Süsteemse arhiivihalduse korraldamine avalikus sektoris

Toimumisaeg

10. juuni 2014

Koolitaja Maila Kukk on omandanud dokumendihalduse alase hariduse 2011 aastal Tallinna Ülikooli magistriõppes. Ta on pikaajalise erialase töökogemusega arhiivinduse ja dokumendihalduse spetsialist nii äri- kui ka avaliku sektori asutustes. Ta on alates 2008. aastast koolitanud erinevate ettevõtete dokumendihaldureid ja arhivaare asjaajamise ja arhiivitöö alal. Omab arhivaari kutsetunnistust ja on Eesti Arhivaaride Ühingu liige.

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Efektiivse arhiivihalduse korraldamine
Arhiivihalduse kajastamine asjaajamiskorras
Paber- ja digitaaldokumentide kooshaldamine
Hübriidtoimikute haldamine

Põhjalikult dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivatest õigusaktidest ja juhistest
Seadused ja määrused
Standardid (sh uus standard EVS 882-1:2013. Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vormistusnõuded. Osa 1: Kiri.)
Rahvusarhiivi juhised ja hindamisotsused

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Asjaajamist ja arhiivitööd reguleerivad normdokumendid
Asjaajamiskord
Liigitusskeem, dokumentide loetelu. Säilitustähtaegade ja juurdepääsupiirangute määramine.
Toimikute loetelu (ülevaade arhiivi koosseisust)

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Dokumentide arhiveerimine
Paberdokumentide arhiveerimine. Milliseid arhiivitarvikuid kasutada.
Ettevalmistus üleandmiseks avalikule arhiivile. Nimistu koostamine.
Mida pidada silmas arhiivikorrastusteenuse kasutamisel

Dokumentide säilitamise ja hoidmise põhinõuded
Nõuded arhiivihoidlale
Ohuplaani ja arhiivi kasutamise korra koostamine

Dokumentide hävitamine
Hävitamisakti koostamine
Digitaaldokumentide hävitamine

Meetodid: Loeng, arutelu, praktiline töö

Eesmärk: Eesmärgiks on anda teadmisi ja praktilisi nõuandeid asutuse arhiivihaldusega tegelevatele avaliku sektori töötajatele: millest lähtuda, kuidas koostada normdokumente asutuse arhiivitöö reguleerimiseks ning kuidas arhiveerida, säilitada ja hävitada dokumente. Koolitus on praktilise suunitlusega, osaleja saab kaasa näidiste paketi.

Sihtrühm:  Avaliku sektori asutuste arhiivihaldusega tegelevad töötajad – arhivaarid, raamatupidajad

Toimumisaeg: 10. juuni 2014 kell 10.00-15.30 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)

Lisainformatsioon:

Annika Allikas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitus- ja arendusjuht
E-post: annika.allikas@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: + 372 52 30 718
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Süsteemse arhiivihalduse korraldamine avalikus sektoris

10. juuni 2014


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Süsteemse arhiivihalduse korraldamine avalikus sektoris
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.