Raamatupidamine

Traditsiooniline või tegevuspõhine eelarvestamine ettevõttes?

Eelarve on juhtimisinstrument, mis toetab ettevõtte kui terviku eesmärkide saavutamist. Eelarve koostamine on protsess, mis nõuab mineviku ja oleviku analüüsi, väärtusahela lülide efektiivsuse hindamist ning mõõdetavate eesmärkide ja sihtide seadmist.

Koolitusel käsitletakse traditsioonilist ja tegevuspõhist eelarvestamist nii äriühingutes kui ka avalikus sektoris. Traditsiooniline eelarvestamine keskendub ressursside kasutamisele, st kuludele. Tegevuspõhine eelarvestamine keskendub tegevuste otstarbekusele ja efektiivsusele, st kas leiame kinnitust, et teeme õiget asja õigesti. Millist meetodit rakendada, sõltub tulubaasiga otseselt seostamatute kulude mahust ja juhatuse nõuetest otsususte tugisüsteemidele (decision-support systems). Näidete abil võrdleme nende meetodite väljundeid ja mõjuvõimu erinevate otsuste langetamisel.

Koolitaja

Rita Ilisson

Rita Ilisson

Rita Ilisson  on New Yorgis sündinud...

Toimumisaeg

13. november 2018 10:00-15:30

Toimumiskoht

Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

209 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Eelarvestamise sisu ja tähtsus
Eelarvestamise olemus juhtimissüsteemis
Eelarvete koostamise lähtepunktid:
– oleviku analüüs
– eesmärgid ja kvantitatiivsed/kvalitatiivsed mõõdikud
– tegevuskulude, projektide või investeeringute eelarved
Eelarvete koostamise eripära erinevates organisatsioonides (avalik sektor, projektipõhine organisatsioon, teenindus, kaubandus)
Olulised mõisted – muutuv-/püsi-/otse-/kaud-/perioodikulud jne
Arvestusmaatriks – ressurss, kulu, kulukoht, tegevus, kulukandja, kulukäitur
Eelarvestamise protsess ja koostamise meetodid
Traditsiooniliste ja tegevuspõhiste (ABB) eelarvete koostamise alused

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Traditsiooniline või tegevuspõhine eelarvestamine
Eelarvete väljundid – rahavoogude aruanne, kasumiaruanne ja bilanss
Traditsioonilise eelarve sisendid ja arvestusmaatriks
Tegevuspõhise eelarve sisendid  ja arvestusmaatriks
Praktilised näited – traditsioonilised ja tegevuspõhised eelarved:
– meetodite tulemuste kõrvutamine ja sisuanalüüs
– tulemuste, mõjude ja väljundite mõõtmine

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Eelarve, otsususte tugisüsteemi lüli
Eelarve mõjude, tulemuste ja väljundite mõõtmine seatud eesmärkide taustal
Efektiivsuse, tasuvuse ja tootlikkuse mõõdikud
Praktilised näited: Integreeritud süsteemid:
– eelarve + EVA (Economic Value Added)
– eelarve + ROIC (Return on Invested Capital)
– investeeringute eelarvete mõju
– tasuvusaeg, sisemine intressimäär (IRR) ja puhas nüüdisväärtus (NPV)
Arengusuunad: otsuste tugisüsteemid, eesmärk, tegevus, mõõdik ja väärtus

EESMÄRK

Omandada teadmisi eelarvestamise sisust ja vajalikkusest kahe erineva eelarvestamise meetodi kaudu (traditsiooniline versus tegevuspõhine eelarvestamine). Hinnatakse meetodite praktilist rakendamist äriühingu ja avaliku sektori üksuse igapäevases töös.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• mõistab traditsioonilise ja tegevuspõhise eelarve arvestusmaatriksi erisusi;
• hoomab tegevuste ja kulukäiturite määramise aluseid tegevuspõhise arvestusmaatriksi kujundamisel;
• oskab hinnata eelarve väljundeid ettevõtte eesmärkide ja sihtide taustal;
• on lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi eelarvestamisel ja hinnakujundusel;
• on praktiseerinud olulisemate eelarvete koostamist ja hinnakujunduse meetodite kasutamist.

Õppekava rühm: majandusarvestus ja maksundus

SIHTGRUPP

juhid, ettevõtjad, analüütikud, eelarvestajad, raamatupidajad, vastava valdkonna spetsialistid

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

Loeng ja juhtumite lahendamine – kvantitatiivne analüüs numbritena, sisuanalüüs suuliselt ja joonistena.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 8. novembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Kadri Liimal

Kadri Liimal

kadri.liimal@excellence.ee

+372 648 7000

+372 523 6146

Registreerimine

Registreerimine

Traditsiooniline või tegevuspõhine eelarvestamine ettevõttes?

13. november 201810:00-15:30

209 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Traditsiooniline või tegevuspõhine eelarvestamine ettevõttes?
Osalejaid
Maksumus 209 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 8. novembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.