STRATEEGILINE ARENDUSSEMINAR: Personali arengut toetavad tegevused kooskõlas uuenenud täienduskoolituse standardiga

Viimaste aastate jooksul on toimunud täiskasvanute täienduskoolituse maastikul mitmeid muudatusi. 1.07.2015 jõustus uus täiskasvanute koolituse seadus, mis tõi mitmeid regulatsioone ja muudatusi nii täienduskoolituse asutuse pidajatele kui ka organisatsioonidele, kes toetavad töötajate arengut. 6.02.2017 uuendati täiskasvanu koolitaja kutsestandard (tase V-VIII), mille nõuded loovad parema kvaliteedi täiskasvanute arendamisele ja õpetamismetoodikale.

Seminari käigus viime ennast lähemalt kurssi toimunud muudatustega ning selle mõjust üldisele organisatsiooni koolitus- ja arendustegevustele. Tutvustame lähemalt veel Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonda EPALE ning selle kasutamisvõimalusi nii töötajale kui ka tööandjale. Uurime lähemalt võimalusi, kuidas kasutada digitaalseid vahendeid organisatsiooni koolitus- ja arendustegevuseks. Lisaks saame ka praktilisi teadmisi teadveloleku meetodist ja selle toimimisest.

Toimumisaeg

26. september 2017

9.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0010.45  Uuenenud täiskasvanute koolituse seadus TäKS ning millised on sellest tulenevad nõuded täienduskoolituse standardis?

 Koolitaja Sigrid Aruväli  on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsatsiooni ANDRAS MTÜ juhatuse liige. On pikaajaliselt töötanud koolitus- ja nõustamiskeskuse juhina Tartu Kutsehariduskeskuses ning vabakutselise täiskasvanute koolitajana. Ta on täiskasvanuhariduse valdkonna praktikuna olnud kaasatud Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanute koolituse seaduse ja täienduskoolituse standardi ettevalmistamise protsessi ning on Haridus-ja Teadusministeeriumi tellimuse alusel välja töötatud täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjali üks autoritest.

Milliseid võimalusi loob uus täiskasvanute koolituse seadus õppijale ja tööandjale?
Mida jälgida koolituspartneri valimisel?
Millised on täienduskoolituse standardi nõuded?
Millist infot õppimise kohta annab väljastatud tunnistus või tõend?
Õppepuhkuse andmise kord uue TäKSi kohaselt.
Millal tagastatakse koolituskuludelt tulumaks?
Kuidas on seadus rakendunud praktikas?

10.4511.30 Täiskasvanute koolitaja kutsestandard – kellele ja mille jaoks?

Koolitaja Külli Meier  on hariduselt majandusspetsialist ja andragoog. Pikaajaline töökogemus panganduses, sh personalijuhtimise ja arenduse valdkonnas on kinnistanud usku, et elukestev õppimine on vajalik ja ainuvõimalik viis kiiresti muutuvas maailmas edukalt toime tulla. Lisaks oma igapäevatööle Danske Banki Eesti personalijuhina panustab ka laiemalt inimeste  professionaalsete oskuste arengusse, tehes koostöös Tallinna Majanduskooli ja Tallinna Ülikooliga ning olles täiskasvanute koolitaja kutse ja suhtlemistreeneri kutse kutsekomisjoni liige.

Millised võimalusi loob kutse taotlemine ja kutsetunnistuse omamine koolitajale?
Miks organisatsiooni sisekoolitaja võiks omada kutsetunnistust?
Millised on kutsestandardite erisused erinevate tasandite lõike?
Kuidas hinnata ja mõõta kutsestandardis määratletud oskusi?

11.3012.00 Milliseid võimalusi loob 21. sajandil Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE?

Koolitaja Georgi Skorobogatov omab andragoogika erialal magistrikraadi, omab täiskasvanute koolitaja tase 7 kutset ja panustab  koolitaja kutse hindajana. Ta on õpetajaid ja koolitajaid koolitanud alates 2006. aastast ning alates 2010. aastast on ta TLÜ andragoogika õppekava külalisõppejõud. Georgi on panustanud koolitus- ja arendusjuhtimises avalikus sektoris. Praegu juhib ta Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE keskust Eestis.  

Kes ja kuidas saab organisatsioonis keskkonda kasutada?
Milline on keskkonna väärtus personali- ja koolitusjuhile?

12.0012.15 Paus

12.1513.45 Kuidas tõhusalt kasutada digitaalseid vahendeid organisatsiooni koolitus- ja arendustegevuses?

Koolitaja Veronika Rogalevitš on Tallinna Ülikooli e-õppe keskuse haridustehnoloog. Tema põhitööks on nõustada õppejõude ja koolitajaid digitaalsete vahendite kasutamisel õppeprotsessis ning sobivate õppemeetodite valimisel e-õppes. Veronika töötab ülikoolis alates 2001. aastast, on olnud lektor TLÜ Infoteaduste instituudis, täiendkoolituse projektijuht, hetkel ka TLÜ sisekoolitaja (õppejõudude koolitus) ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse e HITSA koolitaja (õpetajate koolitus). Tal on magistrikraad multimeedium ja õpisüsteemide erialal (TLÜ) ning lõpetamata doktoriõpingud TLÜ Digitehnoloogiate Instituudis.

