Riskide hindamise ja haldamise võimalused

Kõik organisatsioonid puutuvad oma igapäevases tegevuses kokku erinevate riskidega. Riskide teadlik juhtimine ja ohjamine nõuab süsteemset riskide hindamise läbiviimist. Käesolev koolitus pakub riskide hindamise ja haldamise teoreetilisi ning praktilisi võimalusi erinevates valdkondades ning tasanditel. Koolituse tulemusena mõistab osaleja riskide olemust, riskijuhtimise vajalikkust ning riskide hindamise valdkondlikke erinevusi, sarnasusi ja võimalusi.

Toimumisaeg

10. september 2014

I. koolituspäev 10. september (6 ak/h)

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Riskijuhtimine organisatsioonis
Aalo Kukk, Eesti Panga riskijuht

Koolitaja Aalo Kukk on viimased 7 aastat töötanud riskijuhina Eesti Pangas. Lisaks osaleb ta Euroopa Keskpankade Süsteemi riskijuhtimise koordineerimisel ja Eesti riigi elutähtsate teenuste talitluspidevuse korraldamisel. Taustaks on audiitori, messikorraldaja, projektijuhi ja ettevõtja kogemused. Kõrghariduse sai TTÜ-st raadiotehnika erialalt (praegu telekommunikatsioon). Koolitaja kogemused on TTÜ-st, Audentese Ülikoolist ja Sisekaitse Akadeemiast ning riskijuhtimise rakendamise konsultatsioonid mitmes organisatsioonis. Omab riskijuhi sertifikaati CRISC (ISACA).

 • Riskijuhtimise protsess ja struktuur, põhimõtted ja mõisted
 • Riskijuhtimise eesmärgid ja tulemused
 • Riskijuhtimise sobitamine valdkonna ja organisatsiooniga

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Riskide kaardistamine ja hindamine

 • Riski mõiste ja liigid
 • Riskide tuvastamine, kirjeldamine, hindamine, analüüs, riskide sidumine
 • Riskide haldamine, meetmete rakendamise võimalused ja tõhusus

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Strateegilisel tasandil riskide hindamine
Andreas Meister, Swedbank AS Operatsiooniriski ja krediidiprotsessi kontrolli osakonna juhataja

Koolitaja Andreas Meister omab finantssektori 14-aastast töökogemust, millest viimasel kahel on olnud otseselt kokkupuude riskikontrolliga. Enne riskikontrolli funktsiooni tööle asumist on ta mitmeid aastaid töötanud erinevatel tasanditel kliendisuhete- ning tootejuhina.

 • Tuleviku määramatus kiirelt muutuvas väliskeskkonnas – milleks üldse planeerida?
 • Strateegiliste muudatustega kaasnevate riskide juhtimine – kas see on üldse võimalik?
 • Praktilised näited muudatustega kaasnevate riskide juhtimisel.

 

II. koolituspäev 11. september (6 ak/h)

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Riskide juhtimine välisabi andmise praktikas
Helen Sulg, konsultant

Koolitaja Helen Sulg omab 10-aastast kogemust riiklike ja välistoetuste rahastamisel riigi süsteemis ja on panustanud paljudesse toetusprojektidesse toetuse saajate konsultandina. Ta on juhtinud paljusid riskide hindamise töötubasid ning koolitanud nii toetuse saajaid kui rahastajaid. Helen töötas 10 aastat Keskkonnainvesteeringute Keskuses ja 3 aastat vabakutselise konsultandi ja koolitajana.

 • Riskijuhtimise eesmärk ja väljundid euroabi praktikas – kuidas ühendada erinevate protsesside ning asutuste vaade?
 • Tsentraliseeritud vs detsentraliseeritud riskide hindamine: metoodikad, plussid ja miinused.
 • Toetuse taotlejate ja saajate nõustamine ja motiveerimine riskijuhtimiseks.

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 IT ja infoturbe riskide hindamine 
Andro Kull, Consult IT juhatuse liige

Koolitaja Andro Kull on IT valdkonnas töötanud üle 15 aasta, sellest üle poole keskendunud IT riskide ja infoturbe teemadele. Ta on töötanud nii IT spetsialistina, IT juhina, IT audiitorina kui infoturbe konsultandina. Ta on lõpetanud rakendusinformaatika õpingud Tartu Ülikoolis, IT juhtimise magistriõpingud Tallinna Ülikoolis ning doktoriõpingud Tampere Ülikoolis. Ta on omandanud vastavad rahvusvahelised sertifikaadid CISA, CISM, ABCP ning IT riskihaldusega seonduva CRISC sertifikaadi. Lisaks põhitööle IT audiitorina ja infoturbe halduse ning IT riskijuhtimise loengutele tegeleb koolitaja infoturbe juhtimise- ja järelevalve süsteemide arendamisega.

 • Klassikaline IT riskide hindamine – infovarade ja IT varade kaardistamine, ohtude ja nõrkuste analüüsimine, tõenäosuse ja mõju hindamine
 • Infoturbe meetmete planeerimine riskide maandamiseks – organisatsioonilised, füüsilised ja tehnoloogilised meetmed; ennetavad, avastavad ja parandavad meetmed
 • IT riskide põhjuste ja tagajärgede analüüs – praktiline harjutus kikilipsu (bow tie) meetodit kasutades; IT riskide hindamine koos meetmetega

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Hädaolukorra ja julgeoleku riskide hindamine
Kalev Timberg, Sisekaitseakadeemia nõunik

Koolitaja Kalev Timberg on viimased 22 aastat töötanud sisejulgeoleku süsteemis Pääseameti peadirektori asetäitjana, peadirektorina ja Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantslerina. Hariduse on saanud Moskva sõjakoolis ja Keemiakaitse Sõjaväeakadeemiast. Ta on osalenud Tsernobõli avarii tagajärgede likvideerimisel 43 päeva eritsooni staabiülemana. On juhtinud mitmeid päästeoperatsioone Eestis ja missioonidel. On Hädaolukorraks valmisoleku seaduse üks autoritest.

 • Mõisted ja seosed
 • Sõjalised- ja tsiviilkriisid
 • Kriisireguleerimise juhtimine
 • Riiklik riskianalüüs

 

NB! Küsimused koolitajatele palume saata eelnevalt e-posti aadressil: kristiina.kase@excellence.ee

Koolituse eesmärk: Tõsta osalejate teadlikkust riskide hindamise ja haldamise teoreetilistest ja praktilistest võimalustest erinevates valdkondades ja tasanditel.

Sihtrühm: Avaliku, erasektori ja MTÜde esindajad (spetsialistid, keskastme juhid), kes puutuvad oma organisatsioonis kokku erineval tasandil või valdkonnas riskide hindamise ja juhtimisega.

Meetodid: Aktiivne loeng, harjutused, arutelud.

Toimumisaeg: 10.-11. september 2014, kell 10.00-15.30 (12 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: kahte koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunaid, koolitusmaterjale ja tunnistust.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Kristiina Kase
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
tel + 372 648 7000
gsm +372 58 040 611
e-post kristiina.kase@excellence.ee
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Riskide hindamise ja haldamise võimalused

10. september 2014


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Riskide hindamise ja haldamise võimalused
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.