Uus riigihangete seadus – hankes osalejate kvalitatiivne valik ja pakkumuste vastavuse kontroll

2017. aasta kevadesse on kavandatud uue riigihangete seaduse jõustumine, mistõttu on oluline, et nii hankijad kui ka pakkujad oleksid uue seaduse kehtima hakkamisel kursis hankereeglite olulisemate muudatustega.

Kõige markantsemalt puudutab uus riigihangete seadus ettevõtjate kvalifikatsiooni ja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste kontrollimise ehk ettevõtjate kvalitatiivse valiku protsessi. Ka nõuetekohase pakkumuse esitamine ning selle vastavuse kindlaks tegemine eeldab uue seaduse nüansside ja problemaatika tundmist. Kuna hankes osalejate kvalitatiivne valik ja pakkumuste vastavuse kontroll on praktikas enim õigusvaidlusi tekitavad valdkonnad, keskendubki käesolev koolitus nende kahe teema süvendatud tutvustamisele.

Koolitusel antakse osalejatele ülevaade nii uue seadusega kaasnevatest muudatustest kui ka senise kohtupraktika pinnalt väljakujunenud põhimõtetest ettevõtjate kvalitatiivse valiku tegemisel ja pakkumuste vastavuse kontrollimisel.

Toimumisaeg

5. aprill 2017

Koolitaja Diana Minumets on advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat, kes on spetsialiseerunud riigihangete õigusele ning tegelenud hankealaste õigusküsimustega juba üle 10 aasta. Diana omab laialdast kogemust nii hankijate kui ka pakkujate esindamisel hankevaidluste lahendamisel vaidlustuskomisjonis ja kohtutes, aga ka hankemenetluste korraldamisel ja läbiviimisel. Diana on ühe olulisema riigihangete valdkonnas ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ (D. Minumets, P. Kulm. Kirjastus Juura, 2014, 592 lk) kaasautor. Samuti on Diana avaldanud hankealaseid artikleid nii tavameedias kui ka õigusajakirjas Juridica. Diana on tunnustatud lektor, kes on esinenud nii erinevate koolitusfirmade poolt korraldatud hankekoolitustel kui ka riigiasutuste sisekoolitustel.

09.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Hankes osalejate kvalitatiivne valik
Kuidas toimub hankes osalejate kvalitatiivne valik uue RHS alusel?
Mis on ning milliseid võimalusi loob hankepass ja pööratud menetlus?
Millistel juhtudel ning millises ulatuses on kvalitatiivse valiku tegemisel lubatud küsida osalejatelt selgitusi ja parandada dokumentides esinevaid puudusi?

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Pakkumuste vastavuse kontroll
Kuidas toimub pakkumuste vastavuse kontrollimine uue RHS alusel, sh pakkumuse läbivaatamata jätmine?
Milliseid muutusi toob uus RHS pakkumuse jõusolekule ja konfidentsiaalsusele?
Kuidas teha vahet pakkumuse sisulisel ja mittesisulisel puudusel?

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Pakkumuse muutmine ja majanduslik põhjendatus
Millistel juhtudel ning millises ulatuses on pakkumuste läbivaatamisel lubatud küsida selgitusi ja parandada pakkumuses esinevaid puudusi?
Kuidas tuvastada põhjendamatult madala maksumusega pakkumust ning millised on konkurentide võimalused sellise pakkumuse edukaks tunnistamist vaidlustada?

Eesmärk: Omandada teadmised uuest riigihangete seadusest tulenevatest nüanssidest ja problemaatikast ettevõtjate kvalitatiivse valiku tegemisel ning pakkumuste vastavuse kontrollimisel.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• omab ülevaadet uue riigihangete seadusega kaasnevatest muudatustest ja kitsaskohtadest ettevõtjate kvalitatiivse valiku tegemisel ja pakkumuste vastavuse kontrollimisel;
• teab ettevõtjate kvalitatiivse valiku ja pakkumuste vastavuse kontrollimisega seotud kohtute ja vaidlustuskomisjoni praktikat ning praktikast väljakujunenud põhimõtteid;
• oskab esitada uue riigihangete seaduse nõuetele vastavat pakkumust ja sellise pakkumuse vastavust õigesti kontrollida.

Sihtgrupp: Koolitus on kasulik nii riigihangete korraldamisega tegelevatele hankija juhtidele ja spetsialistidele kui ka riigihangetel osalevate pakkujate esindajatele ja töötajatele.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Õppemeetodid:
• loeng
• juhtumite analüüs

Toimumisaeg: 5. aprill 2017 kell 10.0015.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn seminariruum (Toompuiestee 27, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 31. märtsiks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post liisi.mannistu@excellence.ee
Telefon +372 648 7000
GSM +372 58 417 448
www.excellence.ee

NB! Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Uus riigihangete seadus – hankes osalejate kvalitatiivne valik ja pakkumuste vastavuse kontroll

5. aprill 2017


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Uus riigihangete seadus – hankes osalejate kvalitatiivne valik ja pakkumuste vastavuse kontroll
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.