Tootmis- ja müügijuhtide arenguprogramm – kuidas saavutada tulemuslik koostöö?

Juhtimise ja koostöö seisukohalt on tootmisettevõtetes unikaalsed väljakutsed. Tootmine ja müük on juba ressursijuhtimise olemuselt vastuolulised. Eduka müügi tagamiseks tuleb võimalikult kiiresti kindlustada tellimuste täitmine. Tootmise vaatenurgast on aga oluline tootmistegevust võimalikult efektiivselt planeerida, mida on aga kergem teha, kui tellimustel on pikad järjekorrad ning nõudlus väga täpselt teada.

Koolitusel annavad kogenud juhtimiskonsultandid ja praktikud nõu, kuidas taolistest vastuoludest üle saada ja saavutada organisatsioonis eesmärgiühtsus ning millised on parimad lahendused tootmisettevõtte efektiivse toimimise saavutamiseks läbi müügi, tootmise ja turunduse tulemusliku koostöö.

Toimumisaeg

22. november 2016

23. november 2016

I koolituspäev 22. november 2016

10.00-11.30  Millised on juhile vajalikud kompetentsid tulemuslikuks koostööks?
Koolitaja Dmitri Volov, konsultant-koolitaja

Dmitri on konsultant-koolitaja ning DVSP Consulting asutaja 2005. aastal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1996. aastal raha ja panganduse ning turunduse erialadel. Dmitri on töötanud erinevates pankades peamiselt korporatiivpanganduse valdkondades. Lisaks finantssektorile on töötanud ka erinevates tööstusettevõtetes müügi- ja turundusdirektori ning  ärijuhi ametikohtadel. Omab erinevaid rahvusvahelisi koolitaja sertifikaate – DiSC konsultandi sertifikaat (väljastaja Inscape Publishing), Persona konsultandi sertifikaat (väljastaja Persona Global). Antud sertifikaadid võimaldavad kasutada nii koolitustel kui ka konsultatsioonitegevuses  rahvusvahelisi arendusinstrumente (käitumisprofiilid, kompetentsianalüüsid ja organisatsiooniuuringud). Alates 2012. aastast on Dmitri Volov koos Invictaga alustanud koostööd ka maailma 20 parima koolitusfirma hulka arvatud Inglismaa koolituskontserni Hemsley Fraser’iga.

Millised on tulemusliku juhi põhifunktsioonid ja konstruktiivsed hoiakud? Probleemikesksus vs. lahendusekesksus.
Kuidas saab juhist eestvedaja/liider? Millised on tema autoriteedi ja võimu allikad?
Millised on töötajate erinevad vajadused ning nendega arvestamise seos töötajate motiveerimisel?
Liidri oluline funktsioon – koostöö arendamine nii oma üksuse siseselt kui ka teiste üksuste ja väliste huvigruppidega.
Tulemusliku koostöö arendamiseks vajalikud kompetentsid ja juhi tegevused.

11.30-11.45  Paus

11.45-13.15  Kuidas saavutada eesmärgiühtsus organisatsioonis?
Teema sissejuhatav mäng. Osalejad moodustavad organisatsiooni, mis saavutab tulemuse ainult juhul, kui saavutatakse eesmärkide ühtsus ja nendest arusaamine kõigil juhtimistasemetel.
Visiooni ja eesmärkide olulisus töötajatele ja organisatsioonile.
Organisatsiooni strateegilised eesmärgid ja eesmärkide ühtsus erinevatel juhtimistasemetel. Eri üksuste eesmärkide arvestamine omavahelises koostöös.
Organisatsiooni ja üksuse analüüs. SWOT, BSC (tasakaalus tulemuskaardi) meetodid. Eesmärkide kvaliteet – SMART kriteeriumid.

13.15-14.00  Lõuna

14.00-15.30  Milline on tootmise ja müügi roll turunduse juhtimisel?
Koolitaja Gunnar Obolenski, Selver AS, e-kaubanduse juht

Gunnar on töötanud  ligi 20 aastat müügi-, turunduse-, tootearenduse- ja juhtimise alal nii kaubanduse-, tootmise- kui  transpordi valdkonnas. Omab pikaajalist kogemust toiduainetööstuse valdkonnast, kus ta vastutas üheksa aastat Rakvere Lihakombinaadi valmistoodete tootearenduse eest ja ligi kaks aastat Selveri Köögi tootearenduse ja turunduse eest. Hetkel töötab Gunnar Selveris e-kaubanduse juhina.
Eelnevad töökogemused on olnud seotud veel selliste kaubamärkidega nagu: Sebe, Simple Express, Lux Express, Gutta, Laima, Spilva, Finn Crisp, Danone, Kraft Foods.

Millega arvestada tulemusliku turunduskontseptsiooni loomisel?
Kuidas/kas turundus saab juhtida tootearendust, tootmist ja müüki?
Mida annab ettevõttele täpne klientide/toodete/teenuste/turgude segmenteerimine?
Millised kanalid tagavad sõnumi kohalejõudmise erinevate sidusrühmadeni?

