Traditsiooniline ja tegevuspõhine eelarvestamine ettevõttes

Eelarve on kvantitatiivsetes terminites detailne plaan, mis sätestab, kuidas ettevõte omandab ja kasutab ressursse kindlal ajaperioodil tulevikus. Eelarve on juhtkonna poolt kavandatud tulevaste perioodide tegevusplaanide kvantitatiivne väljendus, mis haarab nii rahalisi kui ka mitterahalisi aspekte ning aitab koordineerida ja juurutada plaane (Foster 2002, lk 467). Eelarve koostamisel jõutakse soovitava kasumini või põhitegevuse tulemuseni järk-järgult, pidevalt otsitakse nn pudelikaelu, mis tuleb kõrvaldada.

Koolitusel selgitatakse praktiliselt, miks traditsiooniline eelarvestamine keskendub allüksustele ja ressursside (ära)kasutamisele ning tegevuspõhine meetod analüüsib kõike tegevuste kaudu ehk eesmärk lahutatakse osategevusteks, mitte allüksusteks. Praktilise osa lahendamisel selgub, millist meetodit ja miks tasuks rakendada, kuidas asjakohane meetod toetab ettevõtte kui terviku eesmärkide saavutamist.

Toimumisaeg

24. jaanuar 2017

Koolitaja Raili Kuusik on mitmete analüüsi- ja finantsvaldkonna teemade koolitaja-lektor.Omab praktilist kogemust nii avalikus kui ka erasektoris. Täna töötab kõrgkoolis lektorina.

09.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Eelarvestamise sisu ja tähtsus
Teoreetilised alused

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Traditsiooniline eelarvestamine, tegevuspõhine eelarvestamine
Praktilised ülesanded
Tulemuste analüüs

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Kahe erineva meetodi abil saadud tulemuste kõrvutamine
Tulemuste sisuanalüüs ja rakendamine ettevõttes
Eelarvestamise arengusuunad: eesmärk, tegevus, mõõdik ja väärtus

Koolituse eesmärk: Koolituse eesmärk on selgitada eelarvestamise sisu ja vajalikkust kahe erineva eelarvestamise meetodi kaudu (traditsiooniline versus tegevuspõhine eelarvestamine) näidisettevõtte põhjal. Vaatluse alla võetakse eelarve tulud ja kulud tekkepõhiselt ning analüüsitakse eelarve täitmist kassapõhiselt laekumiste ja väljamaksete kaudu. Analüüsitulemused selgitatakse lahti nii numbritena kui ka joonistena. Hinnatakse meetodite praktilist rakendamist ettevõtte igapäevases töös (nt toote/teenuse omahinna arvestuses ja kasumi suurendamise võimaluste märkamises).

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• teab ja tunneb eelarvestamise sisu ja vajalikkust ning oskab meetodeid kasutada igapäevases töös ja tulemuste võrdlemisel;
• mõistab toote/teenuse omahinna kalkuleerimise vajalikkust ja sisu eelkõige üldkulude jaotamisel kulukandjatele/ kulukohtadele;
• tunneb tekkepõhise ja kassapõhise arvestuse erinevusi ning mõistab nende kasutamist tulude, kulude ning raha liikumise analüüsimisel ja juhtimisel.

Sihtgrupp: (mikro- ja väike-) ettevõtjad, analüütikud, eelarvestajad, raamatupidajad, vastava valdkonna spetsialistid

Meetodid: loeng ja juhtumite lahendamine – kvantitatiivne analüüs numbritena, sisuanalüüs suuliselt ja joonistena

Toimumisaeg: 24. jaanuar 2017 kell 10.0015.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 19. jaanuariks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Kadri Liimal
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
E-post kadri.liimal@excellence.ee
Telefon +372 648 7000
GSM +372 523 6146
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Traditsiooniline ja tegevuspõhine eelarvestamine ettevõttes

24. jaanuar 2017


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Traditsiooniline ja tegevuspõhine eelarvestamine ettevõttes
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.