Töölepinguvormid – juriidilised aspektid ja kohtupraktika

Korrektsete töösuhete loomise alus on juriidliselt korrektselt koostatud lepingud.
Juriidiliselt õigesti vormistatud ja tööiseloomust tulenevalt asjakohane leping kaitseb organisatsiooni võimalike töövaidluste eest ja tagab hea maine.

Käesoleval koolitusel kuuleb millistel juhtudel kasutada töösuhte sõlmimiseks käsunduslepingut, töövõtulepingut ja töölepingut, kuidas sõlmida, millised on tingimused ja kuidas töösuhe vastavalt töölepinguvormile lõpetada. Anname ülevaate töölepingu erivormidest ja kohtupraktikast.

Toimumisaeg

18. jaanuar 2012

Ajakava

9.45-10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00-11.30 Käsunduslepingu mõiste, olulisus töötegemise reguleerimisel
Töövõtulepingu mõiste, olulisus töötegemise reguleerimisel
Gaabriel Tavits, Tartu Ülikool ja Advokaadibüroo PACTA, vandeadvokaat

Käsunduslepingu sõlmimine,tingimused, käsunduslepingu lõpetamine.
Käsunduslepingu kasutamine juhatuse liikmete töösuhete reguleerimisel.
Käsundusleping ja tööleping – erisused ja sarnasused.
Töövõtulepingu sõlmimine, tingimused, töövõtulepingu lõpetamine.
Töövõtuleping ja tööleping – erisused ja sarnasused.

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Töölepingu erivormid
Tööleping ja agendileping
Gaabriel Tavits, Tartu Ülikool ja Advokaadibüroo PACTA, vandeadvokaat

Töövõtulepingu ja agendilepingu erisused ja sarnasused
Tähtajaline tööleping
Osalise tööajaga tööleping
Tööleping kaugtöö tegemiseks
Tööleping renditöö tegemiseks

Gaabriel Tavits on tegelenud tööõiguse problemaatikaga  enam kui 15 aastat, osalenud eksperdina nii siseriiklikes kui ka rahvusvahelistes töögruppides, samuti esinenud erialaste ettekannetega nii töösuhete praktilistel kui ka teoreetilistel probleemidel.

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Töölepingute sõlmimisest tulenev kohtupraktika
Mare Merimaa
, Tallinna Ringkonnakohus, kohtunik

Mare Merimaa on Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi liige alates 1993.aastast. Kohtunikuna töötab alates 1985 aastast ning on osalenud koolitustel erinevates Euroopa riikides (Saksamaa, Austria, Soome, Rootsi, Taani, Prantsusmaa). Lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna 1972. Ta on Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia lektor. On osalenud Euroopa töökohtute kongressil Eesti esindajana aastatel 2007-2010 ning on Balti riikide Kohtunike Ühingute Nõukogu asepresident.

15.30-15.45 Küsimused. Arutelu. Kokkuvõtted.

Sihtrühm: Personalijuht, keskastmejuht, tegevjuht, personalispetsialist, personalikonsultant

Meetodid: Arutelud, loeng, analüüs

Eesmärk: Tõsta teadlikkust erinevatest töölepinguvormide sõlmimise juriidilistest aspektidest ja töösuhtega seotud kohtupraktikast.

Toimumisaeg: 12.jaanuar 2012 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: Koolituspäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele Swedbank a/a 221051628618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:
Annika Allikas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
E-post: annika.allikas@excellence.ee
Tel + 372 648 7000
Gsm + 372 52 30 718
www.excellence.ee


NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Töölepinguvormid – juriidilised aspektid ja kohtupraktika

18. jaanuar 2012


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Töölepinguvormid – juriidilised aspektid ja kohtupraktika
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.