Sisekommunikatsiooni arenguprogramm: kuidas sisesuhtlus toimima saada?

Arenguprogramm annab ülevaate organisatsiooni kommunikatsioonist keskendudes sisekommunikatsiooni juhtimisele ja teostamisele organisatsioonis. Osaleja saab baasteadmised ja –oskused alates sisekommunikatsiooni planeerimisest ning kommunikatsioonireeglite kokkuleppimisest kuni inimest kaasamise ja tulemuste saavutamiseni.

Toimumisaeg

8. mai 2013

Koolitaja Anneli Aab on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi kommunikatsioonijuhtimises. Töötanud üle 10 aasta kommunikatsioonijuhtimise valdkonnas erinevates ettevõtetes nagu Skanska EMV, Elion jt. Täna juhib kommunikatsiooni Terve Eesti Sihtasutuses. Täiendavalt olnud mitmeid aastaid Äripäeva kommunikatsioonijuhtimise käsiraamatu peatoimetaja. Koolitusvaldkondadeks kommunikatsioon ja organisatsioonikultuur.

I moodul: Hästi toimiv sisekommunikatsioon organisatsioonis (08.05.2013) 

 9.45-10.00 Registreerimine ja tervituskohv

10.00-11.30 Organisatsiooni kommunikatsiooni põhialused 

Millised on erinevad kommunikatsioonimudelid?
Kuidas jaotuvad sise-  ja väliskommunikatsiooni rollid ja koostöö?
Mis on sisekommunikatsiooni eesmärk organisatsioonis?
Kuidas sisekommunikatsiooniga rohkem ärilist väärtust luua?

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Sõnumite sisu ja sihtgruppide kaardistamine

Kuidas luua sisu ja mida kajastada?
Kuidas kaasata juhte ja kolleege?
Kuidas kaardistada sisekommunikatsiooni sihtgrupid organisatsioonis?
Kuidas äratada töötajates huvi sisekommunikatsiooni vastu?

13.15-14.00  Lõuna

14.00-15.30 Sisekommunikatsiooni kanalite valik 
Kuidas valida iga sõnumi joaks sobivaim kanal?
Näost-näkku ehk vahetu suhtlemise kanalid – mis on nende eelisteks?
Millal ja milliseid paberkandjal infokanaleid kasutada?
E-kanalite (siseveebid, sõnumikeskkonnad, sotsiaalvõrgustikud, videokommunikatsioon jm)
mitmekesisus – mida ja millal kasutada?

Praktikult praktikule: Siseveebi uuendamine näitel
Annelis Rum, Elion Ettevõtted AS, avalike suhete juht

Annelis Rum vastutab Elioni avalike suhete eest. Elionis on Annelis töötanud üle kolme aasta ning vastutas enne avalike suhete juhi tööd kogu ettevõtte sisekommunikatsiooni eest. Elioni üheks peamiseks siseinfo kanaliks on siseveeb, mis tegi kahe aasta eest läbi põhjaliku uuenduskuuri nii tehnilise, sisulise kui visuaalse poole pealt. Selle muutuse ettevalmistamisest ja elluviimisest Annelis praktilisi kogemusi jagabki. Annelis Rum on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja suhtekorralduse eriala, kommunikatsioonijuhtimise magistri ning kaitsnud magistritöö ka Stockholmi Ülikoolis.

II moodul: Infoliikumise reeglid ja dokumentatsioon (15.05.2013) 

 9.45-10.00 Registreerimine ja tervituskohv

10.00-11.30 Kokkulepped on toimiva kommunikatsiooni alus   

Kuidas kokkulepitud kommunikatsioonireeglid aitavad eesmärke saavutada?
Kuidas kaardistada oma organisatsiooni vajadused?
Kuidas sõlmida kommunikatsioonikokkulepped organisatsioonis?

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Igale vajadusele vastav lahendus – milliseid reegleid ja
kuidas luua? 

Mis on kommunikatsioonistrateegia ja kuidas seda luua?
Kuidas luua ja kehtestada erinevat tüüpi operatiivse info liikumise reeglid?
Miks ja millal on vajalik luua sisekommunikatsiooniplaan?

