Seminar: Koolitushanked – kuidas hankida ja pakkuda tulemuslikku koolitust?

Üldnimetuse alla “koolitus” mahub mitmeid erinevaid vorme ja tegevusi. Koolituse tulemuslikkus sõltub paljudest teguritest, üheks neist on aga koolituse sisseostu puhul vaieldamatult koolitushanke ja –pakkumise kvaliteet.

Seminaril keskendutakse koolituse hankimise protseduuridele ja hanke kutse sisu kirjeldamise oskuste täiendamisele. Jagatakse väärtuslikku informatsiooni koolitamisest kui arenguvõtmest ning sellest, millised on koolitushanke korraldaja ja koolitushanke pakkuja vastastikkused ootused.
Praktiliste näidete abil tuuakse seminaril osalejatele koolituse hankimise ja sisseostmisega seotud ohud ja võimalused. Koolituste kvaliteeti tõstab koolitushanke eesmärgi ja sihtgrupi parem teadvustamine.

Toimumisaeg

12. oktoober 2011

Seminari ajakava:

10.00-10.45 Koolituste tellimine: hankekohustus ja vaidlused
Agris PeeduRahandusministeerium, Riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja

• Milliseid õigusnorme tuleb kohaldada koolitusteenuste tellimisel?
• Lihtsustatud korras tellitavate teenuste olemus ja vaidlustusvõimalused

Agris Peedu, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja. Osakonna põhifunktsioonideks on riigihangetealase õiguspoliitika väljatöötamine, riigihangetealane nõustamine ja koolitamine. Osakond vastutab ka e-riigihangete keskkonna (sh riigihangete registri) tegevuse eest.

10.45-11.30 Hangete korraldamine koolituse tellimiseks – Kuidas hankida tulemuslikku koolitust?
Annika Jõks, Lääne-Harju Koostöökogu tegevjuht ja Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse projektipartner

• Koolitushangete liigid
• Koolitushanke kutsedokumendid
• Hanke väljakuulutamine
• Kvalifitseerimine ja hindamine
• Hanke tulemustest teatamine ja järeltöö

Annika Jõks on  õppinud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas, teise kõrghariduse omandanud ärijuhtimise valdkonnas, läbinud andragoogi kvalifikatsiooniõppe ning lisaks täiendanud ennast regulaarselt enesejuhtimise ning ettevõtluse valdkonnas.  Rohkem kui 10 aastat töötanud väikeettevõtja konsultandi ja koolitusprojektide juhina.
11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-12.30 Hanke kutse – millised on ootused koolitushanke korraldajale?
Kaire Lotamõis, Metaprofit, kliendisuhete juht
Inna Gorislavskaja, Metaprofit, treener-konsultant

Kogemused ja ootused järgmistel teemadel:
• Eesmärgid
• Kriteeriumid
• Keeleline pool
• Sisuline pool
• Eeltöö
• Trahvid
• Hinnakujundus
• Tagasiside, hindamine
• Tendentsid

Kaire Lotamõis, Metaprofit, kliendisuhete juht

Kaire Lotamõis on omandanud Tallinna Majanduskooli ärijuhtimise osakonnas turunduse eriala. On täiendanud ennast regulaarselt psühholoogialastel koolitustel. Pea 8 aastat töötanud müügi valdkonnas, konsultandi ja projektijuhina. Eelnevalt oli Riiklikus Eksami ja Kvalifikatsioonikeskuses konsultant ja eksamineerija. Aastast 2007 on ta  tööl Meta-Profit OÜ-s, kus tema põhiülesanneteks on  suhete hoidmine klientidega,  koolituste            koordineerimine ja hangetega tegelemine.


Inna Gorislavskaja
, Metaprofit, treener-konsultant

Inna Gorislavskaja on omandanud Akadeemia Nordis psühholoogia eriala. Hetkel on lõpetamas Tallinna Ülikoolis psühholoogia magistriõpinguid.
Enne koolitajana tegevuse alustamist on Inna olnud pikalt tegev nii munitsipaalettevõtetes kui ka ärivaldkonnas erinevatel ametikohtadel, mis võimaldas tal omandada rikkalikku praktilist töökogemust nii organisatsiooni hetkeseisu kaardistamisel, koolitusvajaduse hindamisel, koolituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel aga nii inimeste kui ka organisatsioonide tervikuna
arengusuundade määratlemise aitamisel.

12.30-13.15 Hanke pakkumine – millised on ootused pakkujale?
Kadi Hajetski, Eesti Post, koolitusspetsialist

• Koolitusteenuse sisseostmine
• Positiivsed ja negatiivsed kogemused
• Ootused hanke pakkujale

Kadi  Hajetski tegeleb Eesti Postis erinevate koolitustegevuste planeerimisega, lisaks koordineerib igapäevaselt koolitusgrupi tööd. Täna on olulised nii ettevõttesisesed, kui –välised koolitused. Juhtide ja spetsialistide koolitamisel on rõhuasetus pigem väliskoolitustel ja  väga hoolikalt
valitakse väliseid koolituspartnereid.


13.15-14.00 Lõuna

14.00-14.45 EAS koolitushangete korraldajana
Riina Arvisto, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse arenduskonsultant

• EASi eesmärgid ja võimalused koolitushangete korraldajana
• EASi kogemused koolitushangetega
• EASi ootused pakkujatele
• Mis tagab edu EASist toetuse taotlemisel koolitusprojektile

Riina Arvisto on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli (Tallinna Polütehnilise Instituudi) materjalitehnoloogina ja töötanud sel erialal tosin aastat. Pärast seda täiendas ennast inimeste juhtimise ja arendamise valdkonnas ja töötas teise tosin aastat nii koolitusspetsialisti kui koolitusjuhina Eesti suurimas IT- ja telekommunikatsiooniettevõttes. Alates 2005. aastast EASis, viimased neli aastat on tegelenud eelkõige ettevõtjatele suunatud koolitusprojektide hangetega.

 

14.45-15.15 Paneeldiskussioon
Kaire Lotamõis, Kadi Hajetski, Riina Arvisto

• Hankija versus pakkuja –  milles seisneb tulemuslik koostöö?
• Hanke korraldaja ja hanke pakkuja roll hankeprotsessis – läbirääkimised

15.15-15.30 Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine

Seminari eesmärk: Teadvustada koolitushanke korraldaja ja -hanke pakkuja ootusi ja selle tulemusel jõuda tulemusliku koostööni

Seminari meetodid: Loeng, arutelu, paneeldiskussioon

Sihtrühm: Hanke korraldajad (organisatsioonide personali- , koolitusjuhid ja –spetsialistid) ja hanke pakkujad (koolitusfirmade esindajad)
Toimumisaeg:  12. oktoober 2011 kell 10:00 – 15:30 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Clarion Hotel Euroopa (Paadi 5)

Maksumus sisaldab: Koolituspäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale

Tasumine: Registreerimisjärgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele Swedbank a/a 221051628618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:
Annika Allikas
arendusjuht
E-post: annika.allikas@excellence.ee
Mob +372 523 0718

NB! Korraldaja jätab endale õigusi teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas.

Registreerimine

Registreerimine

Seminar: Koolitushanked – kuidas hankida ja pakkuda tulemuslikku koolitust?

12. oktoober 2011


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Seminar: Koolitushanked – kuidas hankida ja pakkuda tulemuslikku koolitust?
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.