Süsteemse arhiivihalduse korraldamine avalikus sektoris

Toimumisaeg

19. november 2014

Koolitaja Maila Kukk on omandanud dokumendihalduse alase hariduse 2011 aastal Tallinna Ülikooli magistriõppes. Ta on pikaajalise erialase töökogemusega arhiivinduse ja dokumendihalduse spetsialist nii äri- kui ka avaliku sektori asutustes. Ta on alates 2008. aastast koolitanud erinevate ettevõtete dokumendihaldureid ja arhivaare asjaajamise ja arhiivitöö alal. Omab arhivaari kutsetunnistust ja on Eesti Arhivaaride Ühingu liige.

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Efektiivse arhiivihalduse korraldamine
Asjaajamiskorra koostamine. Kuidas kajasatada arhiivihaldust asjaajamiskorras?
Paber- ja digitaaldokumentide kooshaldamine
Hübriidsarjade ja hübriiddokumentide haldamine

Põhjalikult dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivatest õigusaktidest ja juhistest
Seadused ja määrused
Standardid (sh uus standard EVS 882-1:2013. Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vormistusnõuded. Osa 1: Kiri.)
Rahvusarhiivi juhised ja hindamisotsused

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Asjaajamist ja arhiivitööd reguleerivad normdokumendid
Liigitusskeem, dokumentide loetelu
Säilitustähtaegade ja juurdepääsupiirangute määramine
Toimikute loetelu (ülevaade arhiivi koosseisust)

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Dokumentide arhiveerimine
Paber- ja digitaaldokumentide arhiveerimine. Milliseid arhiivitarvikuid kasutada?
Ettevalmistus üleandmiseks avalikule arhiivile, arhiiviskeem ja nimistu
Mida pidada silmas arhiiviteenuse kasutamisel

Dokumentide säilitamise ja hoidmise põhinõuded
Nõuded arhiivihoidlale
Ohuplaani ja arhiivi kasutuskorra koostamine

Dokumentide hävitamine
Hävitamisakti koostamine
Digitaaldokumentide hävitamine

Meetodid: Loeng, arutelu, praktiline töö

Eesmärk: Eesmärgiks on anda teadmisi ja praktilisi nõuandeid asutuse arhiivihaldusega tegelevatele avaliku sektori töötajatele: millest lähtuda, kuidas koostada normdokumente asutuse arhiivitöö reguleerimiseks ning kuidas arhiveerida, säilitada ja hävitada dokumente. Koolitus on praktilise suunitlusega, osaleja saab kaasa näidiste paketi.

Sihtrühm:  Avaliku sektori asutuste arhiivihaldusega tegelevad töötajad – arhivaarid, raamatupidajad

Toimumisaeg: 19. november 2014 kell 10.00-15.30 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: Koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Annika Allikas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitus- ja arendusjuht
E-post: annika.allikas@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: + 372 52 30 718
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Süsteemse arhiivihalduse korraldamine avalikus sektoris

19. november 2014


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Süsteemse arhiivihalduse korraldamine avalikus sektoris
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.