Kuidas rakendada muutunud õpikäsituse põhimõtteid töötajate arendamisel?
Millised digitaalsed vahendid aitavad õppeprotsessi tõhustada?
Milleks on vaja õpihaldussüsteemi ja millised funktsioonid peaksid sellel olema?
Kas eelistada vabavaralisi või tasulisi digitaalvahendeid?
Milliste rakenduste abil on võimalik hinnata õpiväljundeid?

13.4514.30 Lõuna

14.3015.15  Erinevad õppevormid ja meetodid personali arengu toetamisel Ericsson Eesti AS näitel

Koolitaja Evely Gorobinski töötab Ericsson Eesti AS Tallinna tehases töösuhete ja kompetentsijuhina. Üle kümne aasta on ta juhtinud personalivaldkonnas erinevaid meeskondi nii teenindus- kui tootmissektoris. On juhtinud nii AS Eesti Post müügiosakonda kui ka vastutanud SOL Eesti OÜ personali- ja kvaliteedijuhtimise eest. On PARE juhatuse liige. EBS-is on õppinud rahvusvahelist ärijuhtimist ning Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumist, omab sotsiaalteaduste magistrikraadi.

Milliseid erinevaid õppevorme ja -meetodeid kasutame töötajate arengu toetamiseks?
Milline on mängu roll meie töötajate arendamisel?
Praktilised näited ja soovitused.

15.1516.00  Kuidas teadveloleku meetodit rakendades saavutada koolitus-ja arendustegevustes paremaid tulemusi? 

 Koolitaja Kärt Lust-Paal (Tartu Ülikool, psühholoogia, M.A.) on Noviti nõustamis- ja koolituskeskuse asutaja, kliiniline psühholoog ja mindfulness koolitaja.  Koolitaja on läbinud Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni kognitiiv-käitumisteraapia kaheaastase väljaõppe ning seejärel täiendanud end süvitsi mindfulness´i valdkonnas Oxfordi Ülikoolis.

Kuidas teadveloleku meetodit rakendada koolitus- ja arendustegevustes?
Millist kasu toob teadveloleku meetodid rakendamine organisatsioonile ja töötajale?

16.0016.15 Arutelu ja kokkuvõte

Koolituse eesmärk:  Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused  õppe- ja arendustegevuse korraldamisest ja rakendamisest organisatsiooni ja personali arengu toetamisel. Mõista selle kooskõla uuenenud täiskasvanu koolituse seaduse TäKS ja sellest tuleneva täienduskoolituse standardiga. Omandada praktilised teadmised ja oskuseid virtuaalõppe vahenditest ja selle loomisest organisatsioonis, mõista selle vajalikkust ja kasu organisatsiooni arengule. Teadvustada ja mõista täiskasvanute koolitaja kutsestandardi vajalikkust ja sellest tulenevat kompetentsi.

Õpiväljundid:  Koolituse tulemusena osaleja:

• tunneb uuenenud täiskasvanute koolituse seadust TÄKS ning sellest tulenevat täienduskoolituse standardit;
• mõistab täiskasvanu koolitaja kutsestandardi vajalikkust ning selle kasutegureid koolitajale;
• teab, milliseid võimalusi loob Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE nii töötajale kui ka tööandjale;
• teab, kuidas kasutada digitaalseid vahendeid organisatsiooni koolitus- ja arendustegevuses;
• teab, milline võib olla mängu roll töötajate arendamisel;
• oskab kasutada teadveloleku meetodit õppe- ja arendustegevustes.

Sihtrühm:  tipp-, keskastme- ja esmatasandijuhid, personalijuhid ja -spetsialistid, koolitusjuhid ja -spetsialistid, kvaliteedijuhid, sisekoolitajad ja koolitajad.

Meetodid:  loeng, arutelud ja rühmatöö

Toimumise aeg: 26. september 2017, kell 10.00-16.15

Koolituse kogumaht:  7 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:  Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht:  Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn seminariruum (Toompuiestee 27, Tallinn)

Maksumus sisaldab:  koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine:  Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest hiljemalt 21. septembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Madli Tõitoja
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
E-post: madli.toitoja@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: + 372 58 160 219
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

STRATEEGILINE ARENDUSSEMINAR: Personali arengut toetavad tegevused kooskõlas uuenenud täienduskoolituse standardiga

26. september 2017


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus STRATEEGILINE ARENDUSSEMINAR: Personali arengut toetavad tegevused kooskõlas uuenenud täienduskoolituse standardiga
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.