suuresti tehnikamaailmas ja paljud asjad toimuvad automaatselt,  ei eksisteeri inimese abita ühtegi ettevõtet. Teenused ja tooted võivad olla väga head ja töökindlad, kuid kui neid ei suudeta arendada ja klientideni viia, hääbub ettevõte peagi. Töötajad on meie kõige väärtuslikum vara. Just seetõttu on oluline leida ettevõtte väärtustele vastavad ja kompetentsed töötajad. Endiselt on tööjõudefitsiidi tingimustes oluline küsimus, kuidas ettevõtet nähtavaks ja atraktiivseks teha.  Vähem oluline pole läbimõeldud valikuprotsess, erinevate tehnikate kasutamine  ja tunne, mis jääb neil kandidaatidel, kes ettevõttega erinevatel põhjusel ei liitu.

Terje Kuusik  on lõpetanud Tallinna Ülikooli kaks korda. Esmalt üldtehniliste distsipliinide ja tööõpetuse õpetajana ja aastaid hiljem organisatsioonikäitumise magistrina.  Tööd alus Terje  kunstiõpetuse õpetajana Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis. 1994 siirdus  pangandusse, kus töötas 11 aastat erinevatel positsioonidel Hansapanga Grupi (tänane Swedbank) ettevõtetes. Personalijuhtimisega on seotud alates 1996 aastast. Alates aastast 2005 töötab AS-s EMT personalijuhina.

12.45–13.15 Kust tulevad töötajad täna, kust homme?
Agu Vahur,
 CV-Online, juhatuse liige ja Heikko Gross, CV-Online, turundusjuht

Arutelu-debatt sellest, mis kanaleid tänasel päeval värbamiseks kasutada, mis toovad tulemuse, kellele ja mis situatsioonis. Millised kanalid ja vormid saavad olema domineerivad homsel päeval? Mida arvab CV-Online’i juhatuse liige Agu Vahur ja mida ütleb arvude pinnalt CV-Online’i turundusjuht Heikko Gross? Arutelust koorub välja CV-Online’i nägemus tulevikukanalite ja -formaatide osas.

Agu Vahur on lõpetanud 1993. aastal psühholoogia eriala ning 1997. aastal rahvusvahelise ärijuhtimise magistri. Ta on töötanud Estonian Air’i personalijuhina, Eesti Raudtee personalidirektori ning Philips Baltic’i personalijuhina. Alates 2000. aastast on Agu CV-Online’i juhatuse liige.

 

Heikko Gross hoiab igapäevaselt tööturu arengutel silma peal. Ta jagab kogunenud infot ja tehtud analüüside tulemusi CV-Online’i uudiskirjade ja meedia kaudu. Tema üks peamisi eesmärke on anda klientidele kasulikku infot, et värbamised annaksid parima tulemuse. Samuti on Heikko ülesandeks hoolitseda, et CV-Online`i koduleht oleks tööandjate ja tööotsijate seas jätkuvalt eelistuim kohtumispaik. Heikko õpib hetkel Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise magistriõppes.

13.15–14.15 Lõuna

14.15–15.00 Värbamine ja isikuandmete kaitse – kuidas toimida eetiliselt ja seaduslikult?
Gaabriel Tavits, Tartu Ülikool, õppejõud ja jurist

Gaabriel Tavits on Tartu Ülikooli õppejõud ning pikka aega praktiseeriv jurist nii töösuhete kui ka sotsiaalkaitse valdkonnas, osalenud eksperdina nii siseriiklikes kui ka rahvusvahelistes töögruppides. Viimase seitsme aasta jooksul tegelenud ka isikute kaitse õigusliku reguleerimise aspektidega töösuhetes.


15.00–15.45 Praktilisi nõuandeid edukaks värbamiseks. Kehakeel ja CV – kuidas lugeda märke?
Ivika Born
, CV-Online, värbamisspetsialist ja karjäärinõustaja

Mida näeb juba hetkel kui inimene astub uksest sisse? Mida saab märkidest välja lugeda? Millest kõneleb inimese kehakeel ja millest räägivad tema sõnad? Näited sellest, kuidas tuvastada soovmõtlemist ja eristada mustervastuseid inimese tegelikest mõtetest? Kuidas intervjueeritavat avada ja panna teda ennast ära tundma, kas see töö ikkagi on tema jaoks?

Ivika Born on CV-Online`i värbamise konsultant, kes viib läbi töökonkursse algusest lõpuni – töökuulutuse koostamisest kuni lõppkandidaatide väljavalimiseni. Ta töötab aastas läbi tuhandeid CV-sid, korraldab sadu tööintervjuusid ja teeb kümneid karjäärinõustamisi. Lisaks suhtleb ta igapäevaselt ettevõtete personalispetsialistide ja juhtidega. Kõik see kokku on andnud talle hindamatu kogemuse ja selge nägemuse sellest, mis tööjõuturul toimub. Ivika on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, hetkel õpib Rahvusvahelises Gestaltteraapia Instituudis (GIS International) ning on lõpetamas psühholoogia magistriõpinguid Tallinna Ülikoolis.

15.45–16.00 Kohvipaus

16.00–16.45 Valetamispsühholoogia – kas valetamisel on lühikesed jalad?
Jaanus Kangur
, Kangur Koolitus, koolitaja

Valetamise olemus – valesse suhtumine ja sellest tulenevad
tagajärjed selle avastamisele
Valetamise peamised markerid – sõnalised ja mittesõnalised
Intrvjueerimise võtted vale avastamiseks – kombineeritud intervjuu

Jaanus Kangur on õppinud suhtlemistreeneriks ning töötanud projekti “Eluprogrammid” raames suhtlemistreenerina Murru, Rummu ja Ämari vanglates. Hiljem töötas Tartu Vanglas kaplanina ning Tallinna Vanglas vanemkaplanina ja sotsiaalosakonna juhatajana kuni 2008. aastani. Lisaks on Jaanus õppinud nõustajaks suitsidaalsetele klientidele Eesti- Rootsi Suitsidoloogia Instituudis ning taastavat õigust, mis on konfliktilahendusele, lepitusele ning vägivallatule suhtlemisele suunatud paradigma, Inglismaal Londoni Ülikooli juures asuvas International Centre for Prison Studies ja omandas rahvusvahelise diplomi taastavas õiguses Kanadas Queensi Ülikoolis.

16.45–17.00 Kokkuvõte ja lõpetamine
Veiko Valkiainen
, päevajuht

Eesmärk: Anda ülevaade uutest värbamistrendidest Eestis ja Euroopas ning tutvustada värbamise erinevaid võimalusi ja metoodikaid

Sihtgrupp: Suurte organisatsioonide personali- ja värbamisspetsialistid, keskmiste ja väikeste firmade juhid ja personalijuhid

Toimumisaeg: 8. veebruar 2012 kell 10:00-17:00

Toimumiskoht: Tallink Spa & Conference Hotel (Sadama 11a, Tallinn)

Maksumus sisaldab: Konverentsipäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ
arveldusarvele Swedbank a/a 221051628618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest

Lisainformatsioon:

Anneli Aab
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Projektijuht
E-post: anneli.aab@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
Gsm:  +372 510 2607
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

VÄRBAMISKONVERENTS: Kuidas jõuda parimate valikuteni?

8. veebruar 2012


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus VÄRBAMISKONVERENTS: Kuidas jõuda parimate valikuteni?
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.