13.15-14.00  Lõuna

14.00-15.30 Kokkulepped paberilt reaalsesse ellu 

Kuidas kokkulepped ja reeglid praktikas toimima saada?
Millal vajavad sõlmitud kokkulepped uuendamist?

Praktikult praktikule:  Kommunikatsiooni ja infoliikumise põhimõtted Eesti Energias.
Margita Tuulik, Eesti Energia AS, sisekommunikatsioonijuht

Margita Tuulik on töötanud kommunikatsioonivaldkonnas alates 1999. aastast, sisekommunikatsiooni alal 2001. aastast, mil asus tööle Justiitsministeeriumi kommunikatsiooniosakonda, kus ehitas üles sisekommunikatsioonisüsteemi ja siseveebi, mis oli ministeeriumide seas toona üks esimesi. Huvitav väljakutse oli ka kohtute, prokuratuuri ja vanglate ühtse sisekommunikatsiooni loomine. Rahandusministeeriumi sisekommunikatsioonijuhi tööaastate hulka jäid ka Eesti majanduskriisi aastad, mil oli vaja leida ka uusi lähenemisi töötajate meie-tunde hoidmiseks. 2010 aastast töötab  Eesti Energias. Algselt kesksete teenistuste kommunikatsioonijuhina ja täna sisekommunikatsiooni juhina. Margita on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal.

III moodul: Inimeste juhtimine ja kaasamine (22.05.2013) 

 9.45-10.00 Registreerimine ja tervituskohv

10.00-11.30 Organisatsioonikultuur ja väärtused  

Mis on organisatsioonikultuuri ja väärtuste roll eesmärkide saavutamisel?
Milline on sisekommunikatsiooni roll organisatsioonikultuuri kujundamisel?
Kuidas jagada rollid juhtide, personali ja sisekommunikatsiooni vahel?

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Väärtuste sõnastamine ja elluviimine 

Kuidas leida, sõnastada ja kokku leppida organisatsiooni väärtused?
Kuidas kokkulepitud väärtused igapäevapraktikasse tuua?
Millised on organisatsioonide praktikad maailmas ja Eestis?

13.15-14.00  Lõuna

14.00-15.30  Töötajate pühendumine 

Kuidas mõjutab töötajate pühendumine organisatsiooni tulemusi?
Kuidas töötajate pühendumist mõõta?

Praktikult praktikule:  Organisatsioonikultuur ja väärtused EMT näitel. 
Kaja Sepp, EMT avalike suhete juht

Kaja Sepp töötab EMT avalike suhete juhina ning koostöös personalijuhiga kuulub tema vastutusvaldkonda ka sisekommunikatsioon. Organisatsiooni väärtussüsteemi kujundamisel peabki Kaja võtmeteguriks koostööd organisatsiooni tippjuhtkonna ja personaliosakonnaga.
Kaja on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnas ajakirjanduse eriala ning omandanud EBS-is
ärijuhtimise magistrikraadi.

Sihtgrupp:  Kõik töötajad, kes on seotud organisatsiooni  sisekommunikatsiooni korraldamisega ja soovivad omandada sisekommunikatsioonis põhjalikke baasteadmisi, et oma organisatsioonis sisekommunikatsioon hästi toimima saada.

Meetodid: Interaktiivne loeng, arutelud, analüüsid ja praktikad.
Eesmärk:  Omandada baasteadmised sisekommunikatsiooni planeerimiseks ja korraldamiseks ning töötajate kaasamiseks oma organisatsioonis.

Toimumisaeg:  
  8.mai 2013 (6 akadeemilist tundi)
15.mai 2013 (6 akadeemilist tundi)
22.mai 2013 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn)

Maksumus sisaldab: Kolme koolituspäeva, kohvipause, lõunaid ja koolitusmaterjale, tunnistust.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele Swedbank a/a 221051628618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Anneli Aab
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
E-post: anneli.aab@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
Gsm: +372 510 2607
www.excellence.ee

Registreerimine

Registreerimine

Sisekommunikatsiooni arenguprogramm: kuidas sisesuhtlus toimima saada?

8. mai 2013


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Sisekommunikatsiooni arenguprogramm: kuidas sisesuhtlus toimima saada?
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.