Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale

Koolitusel saab ülevaate raamatupidaja igapäevatöös töölepingu ja maksudega esilekerkivatest praktilistest teemadest. Tööõiguse valdkonna ekspert Mari Rask jagab teadmisi töölepinguvormide erinevustest, puhkustest, lähetustest ja väljamaksetest töölepingu lõppemisel.
Maksudest ja erisoodustustest jagab teadmisi Eesti üks pädevamaid maksueksperte Aule Kindsigo.

Toimumisaeg

15. juuni 2017

09.4510.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00–11.30 Tööleping, töötasud ja tööga seotud muud väljamaksed
Mari Rask, Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, jurist

Koolitaja Mari Rask on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna 1978.a. Töötanud personalijuhi ja juristina. Alates 01.10.2008 Heli Raidve Tööõigusabi OÜ jurist. Publikatsioonid: Äripäeva Kirjastuse kolmeosalise käsiraamatu Töölepingu seadus praktikas 2010, Äripäeva Kirjastuse kolmeosalise käsiraamatu Töölepingu seadus 2009 autor. Tööõigust käsitlevad artiklid Postimehes, Raamatupidamise Teatajas.

Tööleping
Töö tegemise lepingud, lepingute eristamine
Töölepingu tingimused, täiendavad kokkulepped

Töötasu
Töötasu kokkuleppimine, töötasustamise süsteemid, töötasu muutmine
Lisatasud, maksmise kord
Töötasu maksmine erijuhtudel
Ületunnitöö
Tasustamine summeeritud tööaja arvestuse korral
Töötasu tasaarvestamine
Töötasu vähendamine
Keskmise töötasu arvestamise kord

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Puhkused. Lähetused. Väljamaksed töölepingu lõppemisel
Mari Rask, Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, jurist

Puhkused
Puhkuse andmise kord
Eripuhkused
Puhkusetasu
Õppepuhkus

Töölepingu lõppemine ja lõppemisega seotud väljamaksed
Lõpparve
Hüvitised

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Maksud ja erisoodustus
Aule Kindsigo, Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja maksukonsultant
Pikaajaline töökogemus Maksu- ja Tolliametis maksude osakonna juhatajana

Koolitaja Aule Kindsigo on omandanud kõrghariduse Tartu Ülikoolis rahanduse ja krediidi erialal. Tegelenud pikka aega maksustamise küsimustega Maksu- ja Tolliametis maksude osakonna juhatajana. Üks pädevamaid maksueksperte Eestis.

 

Erisoodustuse mõiste ja olemus
Näiteid erisoodustustest

Lähetustega seotud kulutused
Töö- ja teenistuslähetuse mõiste
Välislähetuse päevaraha muudatus al 2016

Sõiduautodega seotud kulud, sh muudatused 2018
Tööandja sõiduauto
Isiklik sõiduauto
Sõidud tööle-koju
Sõidupäevik, pidada või mitte

Töötervishoiukulutustega kaasnevad maksuriskid
Töötervishoiuarsti soovitused
Tööolme
Kodukontor
Terviseedendamise kulud 2018

Muudatused erisoodustuses 01.07.2017
Vastuvõtukulud, kingitused, annetused
Maksuvaba vastuvõtukulude piirmäär
Kingitused ja annetused, kuidas ja millal maksustada
Kliendiüritused

Eeltoodud teemadega seotud kohtulahendid

Sihtrühm: Personalijuhid ja -spetsialistid, raamatupidajad,  tegevjuhid, juhiabid, assistendid ja teised töösuhete korraldamisega seotud isikud.

Eesmärk: Toetada raamatupidaja kompetentsi praktikas ettetulevates tööõiguslikes ja maksualastes küsimustes.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• teab, kuidas töötasu (ka lisatasusid) kokku leppida, muuta, arvestada ja välja maksta;
• oskab arvestada keskmist tööpäevatasu ja kalendripäevatasu;
• teab töötasu arvestamise ja maksmise korda erijuhtudel (ületunnitöö, öötöö, summeeritud tööaeg) ja töötasu tasaarvestamise korda;
• teab põhipuhkuste ja teiste eripuhkuste andmise korda, tasustamist, eelarvest puhkusetasude tagasinõudmise korda;
• omab ülevaadet töölepingu lõppemisel makstavatest hüvitistest ja nende arvutamise korrast;
• oskab eristada erisoodustust teistest kululiikidest;
• oskab maksustada erinevaid erisoodustuse liike;
• oskab eristada töötajatele tehtud maksustatavaid ja maksuvabasid kulutusi.

Meetodid: loeng ja arutelud

Toimumisaeg: 15. juuni 2017 kell 10.0015.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 12. juuniks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Annika Allikas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitus- ja arendusjuht
E-post annika.allikas@excellence.ee
Telefon +372 648 7000
GSM +372 52 30 718
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale

15. juuni 2017


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Tööõigusest ja maksudest raamatupidajale
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.