Privaatsuse ja infoturbe tagamine töö- ja teenistussuhetes

Töölepingu seaduse kohaselt allub töötaja tööandja juhtimisele ja kontrollile. Samal ajal sätestab seadus, et tööandja on kohustatud austama töötaja privaatsust ja kontrollima töökohustuste täitmist viisil, mis ei riku töötaja põhiõigusi. Seega võib tööandja töökohustuste täitmist kontrollida, kuid see õigus on seadusega piiratud. Lisaks puutuvad tööandjad ja töötajad oma tegevuses sageli kokku ka infoturbe küsimustega, näiteks kuidas tagada erinevate infovarade kaitse töösuhetes töötajate privaatsust rikkumata.

Koolituse käigus analüüsitakse töötajate privaatsuse tagamist erinevates töösuhetes ning sellega seotud õiguseid, piiranguid ja vastutust. Koolitusel antakse praktilisi nõuandeid, kuidas tagada töötajate privaatsus töötajate õigusi rikkumata ning samas tööandja huvisid järgides. Praktilisi nõuandeid jagatakse ka infoturbe tagamise reguleerimiseks ning käsitlemiseks töösuhetes.

Toimumisaeg

11. november 2014

Koolitaja Gabriel Tavits on tegelenud tööõiguse problemaatikaga  enam kui 15 aastat, osalenud eksperdina nii siseriiklikes kui ka rahvusvahelistes töögruppides, samuti esinenud erialaste ettekannetega nii töösuhete praktilistel kui ka teoreetilistel probleemidel.

Koolitaja Urmas Kukk on vandeadvokaat advokaadibüroos Kraavi ja Partnerid. Aastatel 2003-2008 oli ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor. Lisaks advokaadi tööle annab külalislektorina loenguid privatsusõiguses ja isikuandmete kaitses Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudis.

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Privaatsuse tagamise probleemid töö- ja teenistussuhtes
Gabriel Tavits, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dotsent ja advokaadibüroo PACTA, vandeadvokaat

– Privaatsuse tagamise õiguslikud alused. Isikuandmete tagamise ja kogumise põhimõtted.
– Privaatsuse tagamine enne töösuhte algust: tööle soovijalt andemete küsimine, konkursi  korraldamine, töölesoovija andmete säilitamine.
– Privaatsuse tagamine töösuhte ajal: töö- ja teenistussuhte jaoks vajalike andmete töö- ja teenistussuhte jaoks vajalike andmete
kogumine,  andmete säilitamine, andmete avaldamine veebi leheküljel, töökohal kaamerate kasutamine, sidevahendite kasutamise jälgimine.

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-12.30 Andmete säilitamine töö- ja teenistussuhte lõppedes
– Andmete säilitamine.
– Vastutus ja vaidlused privaatsuse rikkumise korral. Mida teha, kui privaatsust on rikutud, isikuandmeid kuritarvitatud?

12.30-13.15 Infoturbe põhimõtted andmekaitse tagamisel
Urmas Kukk, vandeadvokaat

– Infoturbe aluspõhimõtted infovarade kaitsel: konfidentsiaalsus, terviklikkus ja kättesaadavus.
– Isikuandmete töötlemise turvameetmed.

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Infoturbe riskid ja turvameetmed töösuhetes
– Infoturbe põhilised ohud, riskid ja ründed töösuhetes (andmete vargus, riist- või tarkvara
tõrge, töötaja hooletus, viirused, häkkerid, rämpspost jne).
– Praktilised tööalased turvameetmed.
– Juhtumid ja arutelu.

Meetodid: Loengud ja praktilised näited

Sihtgrupp: Avaliku, erasektori ja MTÜde esindajad (personalijuhid, juhid jt), kes puutuvad oma organisatsioonis kokku töötajate privaatsuse tagamise ja infoturbe reguleerimise küsimustega

Koolituse eesmärk: Omandada vajalikud teadmised töötajate privaatsuse tagamise ja infoturbe reguleerimiseks organisatsioonis

Toimumisaeg: 11. november 2014, kell 10.00-15.30 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: Koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale ja tunnistust

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest

Lisainformatsioon:

Kristiina Kase
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
tel + 372 648 7000
gsm +372 58 040 611
e-post kristiina.kase@excellence.ee
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Privaatsuse ja infoturbe tagamine töö- ja teenistussuhetes

11. november 2014


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Privaatsuse ja infoturbe tagamine töö- ja teenistussuhetes
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.