Sisekommunikatsiooni arenguprogramm: kuidas inimesi kaasa tõmmata?

Arenguprogramm annab ülevaate organisatsiooni sisekommunikatsioonist. Osaleja saab baasteadmised ja -oskused oma organisatsiooni kommunikatsioonisüsteemi loomiseks alates eesmärkide seadmisest kuni tulemuste saavutamiseni. Toimiva sisesuhtluse võtmetegur on lojaalne ja pühendunud töötaja. Programm jagab erinevaid näiteid ja praktikaid töötajate kaasamisest ning pühendumise kasvatamisest ning annab juhiseid muudatuste kommunikatsiooniks.

Toimumisaeg

7. aprill 2017

Koolitaja Anneli Aab on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi kommunikatsioonijuhtimises. Töötanud üle 15 aasta kommunikatsioonijuhtimise valdkonnas erinevates äri-, kolmanda-  ja avaliku sektori organisatsioonides ning olnud erinevatele organisatsioonidele kommunikatsiooni koolitaja ja konsultant. Anneli on avaldanud erialaseid artikleid ja publikatsioone ning olnud mitmeid aastaid Äripäeva kommunikatsioonijuhtimise käsiraamatu peatoimetaja. Koolitusvaldkondadeks kommunikatsioon ja organisatsioonikultuur.

I koolituspäev 07.04.2017 (6 ak/h)

Kuidas sisekommunikatsioon toimima saada?
Anneli Aab

09.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Organisatsiooni kommunikatsiooni põhialused
Kellele ja miks on sisekommunikatsioon vajalik?
Millised on erinevad kommunikatsioonimudelid?
Kuidas organisatsiooni sise- ja väliskommunikatsiooni omavahel võimendada?

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Sihtgrupid, sõnumid ja kanalid 
Millised on sisekommunikatsiooni sihtgrupid?
Mis on töötaja jaoks oluline – mida ja kuidas kajastada?
Kuidas valida iga sõnumi jaoks sobiv kanal?

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Sisekommunikatsioon tavatus olukorras
Kuidas olla tulemuslik muudatuste kommunikatsioonis?
Mida arvestada kriisi ajal?
Millised on sisekommunikatsiooni võimalused aastal 2017: trendid, kanalid ja meetodid?

Praktikult praktikule:  Töötajate kaasamine “Mina olen G4S” näitel
Reimo Raja, G4S Eesti kommunikatsioonijuht

Reimo Raja on kommunikatsioonivaldkonnas töötanud üle üheksa aasta.
Toimetanud ja loonud veebilehti, koostanud ajakirju, tegelenud nii sise-, välis-, riski- kui ka kriisikommunikatsiooniga, nõustanud tippjuhte ning juhtinud kommunikatsiooniosakonda. Suurema kommunikatsioonikarastuse sai ta Päästeametist, 2015. aasta augustist  töötab ta G4S kommunikatsioonijuhina. Sisekommunikatsioonis peab ta oluliseks juhtide nõustamist ja toetamist ning organisatsiooni liikmete aktiivset kaasamist.

II koolituspäev 21.04.2017 (6 ak/h)

Kuidas kommunikatsiooni planeerida ja tulemusi hinnata?
Anneli Aab 

09.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Infoliikumine on sisekommunikatsiooni osa
Kuidas juhtimisinfo liigub ja milliseid formaate kasutada?
Millised on tõhusad infohalduse vahendid ja võimalused?
Infohaldus ja sisekommunikatsioon – kuidas leida ühisosa ja luua sünergia?

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Kommunikatsioonistrateegia ja kommunikatsiooniplaan
Miks ja kellele on vaja kommunikatsioonistrateegiat?
Miks, kellele ja millal on vaja kommunikatsiooniplaani?
Kuidas strateegiaid ja plaane luua?

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Kokkulepped paberilt reaalsesse ellu
Kuidas strateegiad ja plaanid ellu viia?
Kuidas tulemusi mõõta ja uusi sihte seada?