II koolituspäev 23. november 2016

10.00-11.30  Kuidas tagada müügi ja tootmise edukas koostöö?
Koolitaja Kreet Aun, ekspordi- ja arendusjuht, koolitaja, coach ja töönõustaja

Kreedal on üle viie aasta kogemust ekspordi- ja müügijuhtimise ning rahvusvahelise kliendisuhtluse alal innovaatilises eksportivas metallitööstuse ettevõttes. Eesti Superviisorite ja Coachide Ühingu liige, kvalifikatsiooni omandanud TLÜ Avatud Ülikoolis. Varasemalt on töötanud teenusearendamise valdkonnas, sh ettevõttes If P&C Insurance AS ning olnud SELF II OÜ koostööpartner-koolitaja. Kreet on tegutsenud koolitajana, osalenud töötajate hindamise projektides, korraldanud kliendiuuringuid, käivitanud ja toetanud edukalt koostöötavaid meeskondi, panustanud organisatsioonide protsesside ja struktuuride korrastamisse, kvaliteedijuhtimise juurutamisse ning ISO:9001 rakendamisse.

Kuidas saab müük tootmisele kaasa aidata?
Mida toovad nii tootmise kui müügi jaoks kaasa turumuutused ja eksporditurgude lisandumine?
Kuidas tagada müügi ja tootmise edukas koostöö muutuste kontekstis?
Kuidas paremal moel vahendada kliendivaadet tootmisele, et tagada edukas müük?

11.30-11.45  Paus

11.45-13.15  Juhtimisväljakutsed tootmisettevõttes
Koolitaja Jari Kukkonen, koolitaja, juht, ettevõtja

Jari on Vita Longa koostöövõrgustiku looja ja treener. Ta omab 20+ aastat rahvusvahelist kogemust juhtimiskonsultandina ja koolitajana ning sama kaua ettevõtluskogemust omanikuna ja juhina. Ta on konsultantide koolitaja (EAS konsultantide arenguprogramm) ning konsultantide kutsehindaja (Eesti Konsultantide Assotsiatsoon) ning Deloitte juhtimiskonsultatsioonide Baltikumi direktor 2005–2009. Tema põhilised nõustamisvaldkonnad: strateegiad, protsessid, LEAN, juhtimiskvaliteet, kvaliteedijuhtimine, loovus ja innovatsioon, turn around. Jari on süsteemi insener, ärijuhtimise magister, NLP master.

Miks ressursside (tööjõud ja masinad) täie koormatuse juures tekkib hoopis ebaefektiivsus?
Kuidas on võimalik, et ressurssi hõivatus võib ebaefektiivsuse tuua?
Kuidas efektiivsuse paradoks edukalt lahendada?

Analüüsitakse põhjuseid, miks meil on kiire, kuid tulemust pole. Võrreldakse ressursiefektiivsuse ja vooefektiivsuse vaatenurkasid efektiivsusele.

13.15-14.00  Lõuna

14.00-15.30  Analüütilised ja loovad probleemilahendusmeetodid
Tutvutakse analüütiliste meetoditega, millega saab protsesside suutlikkust analüüsida ja täiustada. Loovad meetodid on vajalikud olukordades, kus pole andmeid, mida analüüsida või oodatakse omapäraseid ideid. Pideva täiustamise kultuur nõuab selleks sobivad eestvedamise stiile.

Koolituse eesmärk: Omandada teadmised ja oskused juhtimisväljakutsetest ja -lahendustest tootmisettevõttes ning käsitleda koostöö teemat tootmisettevõttes – millised lahendused on olemas edukaks tootmise, müügi ja turunduse koostööks.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• teab, millised on juhile vajalikud hoiakud ja kompetentsid tulemusliku koostöö saavutamiseks ning on teadlik enda ressurssidest koostöö loomisel.
• on teadlik eestvedamisoskuste sisust ja muudatuste sisseviimise dünaamika ilmingutest ning mõjudest töökeskkonnas.
• oskab hinnata koostöö olulisust teiste üksustega ja teab, millised on õiged prioriteedid eri otsustusvalikute korral.
• teab eesmärkidel põhineva juhtimise aluseid ja erinevaid analüüsimeetodeid.
• oskab hinnata infovahetuse kiirust ja sihipärasust ning oskab seda süsteemselt igapäevatöös rakendada.
• oskab seada kvaliteetseid eesmärke.
• teab, milline on tootmise ja müügi roll turunduse juhtimisel ning kuidas saab turundus omakorda juhtida tootmist ja müüki
• teab, millised on müügi võtmerollid ja ressursid tootmise toetamisel ning nende kasutusvõimalused.
• on teadlik põhjustest, miks ressursi hõivatus võib kaasa tuua hoopis ebaefektiivsuse.
• on teadlik analüütilistest meetoditest, millega saab protsesside suutlikkust analüüsida ja täiustada.

Sihtgrupp: tootmisettevõtete juhid, tootmisjuhid, müügijuhid, tootmis- ja müügispetsialistid, turundusjuhid ja -spetsialistid, tootejuhid, tootearendusjuhid, ostujuhid, ettevõtjad jt.

Õppemeetodid:
• interaktiivne loeng
• juhtumite analüüs
• rühmatööd

Toimumisaeg:  22.-23. november 2016 kell 10.00-15.30

Koolituse kogumaht: 12 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend.

Toimumiskoht:  Radisson Blu Hotel Olümpia seminariruum (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 17. novembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post: liisi.mannistu@excellence.ee
Tel: +372 648 7000
Gsm: +372 58 417 448
www.excellence.ee

NB! Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Tootmis- ja müügijuhtide arenguprogramm – kuidas saavutada tulemuslik koostöö?

22. november 2016

23. november 2016


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Tootmis- ja müügijuhtide arenguprogramm – kuidas saavutada tulemuslik koostöö?
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.