Raamatupidamine

Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale

Koolitusel saab ülevaate raamatupidaja igapäevatöös töölepingu ja maksudega esilekerkivatest praktilistest teemadest.

Tööõiguse valdkonna ekspert Mari Rask jagab teadmisi töölepinguvormide erinevustest, töötasust ja väljamaksetest töölepingu lõppemisel.
Maksudest ja erisoodustustest jagab teadmisi maksuekspert Aule Kindsigo.

Koolitajad

Mari Rask

Mari Rask

Aule Kindsigo

Aule Kindsigo

Toimumisaeg

11. detsember 2018 10:00-15:30

Toimumiskoht

Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

219 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Tööleping, töötasu ja väljamaksed töölepingu lõppemisel
Mari Rask,
Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, jurist

Tööleping
Töö tegemise lepingud, lepingute eristamine
Töölepingu tingimused, täiendavad kokkulepped
Töötasu
Töötasu kokkuleppimine, töötasustamise süsteemid, töötasu muutmine
Lisatasud, maksmise kord
Töötasu maksmine erijuhtudel
Ületunnitöö
Tasustamine summeeritud tööaja arvestuse korral
Töötasu tasaarvestamine
Töötasu vähendamine
Keskmise töötasu arvestamise kord
Väljamaksed töölepingu lõppemisel
Lõpparve
Hüvitised

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 500 eurot maksuvaba tulu 2018. aastal
Aule Kindsigo, Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja maksukonsultant

Maksuvaba tulu arvestamine 2018. aastal
Tulumaksu arvestamine kuu ja aasta arvestuses
Näited
Muudatused töötajate majutamisel ja transpordil 01.07.2017

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Lähetustega seotud kulutused
Töö- ja teenistuslähetuse mõiste
Välislähetuse päevaraha al 2016
Sõiduautodega seotud kulud, sh muudatused 2018
Tööandja sõiduauto
Isiklik sõiduauto
Sõidud tööle-koju
Töötervishoiukulutustega kaasnevad maksuriskid
Töötervishoiuarsti soovitused
Tööolme
Kodukontor
Tervise edendamise kulud 2018

EESMÄRK

Toetada raamatupidaja kompetentsi praktikas ettetulevates tööõiguslikes ja maksualastes küsimustes.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab, kuidas töötasu (ka lisatasusid) kokku leppida, muuta, arvestada ja välja maksta;
• oskab arvestada keskmist tööpäevatasu ja kalendripäevatasu;
• teab töötasu arvestamise ja maksmise korda erijuhtudel (ületunnitöö, öötöö, summeeritud tööaeg) ja töötasu tasaarvestamise korda;
• omab ülevaadet töölepingu lõppemisel makstavatest hüvitistest ja nende arvutamise korrast;
• teab, kuidas 500€ maksuvaba tulu praktikas rakendub;
• oskab eristada erisoodustust teistest kululiikidest;
• oskab maksustada erinevaid erisoodustuse liike;
• oskab eristada töötajatele tehtud maksustatavaid ja maksuvabasid kulutusi.

Õppekava rühm: majandusarvestus ja maksundus

SIHTGRUPP

Personalijuhid ja -spetsialistid, raamatupidajad,  tegevjuhid, juhiabid, assistendid ja teised töösuhete korraldamisega seotud isikud.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

loeng ja arutelud

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

TASUMINE / LOOBUMINE

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 6. detsembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

LISAINFORMATSIOON

llence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Registreerimine

Registreerimine

Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale

11. detsember 201810:00-15:30

219 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
Osalejaid
Maksumus 219 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 6. detsembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.