Praktikult praktikule: Sisekommunikatsioon Eesti suurimas, 5000 töötajaga avaliku sektori organisatsioonis 
Annika Tuulemäe, Politsei- ja Piirivalveameti sisekommunikatsioonijuht

Annika Tuulemäe on töötanud politsei kommunikatsioonibüroos erinevatel ametikohtadel kümme aastat. Sisekommunikatsiooni puhul peab oluliseks põhimõtet, et otseselt organisatsiooni ja selle töötajaid puudutav info peab töötajateni jõudma enne meediasse jõudmist. Selle põhimõtte järgimine on tõeline väljakutse tänapäevases ühiskonnas, kus kõik saavad info loomises osaleda. Sisekommunikatsiooni edu tagavad hea meeskond ja usaldus. Annika on lõpetanud Tartu Ülikoolis sotsioloogia eriala ning omandanud samas magistrikraadi meedias ja kommunikatsioonis.

III koolituspäev 28.04.2017 (6 ak/h)

Kuidas sisesuhtlust juhtida ja töötajad „oma paati“ saada?
Anneli Aab

09.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Organisatsioonikultuur ja väärtused
Milline on organisatsioonikultuuri ja väärtuste roll organisatsioonis?
Kuidas leida, sõnastada ja kokku leppida väärtused?
Kuidas väärtused igapäevapraktikasse tuua?

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Töötajate kaasamine
Kuidas äratada töötajates huvi sisekommunikatsiooni vastu?
Kuidas kaasata juhte ja kolleege?
Kuidas tehakse seda väljaspool Eestit?

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Töötajate pühendumine
Mille tulemusel tekib pühendumus?
Kuidas töötajate pühendumus mõjutab organisatsiooni tulemusi?
Kuidas töötajate pühendumust mõõta ja kasvatada?

Praktikult praktikule: Üks ettevõte, mitu tugevat kaubamärki – sisekommunikatsioon rahvusvahelises ettevõttes
Aire Raud, Paulig Group, Baltikumi kommunikatsioonijuht

Aire Raud on töötanud Paulig Grupi ettevõtetes erinevatel ametikohtadel 20 aastat. Täna töötab Aire kommunikatsioonijuhina Baltikumis. Rahvusvahelises 2000 töötajaga ettevõttes soovitakse pakkuda kõigile töötajatele sisekommunikatsiooni osas võrdseid võimalusi ning luua ühist infovälja ja -kanalid. Organisatsioonis usutakse, et usaldusväärne ja hästi ajastatud sisekommunikatsioon toetab äritegevust, juhtimist ja organisatsioonikultuuri. Aire on lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti keele ja kirjanduse ning soome keele erialal ja täiendanud end kommunikatsiooni alal Helsingis.

Arenguprogrammi eesmärk: Anda osalejatele teadmisi ja arendada praktilisi oskusi  organisatsiooni sisekommunikatsioonisüsteemi loomiseks või edasiarendamiseks.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• oskab luua ja arendada oma organisatsioonile sobiva kommunikatsioonisüsteemi;
• oskab kasutada kommunikatsioonitöö erinevaid praktikaid eesmärkide seadmisest kuni tulemuste saavutamiseni;
• teab ja oskab rakendada erinevaid infoliikumise formaate;
• mõistab töötajate rolli organisatsiooni sisesuhtluse võtmetegurina;
• oskab rakendada/integreerida edukaid praktikaid oma organisatsiooni.

Sihtgrupp: Kõik töötajad, kes on seotud organisatsiooni  sisekommunikatsiooni korraldamisega ja soovivad omandada sisekommunikatsioonis põhjalikke baasteadmisi, et oma organisatsioonis sisekommunikatsioon hästi toimima saada.

Meetodid: Interaktiivne loeng, arutelud, analüüsid ja erinevate organisatsioonide edukad praktikad.

Toimumisaeg: 
07. aprill 2017 (6 akadeemilist tundi) 10.0015.30
21. aprill 2017 (6 akadeemilist tundi) 10.00
15.30
28. aprill 2017 (6 akadeemilist tundi) 10.00
15.30

Koolituse kogumaht: 18 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 4. aprilliks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Anneli Aab
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektipartner
E-post anneli.aab@excellence.ee
Telefon +372 648 7000
GSM +372 510 2607
www.excellence.ee
NB! Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Sisekommunikatsiooni arenguprogramm: kuidas inimesi kaasa tõmmata?

7. aprill 2017


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Sisekommunikatsiooni arenguprogramm: kuidas inimesi kaasa tõmmata?
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.