Sisekontroll ja riskide maandamine organisatsioonis

Koolitus annab ülevaate sisekontrolliprotsessist ja selle kasutusvõimalustest erinevates organisatsioonides. Vaadeldakse Riikikontrolli avaliku sektori auditite tulemusi, analüüsitakse päevakohaseid regulatsioone sisekontrollide olemasolu ning toimivuse sesiukohalt.
Praktiliste harjutuste käigus saavad osalejad alustada oma organisatsiooni sisekontrolliprotseduuride kaardistamise ja ülesehitusega luues uue visiooni seni veel kasutamata võimalustest.

Toimumisaeg

18. november 2014

Koolitaja Tiia Tänav on lõpetanud EBSi magistriõppe spetsialiseerumisega finantsjuhtimisele. Alates 2004. aastast on ta teostanud erinevate organisatsioonide finantsanalüüse nii konsultandi kui audiitori rollis, samuti läbiviinud koolitusi erinevatele auditooriumitele.

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30  Mis on pettus ja milleks on vaja sisekontrolli tegevusi?

Pettusekolmnurk
Riskimaatriks
Seonduvad kontrollid

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Sisekontrolli protsess

Sisekontrolli protsessi olemus ja selle viis komponenti:
organisatsioon,
riskihinnang,
kommunikatsioon,
kontrollitegevused,
järelevalve
Rollid sisekontrolli tagamisel

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30  Sisekontrolli eesmärkide kategooriad. Peamised kontrollitegevused

Võimalused kontrolliprotseduuride rakendamiseks erineva suurusega ettevõtetes

Koolituse eesmärk: anda ülevaade sisekontrollist ning selle kasutusvõimalusest organisatsioonis. Kinnistada teadmisi praktiliste harjutustega.

Sihtrühm: organisatsioonide juhid, allüksuste juhatajad

Meetodid:  interaktiivne loeng, praktilised harjutused

Toimumisaeg:  18. novembril 2014 kell 10.00-15.30 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest

Lisainformatsioon:

Annika Allikas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitus- ja arendusjuht
E-post: annika.allikas@excellence.ee
Tel: +372 648 7000
Gsm: +372 523 0718
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Sisekontroll ja riskide maandamine organisatsioonis

18. november 2014

€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Sisekontroll ja riskide maandamine organisatsioonis
Osalejaid
Maksumus € + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga