Refleksioon igapäevatöös – toetab otsustamist, eesmärkide saavutamist, tööalast arengut

Pideva ajapuuduse tõttu unustame me sageli  end ning ümbritsevat analüüsida – tehtud tööle tagasi vaadata, märgata oma tugevusi ja nõrkusi, teha järeldusi, nendest õppida ja planeerida edaspidiseid tegevusi.

Refleksioon on tagasipeegeldus iseendale, mille kaudu on võimalik analüüsida ennast, oma käitumise põhjuseid ja seeläbi mõista ning arendada enda professionaalset tegevust. Pidev reflekteerimine tagab töötaja kompetentside täiustumise, saadakse aru, millised omadused või teadmised vajavad täiustumist, mis omakorda seab suurema tõenäosuse eesmärkide saavutamiseks, loob eeldused oluliste otsuste langetamiseks, aitab parandada koostööd ja suhteid kolleegidega ning tõsta töömotivatsiooni.

Koolitus sobib kõigile, kes soovivad õppida reflekteerimist, et toetada oluliste otsuste langetamist, eesmärkide saavutamist ning parandada koostööd ning suhteid kolleegidega. Samuti neile, kes tunnevad, et tahaksid õppida märkama oma oskusi, teadmisi, tugevusi ja nõrkusi ning omandada oskus ise oma tööalast arengut juhtida.

Toimumisaeg

10. november 2016

Koolitaja Kaia Köster on omandanud magistrikraadi haridusteadustes andragoogika suunal Tallinna Ülikoolis ning õppinud Tartu Ülikooli doktoriõppes psühholoogiat. Uurinud õpimotivatsiooni ning õppimise edukuse seost õppija heaoluga.  Koolitanud 14 aastat eneseanalüüsi, õpimotivatsiooni, õppimist toetava keskkonna ja meetodite, suhtlemise  ning koostöise õppimise teemadel. Viimased 10 aastat erinevates valdkondades mentoreid koolitades üha enam veendunud, et kõik inimesed vajavad oma õppimise  toetamiseks arengupartnerit. Kõige enam õpime  just oma kogemusest, selle uurimisest ja mõtestamiseks, kuid selleks on oluline   teine inimene  kuulaja ning küsimuste küsija näol.
Praegu  õpib superviisoriks Moreno Instituudis. Isiklikku ja teiste  keskendumise, tähelepanu ja meelerahu oskuste arengut toetab Vaikuseminutite koolitajana. Loovust aitab  töökorras hoida osalemine Tartu Spontaansusteatris.

9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Refleksiooni olemus ja tähtsus igapäevatöös

Refleksiooni tähendus ja eesmärk
Miks on igapäevatöös oluline reflekteerida?
Refleksiooni olulisus muutuste- ja enesejuhtimisel
Refleksiooni tasandid
Teadlikkus ja refleksioon

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Kuidas reflekteerimine toetab otsustamist, eesmärkide saavutamist, koostööd?

Refleksiooni protsessid
Kuidas reflekteerida oluliste otsuste langetamiseks?
Kuidas läbi reflekteerimise saavutada eesmärgid? (isiklikud ja organisatsioonipõhised)
Kuidas läbi reflekteerimise parandada koostööd ning suhteid kolleegidega?

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Kuidas leida enda jaoks parim reflekteerimisviis?

Meetodid ja vahendid refleksioonis:
üksi ja grupiga
suuline ja kirjalik
ALACT-mudel

Koolituse eesmärk: Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused igapäevatöö reflekteerimiseks, et langetada olulisi otsuseid, saavutada seatud eesmärke ning toetada enda tööalast arengut.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    mõtestab enesejuhtimise olulisust ja selleks vajalikke oskusi ning reflekteerib oma kogemusi;
•    rakendab erinevaid mudeleid ja lähenemisi eneseanalüüsil ja enesejuhtimisel;
•    analüüsib enda tugevusi ja viise enda tugevuste kasutamiseks.

Sihtgrupp: Organisatsiooni juhid ja spetsialistid jt., kes soovivad õppida reflekteerimist, et teha paremaid otsuseid, saavutada eesmärgid ning toetada oma tööalast arengut.

Meetodid: Koolitusel kasutatavad erinevad kogemuslikku õppimist ja refleksiooni toetavad meetodid:eneseanalüüs, paaristöö, arutelu, rollivahetus, metafoorikaardid.

Toimumisaeg: 10. november 2016 kell 10.00 – 15.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend.

Toimumiskoht: Tallinn

Koolituse maksumus:  Kuni 26. oktoobrini 159 eurot + km 20% osaleja kohta, alates 27. oktoobrist 189 eurot + 20% km osaleja kohta

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 7. novembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post: liisi.mannistu@excellence.ee
Tel: +372 648 7000
Gsm: +372 58 417 448
www.excellence.ee

 

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Refleksioon igapäevatöös – toetab otsustamist, eesmärkide saavutamist, tööalast arengut

10. november 2016


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Refleksioon igapäevatöös – toetab otsustamist, eesmärkide saavutamist, tööalast arengut
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.