Müük ja teenindus

Teenusedisain – baasteadmised teenusekesksest mõtlemisest, meetoditest ja töövahendite rakendamisest

Kas olete tundnud end olukorras, kus pakutakse suurepärast teenust, kuid pole jõutud kliendi teadvusesse? Kas soovite klientidele pakkuda eristuvat, veelgi mugavamat ja just nende vajadustele vastavat teenust, kuid pole veel täiesti kindel, kuidas seda täpselt teha?

Teenusedisaini abil on võimalik luua ja arendada teenuseid, toote ja teenuse pakette ning väärtuspakkumisi, lähtudes ja ennetades kliendi vajadusi ning samaaegselt proovides ületada nende ootuseid.
Teenuste disainimine ühendab teadmised ja oskused juhtimisest, turu olukorra ja tüüpkliendi vajaduste kaardistamisest, turundamisest, kommunikatsioonist ning disainist.

Praktilise suunitlusega koolitusel omandatakse teadmised teenusedisaini olemusest ja rakendusvõimalustest ning oskused teenuste disaini meetodite ja töövahendite kasutamiseks. Kahe koolituspäeva ülesehitus lähtub teenuste disaini kui 4-etapilise terviku loogikast – iga etapi tüüpilisemaid tööriistu/meetodeid tutvustatakse seminari vormis ning õpitakse kasutama miniülesannete käigus, mille tulemusena on osaleja valmis ise teenuste disaini projekti läbi viima.

Koolitus sobib nii era-, avalikus kui kolmandas sektoris teenuseid pakkuvate organisatsioonide keskastme- ja tippjuhtidele ning spetsialistidele, kes tegelevad teenindusprotsesside ja teenusearendusega.

Koolitaja

Gerda Mihhailova

Gerda Mihhailova

Gerda Mihhailova töötab TÜ Pärnu kolledžis...

Toimumisaeg

13. märts 2018 10:00-15:30

20. märts 2018 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

339 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

AJAKAVA

12 akadeemilist tundi auditoorset õpet

I koolituspäev 13. märts 2018

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Mis on teenusedisain ja kes on teenusedisainer?
Disaini olemus ja disaineritöö sisu
Disainmõtlemine
Disaini seos strateegilise juhtimise ja ärimudeliga/tegevusmudeliga
Teenuste disaini erinevad protsessikäsitlused

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Uurimise faas – mida me teame probleemist ja selle kontekstist?
Lähteülesanne
Huvirühmade kaardistamine
Teeninduskeskkonna analüüs
Klientide segmenteerimine käitumise ja isiksusetüüpide alusel

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Sünteesimise faas – kuidas tajuvad probleemi erinevad huvirühmad?
Persoona
Persoona elustiili analüüs
Klienditeekond
Huvirühmade intervjueerimine
Grupipõhise kodutöö tutvustus

II koolituspäev 20. märts 2018

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Arendamise/prototüüpimise faas – milline võiks olla hea lahendus (teenusekontseptsioonide testimine)?
Grupipõhiste kodutööde tulemuste kokkuvõtted
Loovmeetodid alternatiivsete lahendusvariantide väljatöötamiseks
Prototüüpimiseks sobiva alternatiivi valimine
Prototüüpimise olemus ja meetodid

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Teenusekontseptsiooni valmimise faas – kuidas visualiseerida valmis teenusekontseptsiooni?
Teenindusplaan
Ärimudel/tegevusmudel

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Kuidas valmistada organisatsioon ette teenuse pakkumiseks?
Ressursside analüüs
Protsessi mõõdikud
Tagasisidesüsteem

EESMÄRK

Omandada baasteadmised ja praktilised oskused teenuskeskse mõtlemise, teenuste disaini meetodite ja töövahendite rakendamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab disainmõtlemise olemust ja rakenduspõhimõtteid erinevate teenuste kontekstis;
• teab disaini liike ja arengut ning disaini rakendusvõimalusi;
• teab teenuste disaini seoseid organisatsiooni tegevusmudeli ning strateegilise juhtimisega;
• oskab analüüsida teenuse väärtuspakkumist kliendi seisukohast ning koostada tüüpkliendi profiili (persoonat) ning sellest lähtuvat kliendi elustiili analüüsi;
• oskab kaardistada teenuse pakkumisega seotud huvirühmi süsteemselt ja kaasata neid teenusedisaini protsessi;
• teab teenuste disaini protsessi etappe ning oskab koostada teenusearendusprojektile lähteülesande (juhtimaks ise teenuste disaini projekti või tellimaks teenust disainerilt);
• oskab kasutada tüüpilisemaid teenuste disaini meetodeid/tööriistu;
• teab allikaid, kust otsida lisainformatsiooni teenuste disaini kui metoodika ning tööriistade kohta;

Õppekava rühm: turundus ja reklaam

SIHTGRUPP

Ettevõtjad, teenust pakkuvate era-, avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonide keskastme- ja tippjuhid ning spetsialistid, kes tegelevad teenindusprotsesside ja teenusearendusega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, õppevideo, paaris- ja grupitööd, kodune töö

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 8. märtsiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Liisi Männistu

Liisi Männistu

Registreerimine

Registreerimine

Teenusedisain – baasteadmised teenusekesksest mõtlemisest, meetoditest ja töövahendite rakendamisest

13. märts 201810:00-15:30

20. märts 201810:00-15:30

339 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Teenusedisain – baasteadmised teenusekesksest mõtlemisest, meetoditest ja töövahendite rakendamisest
Osalejaid
Maksumus 339 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 8. märtsiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.