Turu-uuringu edukas planeerimine, läbiviimine ja rakendamine

Igas organisatsioonis on hetki, kus otsuste tegemiseks ei ole piisavalt andmeid. Õige info, mille alusel tegutseda, on tänapäeval võtmeteguriks, mis eristab edukaid läbikukkuvatest projektidest. Andmete kogumisel on oluline juba uuringu planeerimisfaasis olla teadlik erinevatest meetoditest uuringuküsimuse lahendamiseks ning riskidest, mis võivad viia ebakvaliteetse uuringuni.
Sama oluline on teadvustada, milliste mõistlike kulude ja vahenditega eesmärgini jõuda.

Uuringu läbiviimisel on palju erinevaid faktoreid, mis mõjutavad kogutud info praktilist väärtust otsuste tegemisel. Mõnikord on uuringu tulemuseks hulk andmeid, mille tõeline potentsiaal jääb äriliste otsuste tegemisel realiseerimata. Oskus siduda kogutud andmed oma ettevõtte arenguküsimuse lahendamisega toob tehtud kulutuse kordades tagasi.

Teadmisi ja kogemusi, kuidas õigesti läbiviidud ja hästi rakendatud uuring viib eduni, jagavad valdkonna parimad eksperdid.

Toimumisaeg

19. august 2014

9.45 – 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Uuringute strateegiline planeerimine
Esta Kaal, TLÜ kommunikatsiooni instituudi teadusprojektide juht ja uurimismeetodite lektor.

Koolitaja Esta Kaal on uuringute, koolituste ja konsultatsioonide vallas töötanud üle 20 aasta.  Alustas Mainori turu-uuringute büroost,  oli üks AS Emori asutajaliikmetest ning töötas seal enamuse oma senisest tööalasest karjäärist. Akadeemilise õppejõuna on olnud tegev põhitöö kõrvalt TNS Emoris ning alates 2012-aastast on tema põhitöökohaks Tallinna Ülikool. Omab magistrikraadiga võrdsustatud diplomit Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast  ning magistrikraadi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnast, meedia ja kommunikatsiooni alal.

– Uuringud, kui strateegilise planeerimise sisend ja objekt:
firma infovajaduse ja -allikate kaardistamine. Tervikvaade infokogumise
süsteemile, sh uuringuvajadusele

– Millised uuringud on läbiviidavad oma jõududega ja mida tuleks sisse osta?

– Oma jõududega läbiviidavad uuringud: võimalikud uuringuprobleemid ja
andmekogumisviisid ning –kanalid

– Kvalitatiivuuring: võimalused ja ohud läbiviimisel oma jõududega

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15 Kvantitatiivuuring ehk standardiseeritud ankeedil põhinev andmekogumine

– Vaatlus, osalusvaatlus ja küsitlus.

– Veebipõhine andmekogumine: veebistatistika mootorid ja veebiküsitlusplatvormid.

– Veebiküsitluse planeerimine ja juhtimine: küsimustiku koostamine, vastajate leidmine ja vastamismäära tõstmine.

– Andmete analüüs ja esitamine

13.15-14.00 Lõuna

14.00-14.45 Uuringu abil probleemist lahenduseni
Olga Peresild, MediaCom juht

Koolitaja Olga Peresild  liitus 2004. aastal Trendmarkiga (praegune MediaCom) hakates kohe juhtima uuringute ja analüütika osakonda. Omandas doktorikraadi turunduskommunikatsiooni alal Mississippi Ülikoolis. Pikka aega olid tema vastutusaladeks MediaComis äriarenduse ja klienditeeninduse valdkond, mis hõlmab endas strateegilist planeerimist ja R&D. Aasta tagasi võttis üle terve organisatsiooni juhtimise. Meedia-, turundus- ja uuringutealast kogemust on ta rakendanud selliste klientide heaks nagu Swedbank, Elion, Prisma, Eesti Energia, Fazer, Eesti Post, EMT.

– Kogemustest uuringute läbiviimisel – parimad näited uuringute abil sündinud
ärilahendustest

– Probleemipüstitusest uuringuni – millist lahendust valida oma küsimustele
vastuste leidmiseks? Kuidas viia läbi uuringud, mis annavad reaalset ja
käegakatsutavat kasu?

– Uuringutulemuste tõlgendamine. Kuidas siduda andmed oma ettevõtte
arenguküsimuse lahendamisega? Mida numbrid võivad rääkida? Mida ei tohiks
kahe silma vahele jätta?

14.45-15.30 Uuringutulemuste rakendamine äriliseks eduks
Ines Estrin, ERGO kindlustuse Baltikumi turundusdirektor

Koolitaja Ines Estrinil on 19 aastat kogemust finantssektoris. On õppinud EBS-is ärijuhtimist. On ERGO kindlustuse Baltikumi turundusdirektor ja vastutab turunduse eest kolmes riigis. Enne seda oli ta Swedbanki turundus- ja partnersuhete osakonna juhtaja,  kus vastutas turunduse koordineerimise ja lojaalsusprogrammi eest. Olulisemateks projektideks lähiminevikust on kliendipõhise juhtimismudeli väljatöötamine ja rakendamine ning rahvusvahelise meeskonna koostöö ja tulemuste juhtimine. Suurematest projektidest Swedbanki turunduses olid uudse reklaamikontseptsiooni, lojaalsusprogrammi ning noorte programmi turule toomine ja brändivahetuse projekt.

– Arvamus, praktika ja tulemusi enim muutnud kogemused uuringu tellija ja
läbiviijana

– Kuidas uuringud aitavad tegevuste ja äritulemuste vahelisi seoseid selgitada?

– Mil moel annavad uuringud strateegia ja tegevuste arendamise ideid?

– Uuringud, kui vahetu tagasiside eesmärkideni liikumise suunas

– Olulisemad edu faktorid, millele uuringutega töötamisel tähelepanu pöörata

Meetodid: loengud ja arutelud

Sihtgrupp: turundusjuhid, turundusspetsialistid, juhid, personalijuhid, kommunikatsioonijuhid, müügijuhid

Koolituse eesmärk: omandada teadmised uuringute strateegilise planeerimise ja rakendamise kohta: kuidas kõige optimaalsemate ressurssidega viia läbi tulemuslik uuring ning saavutada saadud infot rakendades paremaid äritulemusi

Toimumisaeg: 19. august 2014, kell 10.00-15.30 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Triin Ülesoo
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
E-post: triin.ulesoo@excellence.ee
Tel: +372 648 7000
Gsm: +372 515 5502
www.excellence.ee

NB! Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Turu-uuringu edukas planeerimine, läbiviimine ja rakendamine

19. august 2014


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Turu-uuringu edukas planeerimine, läbiviimine ja rakendamine
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.